You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Alessi M., Bartoszewicz-Burczy H., Cortes A., Garcı́a F., Pestonesi D., Włodarczyk T.,

Attack scenarios. Threats, vulnerabilities, and attack scenarios along with their selection criteria

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERIS - Instituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, Rapporto Tecnico 2013, 48, 1-76
2

Anderson E., Jasiński E.

Krytyka artykułu „Propozycje zaleceń w zakresie wytycznych koordynacji izolacji i ochrony odgromowej urządzeń rozległych stacji 110.400 kV przy narażeniach piorunowych

Przegląd Elektrotechniczny nr 11b/2011
3

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Susceptibility of Electrical Network to Ferroresonance Occurrence

The 15th Scientific Conference: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań, April 19–21, 2010
4

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wrażliwość sieci wysokiego napięcia na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

IV Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy elektroenergetyki”, Łódź, 16-17. 09.2010.
5

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wykorzystanie innowacyjnych technik łączeniowych w aspekcie kompensacji mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym

XVII Konferencja Energetyki - Innowacje przyszłością energetyki, TurboCare, Jachranka, 7-9.09. 06.2011
6

Anderson E., Karolak J., Piątek Z., Wiśniewski J.

Wybór układu pracy punktu neutralnego sieci 6 kV w aspekcie zjawisk ferrorezonansowych.

Wiadomości Elektrotechniczne 2006, nr 4
7

Anderson E., Karolak J., Szastałło J., Wiśniewski J.

Ferroresonance phenomena in substations supplying big industry factories

VI International Scientific and Technical Conference “Efficiency and Power Quality of Electrical Supply of Industrial Enterprises”, EPQ 2008, Mariupol, Ukraine, 21÷23.05.2008
8

Anderson E., Karolak J., Szastałło j., Wiśniewski J.

Wybrane zagadnienia zjawisk ferrorezonansowych i asymetrii napięć fazowych na przykładzie kilku sieci 6 kV

X Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 20-22.05.2009
9

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Obliczanie przepięć wewnętrznych w sieci elektroenergetycznej przy użyciu programu EMTP- Wybrane przypadki

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Gdańsk-Jurata, 3-5.06.2009
10

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Ograniczanie przepięć w sieciach 6 kV

XI Konferencja - Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, PETROELTECH, Karpacz, 1-3. 06.2011
11

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 206-208
12

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Wykorzystanie nowoczesnych technik łączeniowych w układach kompensacji mocy biernej

Przegląd Elektrotechniczny nr 4a/20012
13

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach zasilających duże zakłady przemysłowe

IX Konferencja Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 9-11.05.2008
14

Anderson E., Karolak J.

Zagrożenia przepięciowe urządzeń elektroenergetycznych w przemysłowych i elektrownianych sieciach 6 kV oraz trudności ich ograniczania spowodowane ferrorezonansem

VIII Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 19-20.05.2007
15

Anderson E., Karolak J.

Zjawiska ferrorezonansowe w sieciach elektroenergetycznych

Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2009
16

Anderson E., Korniluk w., Sajewicz D.

Probabilistic model of fibrillation currents created by superposition of two shocking currents with differents trequencies.

Archives of Electrical Engineering, vol. 59(1-2), 2010
17

Antunes R., Golec T., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K.

Geometrical optimization of double layer LSM/LSM-YSZ cathodes by electrochemical impedance spectroscopy

J. Fuel Cell Sci. Tech. 7, 011011.1 - 011011.6 (2010)
18

Antunes R., Jewulski J., Golec T.

Full Parametric Characterization of LSM/LSM-YSZ Cathodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy

Journal of Fuel Cell Science and Technology, 2013, 11, 7. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
19

Antunes R., Skrzypkiewicz M.

Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 12, 4357-4369
20

Atamert S., Kutukcu M.N., Scandella J-L, Baskys A., Zhong Z., Glowacki B.A.

Novel Superconducting MgB2 Wires Made By Continuous Process

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, DOI: 10.1109/TASC.2016.2549559