You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
581

Mosiądz M., Tomov R. I., Hopkins S., C., Martin G., Hardeman D., Holzapfel B., Glowacki B.A.

Inkjet printing of Ce0.8Gd0.2O2 thin films on Ni-5%W flexible substrates.

J. Sol-Gel Sci. Techn. 54 (2), 154-164 (2010)
582

Motylinski K., Kupecki J., Wierzbicki M., Skrzypkiewicz M., Naumovich Y.

Effects of the Gas Velocity on Formation of the Carbon Deposits on Fuel Electrode of AS-SOFC

ECS Meeting Abstracts, 2017, 3, 86
583

Motylinski K., Naumovich Y.

Numerical model for evaluation of the effects of carbon deposition on the performance of 1 kW SOFC stack – a proposal

E3S Web of Conferences, 2017, 14, 01043-01052
584

Motylinski K., Naumovich Y., Skrzypkiewicz M., Kupecki J.

Degradation of the Ni-YSZ anodes of solid oxide fuel cells fed with CH4-H2O mixtures with low steam-to-carbon ratio

Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, 2017, 11, 43
585

Motyliński K., Kupecki J.

Modeling the dynamic operation of a small fin plate heat exchanger - Parametric analysis

Archives of Thermodynamics 2015, 36, 85-103.
586

Motylinski K., Kupecki J., Milewski J., Stefanski M., Bonja M.

Control-oriented dynamic model of a 1 kW-class SOFC stack for simulation of failure modes

Proceedings of XXI World Hydrogen Energy Conference (WHEC 2016), Zaragoza, Spain, 13-16 VI 2016, pp. 357.
587

Motylinski K., Kupecki J., Naumovich Y.

Numerical model for evaluation of the effects of carbon deposition on the performance of a 1 kW SOFC stack a proposal

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W, Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 82
588

Mroczkowska-Szerszeń M., Siekierski M., Letmanowski R., Zabost D.,  Piszcz M., Żukowska G., Sasim E., Wieczorek W., Dudek M., Struzik M.

Synthetic preparation of proton conducting polyvinyl alcohol and TiO2-doped inorganic glasses for hydrogen fuel cell applications

Electrochim. Acta (2013)
589

Nadaczny J., Zubielik P.

Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana  generatora w trybie on-line i off-line

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 10, 160-163
590

Nash C., Spiesschaert Y., Amarandei G., Stoeva Z., Tomov R.I., Tonchev D., Van Driessche I., Glowacki B.A.

A Comparative Study on the Conductive Properties of Coated and Printed Silver Layers on a Paper Substrate

Journal of Electronic Materials 2015, 44, 1, 497-510
591

Naumovich E., Yeremchenko A., Macias J., Frade J.

Ta-substituted strontium titanate: Atomistic insight in formation of oxygen hyperstoichiometry in perovskite lattice

European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting 2016, Warsaw, Poland, 19-22 IX 2016
592

Naumovich Y. (E.N.), Zakharchuk K., Obrębowski Sz., Yaremchenko A.

(La,Sr)(Fe,Co)O3-based cathode contact materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42, 49, 29443-29453, doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.09.122
593

Naumovich Y.

Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach

Warszawa 2019, Wydawnictwo Instytutu Energetyki, 123 str., ISBN 978-83-63226-14-5
594

Nehring G.

Opracowanie metod przygotowania BiOB do konwersji termicznej

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 29-68
595

Niedźwiedzik M.

Wpływ asymetrii magnetycznej wirnika generatora na dobór optymalnych wartości nastawieniowych zabezpieczeń generatorów

IX Konferencja naukowo-techniczna. Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych. Płock, 9-11 kwiecień 2008
596

Ogryczak T., Opala K.

Automatic Adjustment of Phase Shifting Transformers – the Ability to Control the Active Power Flow in International Exchange Line

ActaEnergetica, 2017, 2/31, 149–157
597

Ogryczak T., Opala K.,

Badanie możliwości regulacji przepływu mocy czynnej w liniach wymiany międzynarodowej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 53, s.87-90
598

Oh H., Stefanowicz-Pięta I., Luo J., Epling W.S.

Reaction kinetics of C3H6 oxidation for various reaction pathways over diesel oxidation catalysts

Topics in Catalysis, 2013, 56, 1916-1921. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
599

Owsiński M., Papliński P., Sul P., Śmietanka H.

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 179 – 182
600

Oziemblewski K., Opala K.

A Method of Power System Static Stability Analysis

Acta Energetica 1/26 (2016), 102–113