You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
621

Naumovich Y.

Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach

Warszawa 2019, Wydawnictwo Instytutu Energetyki, 123 str., ISBN 978-83-63226-14-5
622

Nehring G.

Opracowanie metod przygotowania BiOB do konwersji termicznej

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 29-68
623

Niedźwiedzik M.

Wpływ asymetrii magnetycznej wirnika generatora na dobór optymalnych wartości nastawieniowych zabezpieczeń generatorów

IX Konferencja naukowo-techniczna. Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych. Płock, 9-11 kwiecień 2008
624

Ogryczak T., Opala K.

Automatic Adjustment of Phase Shifting Transformers – the Ability to Control the Active Power Flow in International Exchange Line

ActaEnergetica, 2017, 2/31, 149–157
625

Ogryczak T., Opala K.,

Badanie możliwości regulacji przepływu mocy czynnej w liniach wymiany międzynarodowej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 53, s.87-90
626

Oh H., Stefanowicz-Pięta I., Luo J., Epling W.S.

Reaction kinetics of C3H6 oxidation for various reaction pathways over diesel oxidation catalysts

Topics in Catalysis, 2013, 56, 1916-1921. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
627

Owsiński M., Papliński P., Sul P., Śmietanka H.

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 179 – 182
628

Oziemblewski K., Opala K.

A Method of Power System Static Stability Analysis

Acta Energetica 1/26 (2016), 102–113
629

Page A.G., Patel A., Baskys A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

The effect of stabilizer on the trapped field of stacks of superconducting tape magnetized by a pulsed field

Superconductor Science and Technology, 2015, 28, 8, 85009
630

Pakulski T.,

Działanie europejskiego rynku energii i rezerw mocy w kontekście rozwiązań proponowanych przez ENTSO-E

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2017, Nr 53, s.19-22
631

Pakulski T.

Prospects for TSOs’ Cooperation in the European Competitive Energy and Power Reserves Market in the Context of Solutions Proposed by ENTSO-E

Acta Energetica, 2017, 2, 31, 164–170
632

Pakulski T.

Technical Capacity and Economic Aspects of Using Energy Storage Systems for Balancing Variable Renewable Energy

Acta Energetica, 2017, 1, 30, 89-85
633

Pakulski T.

Techniczno-ekonomiczna optymalizacja doboru zasobników energii do bilansowania generacji wiatrowej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2017, Nr 53, s.171-174
634

Paliński P., Ranachowski P.

Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w badaniach mikroskopowych

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 120 – 125
635

Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A., Wańkowicz J.

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu,

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 132
636

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 73-76
637

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchniowe elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
638

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia  pól elektromagnetycznych na stacjach wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 4, 2-3
639

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 8, 34-36
640

Papliński P., Śmietanka H.,

Metrologia pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia w środowisku ogólnie dostępnym

Urządzenia dla Energetyki, 6/2016, 16-19