You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
641

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(1). Ustalone wymagania.

Magazyn Instalatora 8(216), 26-28
642

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(2). Współczynnik w zestawie

Magazyn Instalatora 10(218), 26-27
643

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Kotły do emisji

Magazyn Instalatora 5(213), 16-17
644

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Ustalona emisja.

Magazyn Instalatora 6-7(214-215), 41-43
645

Pinaccia, P., Louradour E., Wimbert L., Gindrat M., Jarligo M.O., Vassen R., Comite A., Serra J.M., Jewulski J., Mancuso L., Chiesa P., Prestat M., Ivers-Tiffée E.,

Dense Membranes for Oxygen and Hydrogen Separation (DEMOYS): Project Overview and First Results

Energy Procedia, Volume 37, 2013, Pages 1030–1038
646

Podsiadły P. J., Wróblewski S., Bytnar A.,

Wyższe harmoniczne prędkości i przyspieszenia wibracji w ocenie stanu technicznego elementów stojana generatora

Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 62, Seria Studia i Materiały Nr 28, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2008
647

Połoczanin P., Papliński P., Śmietanka H.

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 50-52
648

Powroźnik M., Kołodziej D.

Nowe algorytmy regulacji napięcia i mocy biernej stosowane w układach ARNE/ARST dla autotransformatorów pracujących w przyelektrownianych stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć – cześć I

Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 11, 25-128. Czasopismo z listy JCR (15 pkt)
649

Powroźnik M.

Nowe algorytmy regulacji napięcia i mocy biernej stosowane w układach ARNE/ARST dla autotransformatorów pracujących w przyelektrownianych stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Część 2. Kryteria regulacji A i R.

Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93, 8
650

Przedmojska K.

Rozumieć, pamiętać i analizować wnioski z awarii

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2010, 41-44
651

Przybysz J., Olak J., Piątek Z.,

Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych

Acta Energetica, 2017, 1/30, 101-106
652

Przybysz J.

Problemy trwałości i drgań hydrogeneratorów

Energetyka 9/2016, 542-545
653

Przybysz J., Szydłowski M.

Badanie stanu izolacji urządzeń elektrycznych średniego napięcia metodą on-line

XI Konferencja Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, Karpacz 1-3.06.2011 r. Str. 17-25,Tabl. 1, Rys. 5. Główny organizator: PETROELTECH S.A., Współorganizatorzy: Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agtel Sp. z o.o.
654

Przybysz J., Szydłowski M.

Możliwości regulacji rozpływów mocy z wykorzystaniem hydrogeneratorów

Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 r. Organizator Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Str.11, rys. 2 tabel 6
655

Rakowski J., Bocian P., Celińska A., Świątkowski B., Golec T.

Zastosowanie pętli chemicznych w energetyce

Energetyka 4/2016, 208-213
656

Rakowski J.

Inne sposoby dekarbonizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej

Monografia "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
657

Rakowski J.

Obecne możliwości technologiczne ograniczania emisji CO2 elektrowni węglowych

ENERGETYKA nr 6/2008, ISSN 0013-7294, 395-408
658

Rakowski J.

Perspektywiczne możliwości ograniczania emisji CO2 z elektrowni weglowych

ENERGETYKA, 4, 2010
659

Rakowski J.

Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
660

Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J.

Ocena odporności izolatorów z porcelany krystobalitowej rodzaju 112 na procesy degradacji starzeniowej.

Energetyka XII/2007, s. 102-105, poz. bibl. 6