Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Projekty / Projekty w realizacji / Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

BIO-CCHP. Nowoczesne instalacje trójgeneracyjne oparte na zgazowaniu biomasy, ogniwach paliwowych i chłodziarkach absorpcyjnych

Akronim:
BIO-CCHP
Konkurs:
11th ERA-NET BIOENERGY Joint Call, współfinansowany przez NCBR
Nr projektu:
BIOENERGY-11/BIO-CCHP/2018
Koordynator:
Graz University of Technology, Institute of Thermal Engineering, Graz, Austria
Okres realizacji:
01.04.2018 - 31.03.2021
Strona internetowa:
https://bio-cchp.net/
Partnerzy projektu
  1. Graz University of Technology, Institute of Thermal Engineering, Graz | Austria
  2. BIOENERGY2020+ GmbH, Graz | Austria
  3. SynCraft Engineering GmbH, Innsbruck | Austria
  4. Hargassner GmbH, Wenig im Innkreis | Austria
  5. Institute of Power Engineering, Warszawa | Poland
  6. MTF Modern Technologies and Filtration Sp.zo.o., Warszawa | Poland
  7. RISE Research Institute of Sweden, Energy and Circular Economy, Borås | Sweden
  8. Cortus Energy AB, Kista | Sweden
Opis projektu

Celem tego projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu trójgeneracyjnego BIO-CCHP (ang. biomass-based combined cooling, heat and power) wykorzystującego reaktor zgazowania biomasy, stos stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) oraz agregat absorpcyjny, do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu przy maksymalizacji sprawności i elastyczności pracy układu. Taka integracja technologii posiada potencjał do znaczącej redukcji kosztów i umożliwia inteligentne dostosowywanie się do zapotrzebowania energetycznego poprzez wytwarzanie chłodu, generowanego w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Aby tego dokonać, układy zgazowania poddane zostaną optymalizacji pod kątem sprzężenia z SOFC, co poszerzy zakres stosowalności biomasy o tego typu układy. W ramach projektu rozwinięta zostanie wysokotemperaturowa metoda oczyszczania gazu  paliwowego i przebadana z sześcioma różnymi reaktorami zgazowania. Testy długoterminowe, połączone z modelowaniem CFD, umożliwią określenie i zdefiniowanie trybu pracy stosu ogniw SOFC ze zminimalizowaną degradacją podczas pracy z rozważanymi reaktorami zgazowania. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie analizy techniczno - ekonomicznej, projekt koncepcyjny i optymalizacja, a następnie plan komercjalizacji urządzeń typu BIO-CCHP, uwzględniające alternatywne rozwiązania integracji podsystemów wytwarzania ciepła i chłodu z SOFC.

Wróć