You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
601

Page A.G., Patel A., Baskys A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

The effect of stabilizer on the trapped field of stacks of superconducting tape magnetized by a pulsed field

Superconductor Science and Technology, 2015, 28, 8, 85009
602

Pakulski T.,

Działanie europejskiego rynku energii i rezerw mocy w kontekście rozwiązań proponowanych przez ENTSO-E

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2017, Nr 53, s.19-22
603

Pakulski T.

Prospects for TSOs’ Cooperation in the European Competitive Energy and Power Reserves Market in the Context of Solutions Proposed by ENTSO-E

Acta Energetica, 2017, 2, 31, 164–170
604

Pakulski T.

Technical Capacity and Economic Aspects of Using Energy Storage Systems for Balancing Variable Renewable Energy

Acta Energetica, 2017, 1, 30, 89-85
605

Pakulski T.

Techniczno-ekonomiczna optymalizacja doboru zasobników energii do bilansowania generacji wiatrowej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2017, Nr 53, s.171-174
606

Paliński P., Ranachowski P.

Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w badaniach mikroskopowych

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 120 – 125
607

Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A., Wańkowicz J.

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu,

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 132
608

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 73-76
609

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchniowe elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
610

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia  pól elektromagnetycznych na stacjach wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 4, 2-3
611

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 8, 34-36
612

Papliński P., Śmietanka H.,

Metrologia pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia w środowisku ogólnie dostępnym

Urządzenia dla Energetyki, 6/2016, 16-19
613

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól wolnozmiennych w środowisku ogólnie dostępnym dla ludności na podstawie obowiązujących przepisów i rozporządzeń

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
614

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16
615

Papliński P., Śmietanka H.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Elektro Info nr 4/2012, s. 2-3
616

Papliński P., Wańkowicz J.

Analizator parametrów prądów upływu ogranicznika typu AAPPU-02

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 (XI Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia - EUI'2007, Krynica 25-28.09.2007 r.
617

Papliński P., Wańkowicz J.

Application of leakage current parameters for technical diagnostics of surge arresters

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, Issue 6, pp. 3458-3465, December 2016
618

Papliński P., Wańkowicz J.

Cyfrowy miernik natężenia pola elektrycznego CMP-7

VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, Szklarska Poręba10-12 września 2008 r.
619

Papliński P., Wańkowicz J.

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 11b, 182
620

Papliński P., Wańkowicz J.

Niestandardowe metody badań ograniczników przepięć w eksploatacji

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 118-120