You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
641

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól wolnozmiennych w środowisku ogólnie dostępnym dla ludności na podstawie obowiązujących przepisów i rozporządzeń

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
642

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16
643

Papliński P., Śmietanka H.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Elektro Info nr 4/2012, s. 2-3
644

Papliński P., Wańkowicz J.

Analizator parametrów prądów upływu ogranicznika typu AAPPU-02

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 (XI Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia - EUI'2007, Krynica 25-28.09.2007 r.
645

Papliński P., Wańkowicz J.

Application of leakage current parameters for technical diagnostics of surge arresters

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, Issue 6, pp. 3458-3465, December 2016
646

Papliński P., Wańkowicz J.

Cyfrowy miernik natężenia pola elektrycznego CMP-7

VI Konferencja Naukowo-Techniczna. Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, Szklarska Poręba10-12 września 2008 r.
647

Papliński P., Wańkowicz J.

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 11b, 182
648

Papliński P., Wańkowicz J.

Niestandardowe metody badań ograniczników przepięć w eksploatacji

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 118-120
649

Papliński P., Wańkowicz J.

Pola magnetyczne niskiej częstotliwości w lokalach mieszkalnych pochodzące od wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV

X Ogólnopolskie Sympozjum. Inżynieria Wysokich Napięć Poznań - Będlewo 7-9 czerw-ca 2010 r.
650

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01
651

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Microstructure and Degree of Degradation of ZnO Varistors in Surge Arresters Due to Operation

Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 3, 1267-1273
652

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Diagnostyka ograniczników przepięć – doświadczenia z badań eksploatacyjnych

Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 (XI Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia - EUI-'2007, Krynica 25-28.09.2007 r.
653

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Diagnostyka ograniczników przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania

Przegląd Techniczny. (IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce – NIWE’2009), Szklarska Poręba 30.09-2.10 2009 r.
654

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Wpływ warunków środowiskowych na działanie ogranicznika przepięć w warunkach terenowych

Przegląd Techniczny. (IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce – NIWE’2009), Szklarska Poręba 30.09-2.10 2009 r.
655

Parczewski Z.

Efektywność energetyczna – szanse i zagrożenia nowej ustawy

Energetyka 10/2016, 587-599
656

Parczewski Z.

Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
657

Parczewski Z., Sławiński A.

Efektywność ekonomiczna energooszczędnych przedsięwzięć w Polsce – ocena z wykorzystaniem modelu EFEN-IEn

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 2, 44-45
658

Patel A, Glowacki B.A.

Optimisation of composite superconducting bulks made from (RE)BCO coated conductor stacks using pulsed field magnetization modeling

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 22024
659

Patel A., Baskys A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Pulsed Field Magnetization of Superconducting Tape Stacks for Motor Applications

IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 2015, 25, 3, 5203405
660

Patel A., Filar K., Nizhankovskii V.I., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Trapped fields greater than 7 T in a 12mm square stack of commercial high-temperature superconducting tape

Applied Physics Letters, 2013, 102, 102601. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)