You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
621

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01
622

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Microstructure and Degree of Degradation of ZnO Varistors in Surge Arresters Due to Operation

Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 3, 1267-1273
623

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Diagnostyka ograniczników przepięć – doświadczenia z badań eksploatacyjnych

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 (XI Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia - EUI-'2007, Krynica 25-28.09.2007 r.
624

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Diagnostyka ograniczników przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania

Przegląd Techniczny. (IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce – NIWE’2009), Szklarska Poręba 30.09-2.10 2009 r.
625

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Wpływ warunków środowiskowych na działanie ogranicznika przepięć w warunkach terenowych

Przegląd Techniczny. (IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce – NIWE’2009), Szklarska Poręba 30.09-2.10 2009 r.
626

Parczewski Z.

Efektywność energetyczna – szanse i zagrożenia nowej ustawy

Energetyka 10/2016, 587-599
627

Parczewski Z.

Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
628

Parczewski Z., Sławiński A.

Efektywność ekonomiczna energooszczędnych przedsięwzięć w Polsce – ocena z wykorzystaniem modelu EFEN-IEn

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 2, 44-45
629

Patel A, Glowacki B.A.

Optimisation of composite superconducting bulks made from (RE)BCO coated conductor stacks using pulsed field magnetization modeling

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 22024
630

Patel A., Baskys A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Pulsed Field Magnetization of Superconducting Tape Stacks for Motor Applications

IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 2015, 25, 3, 5203405
631

Patel A., Filar K., Nizhankovskii V.I., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Trapped fields greater than 7 T in a 12mm square stack of commercial high-temperature superconducting tape

Applied Physics Letters, 2013, 102, 102601. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
632

Patel A., Hahn S., Voccio J., Baskys A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Magnetic levitation using a stack of high temperature superconducting tape annuli

Superconductor Science and Technology, 2017, 30, 2, 1-8 , 024007, ISSN: 0953-2048, DOI: 10.1088/1361-6668/30/2/024007
633

Patel A., Hopkins S. C., Glowacki B. A.

Trapped fields up to 2 T in a 12-mm square stack of commercial superconducting tape using pulsed field magnetization

Superconductor Science and Technology, 2013, 26, 032001. Czasopismo z listy JCR (30 pkt)
634

Patel A., Hopkins S.C., Baskys A., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A. 

Magnetic levitation using high temperature superconducting pancake coils as composite bulk cylinders

Superconductor Science and Technology, 2015, 11, 115007,
635

Patel A., Hopkins S.C., Giunchi G., Albisetti F., A. Shi, Y. Palka, R. Cardwell, D. Glowacki B.A.

The Use of an MgB2 Hollow Cylinder and Pulse Magnetized (RE)BCO Bulk for Magnetic Levitation Applications

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6800604. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
636

Patel A., Kalitka V., Hopkins S.C., Basky A., Albisetti A.F., Giunchi G., Molodyk A., Glowacki B.A.

Magnetic Levitation Between a Slab of Soldered HTS Tape and a Cylindrical Permanent Magnet

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, 10.1109/TASC.2016.2524468
637

Patel A., Palka R., Glowacki B.A., Giunchi G., Figini A., Shi, Y., Cardwell D.A., Hopkins, S.C.

Permanent Magnet Enhancement of Fully Superconducting MgB2-YBa2Cu3O7-x Bearing

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2013, 26, 923-929 Czasopismo z listy JCR (15 pkt)
638

Patel A., Usoskin A., Baskys A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Trapped Field Profiles for 40-mm Wide Superconducting Tape Pieces

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, 28, 2, 397-401
639

Pawlak-Kruczek H., Lewtak R., Plutecki Z., Baranowski M., Ostrycharczyk M., Krochmalny K., Czerep M., Zgora J., Niedzwiecki Ł.

The impact of predried lignite cofiring with hard coal in an industrial scale pulverized coal fired boiler

Journal of Energy Resources Technology (ASME), 2018, 140, 6, 062207-1 do 062207-14, ISSN 0195-0738, doi:10.1115/1.4039907
640

Pilarski S.

Kocioł automatyczny czy kocioł z ręcznym zasypem. Optymalna wydajność

Magazyn Instalatora, 2017, 8 (228), 30-31