You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
21

Antunes R., Skrzypkiewicz M.

Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 12, 4357-4369
22

Atamert S., Kutukcu M.N., Scandella J-L, Baskys A., Zhong Z., Glowacki B.A.

Novel Superconducting MgB2 Wires Made By Continuous Process

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, DOI: 10.1109/TASC.2016.2549559
23

Augustyniak, M., Augustyniak, B., Jaworski, M., Mężyk, D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

Energetyka, 2015, 1, 21-26
24

Babś A.

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 2013, 2, 22-28
25

Babś A.

Awarie katastrofalne w Indiach w lipcu 2012

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 3, 30-32.
26

Babś A.

Kompatybilność elektromagnetyczna infrastruktury pomiarowej AMI z innymi urządzeniami w sieci niskiego napięcia

Smart Grids Polska, 2015, 2, 14, 78-83
27

Babś A.

Krajowe wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania

Paliwa i Energetyka, 2015, 3, 60-63
28

Babś A.

Standardy wymiany informacji w systemach inteligentnego pomiaru

Smart Grids Polska, 2013, 4, 52-59.
29

Babś A.

Transmisja danych w inteligentnych systemach pomiarowych (ISP)

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 3, 36-40
30

Babś A., Bartoszewicz-Burczy H., Świderski J., Bańko M., Borys R., Caliński P. 

Physical and cyber threats and attacks to international interconnections in the European power grid

Energetyka, 2010, 5, 295-301
31

Babś A., Kajda Ł.

Nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych

Wiadomości Elektrotechniczne R. 85, 09/2017, 28-31, doi: 10.15199/74.2017.9.4
32

Babś A., Samotyjak T.

Monitorowanie i prognozowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV

elektro.info 2011, 7-8
33

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 45, 1-5
34

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Acta Energetica. Kwartalnik Naukowy Energetyków. 2015, 1, 93-97
35

Babś A., Samotyjak T., Kutarba A.

Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 9, 22-25
36

Babś, A., Kajda, Ł.

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii

Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, 03/2017, 34-39, doi: 10.15199/74.2017.3.6
37

Bajor M., Jankowski R., Widelski G.

Area-wide management of a significant wind generation as a way to ensure a safe grid operation

Acta Energetica, 2014, 3, 17-22
38
Bajor M., Jankowski, R., Widelski, G.

Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 63-66
39

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

A method of identifying dynamic parameters of generating units based on dynamic response during disturbances

Acta Energetica, 2013, 4/17, 4-13
40

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

Metoda identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych na podstawie przebiegów pozakłóceniowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 71-74