You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
41

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

Metoda identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych na podstawie przebiegów pozakłóceniowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 71-74
42

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Biulding

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 13-16
43

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Building

Acta Energetica 2/27 (2016) | 34–39
44

Bajor M., Ziołkowski P., Barcikowska A.

Przylączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 do KSE

Wiadomości Elektrotechniczne 2015, 11, 26-29
45

Bajor M., Ziołkowski P., Skoczko P. 

A novel algorithm of forecasting the potential development of generation in the distribution grid

Acta Energetica, 2014, 2, 4-8
46

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.

Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA OPERATOR SA.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 135-138
47

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.,

Korelacja generacji wiatrowej i potencjalnej generacji PV

Energia Elektryczna, 2013, 3, 20-22
48

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G., Zieliński P.

Współzależność poziomów generacji wiatrowej i fotowoltaicznej

Energia Elektryczna, 2015, 6, 20-22
49

Bakoń T. Et Al.

Szybka detekcja typu i miejsca uszkodzenia w sieciach zasilanych przekształtni-kami tranzystorowymi

Metrologia dziś i jutro (praca zbiorowa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
50

Bakoń T.

Czynniki wpływające na częstość wzorcowań przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

PAKGOŚ 04/2009
51

Bakoń T., Malinowski R., Witkowski R.,

Generator temperatury punktu rosy – budowa, właściwości metrologiczne i zastosowanie w pomiarach wilgotności, Metrologia dziś i jutro – 2011

Metrologia dziś i jutro – 2011 (praca zbiorowa), ss. 189-198, Politechnika Białostocka 2011, ISBN 978-83-62582-04-4
52

Bakoń T.

Monitorowanie procesów wytwórczych, komunalnych i usług w świetle normy ISO/IEC 17025

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26.03.2010(materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
53

Bakoń T., Staudt V.

Interaktywne internetowe laboratorium pomiarów i kompensacji mocy biernej

Metrologia dziś i jutro (praca zbioro-wa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
54

Bakoń T., Witkowski R.

Badanie stabilności długoterminowej wzorców rezystancji. Metrologia dziś i jutro – 2011

Metrologia dziś i jutro – 2011 (praca zbiorowa), ss. 43-52, Politechnika Białostocka 2011, ISBN 978-83-62582-04-4
55

Bakoń T., Witkowski R., Malinowski R.

Wpływ błędu wyznaczenia odwrotnej charakterystyki termoelektrycznej na niepewność wzorcowania wskaźników i symulatorów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi

Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 60, 1, 12-15
56

Bakoń T., Witkowski R.

Pomiar i wzorcowanie – minimalizacja kosztów i ryzyka w metrologii przemysłowej i ochronie środowiska

PAKGOŚ 01/2010, 5-8
57

Bakoń T., Witkowski R.

Temperatura – Uwagi praktyczne o doborze przyrządów pomiarowych

PAKGOŚ (Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska), 03/2010, ss. 8-11
58

Bakoń T., Witkowski R.,

Wybrane aspekty wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych

elektro.info, 2020, 10, 72-26
59

Baran A., Białobłocki K., Błesznowski M., Bocian P., Celińska A., Golec T., Ilmurzyńska J., Jagiełło K., Jakubiak A., Jewulski J., Kuczmierczyk P., Kuczyński P., Lewtak R., Marek E., Milewska A., Nehring G., Nentwig C., Remiszewski K., Rychlik M., Siedlecki M., Skrzypkiewicz M., Stępień M., Świątkowski B., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

Praca zb. pod red. T. Golca, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-270-1
60

Baran A., Remiszewski K.

Aplikacja gazu ze zgazowania biomasy w silnikach

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 275-290