You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
661

Rink R., Jankowski R., Kosmecki M., Kubanek A., Wilk M.

Modelowanie generatora synchronicznego w niesymetrycznych stanach pracy sieci elektroenergetycznej- przegląd narzędzi

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2017, 56, 77--82
662

Różycki St., Kubacki R., Papliński P.

Measurements of electromagnetic fields levels around 100 mobile phone base stations. Methodology and results

EHE’07 – 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment Sep-tember 10-12.2007, Wrocław, Poland
663

Rudniak L., Milewska A., Molga E.

CFD simulations for safety of chemical reactors and storage tanks

Chemical Engineering and Technology, 34, (11), 2011, 1781-1789
664

Rusiniak M., Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K.

Praktyczna ocena stanu technicznego elementów kotłów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w oparciu o doświadczenia Instytutu Energetyki

Referat wygłoszony na konferencji UDT w Szklarskiej Porębie, maj 2012. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn
665

Rusiniak M., Romaniuk K., Grodzicki J, Maternicki M., Ginalski J.

Ocena sprawności działania stałosiłowych zawieszeń rurociągów energetycznych po wieloletniej eksploatacji

Energetyka 9/2016, 539-541
666

Sadowska M.

Ocena zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych na pokrycia ochronne i dekoracyjne grzejników centralnego ogrzewania

Energetyka 2/2017, 96-103
667

Sajewicz. D, Tomczak. E.

Innowacyjna metoda minimalizacji czasów wyłączeń zwarć doziemnych w głębi sieci SN w oparciu o urządzenie MIROD-6

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 44-50
668

Santarelli M., Briesemeister L., Gandiglio M., Hermann S., Kuczynski P., Kupecki J., Lanzini A., Llovell F., Papurello D., Spliethoff H., Swiatkowski B., Torres-Sanglas J., Vega L.F.

Carbon recovery and re-utilization (CRR) from the exhaust of a solid oxide fuel cell (SOFC): analysis through a proof-of-concept

Journal of CO2 Utilization, 2017, 18, 206-221, https://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.01.014, (IF 4.292)
669

Shaula A. L., Kolotygin V. A., Naumovich E. N., Pivak  Y. V.,  Kharton V. V.

Oxygen Ionic Transport in Brownmillerite-Type Ca2Fe2O5-δ and Calcium Ferrite-Based Composite Membranes

Solid State Phenomena, 2013, 200, 286-292
670

Siedlecki M., Baran A.

Układy zgazowania BiOB dla kompleksów agroenergetycznych

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 195-216
671

Sieniutycz S., Błesznowski M., Zieleniak A., Jewulski J.

Power generation in thermochemical and electrochemical systems – A thermodynamic theory

Int. J. Heat Mass Tran. 55, 3984–3994 (2012)
672

Skonieczna M.

Co nowego w dziedzinie sztucznej fotosyntezy?

Urządzenia dla energetyki, 6/2012, 73-74
673

Skrodzki S.

Aktualne normy dotyczące urządzeń EAZ

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 83, 3, 42--44
674

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Biomass origin fuels for Solid Oxide Fuel Cells

Poster, The 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland (2012)
675

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Carbon based solid oxide fuel cells

Proc. of 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland (2012)
676

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Tests of direct carbon fuel cell with solid electrolyte fed with biomass-derived fuel

Poster, 1st KIC InnoEnergy Scientist Conference, Leuven, Belgium (2012)
677

Skrzypkiewicz M., Dudek M.

Utilisation of solid waste products derived from biomass as solid fuels for supplying solid oxide fuel cells

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 83.
678

Skrzypkiewicz M., Obrebowski Sz.

Direct carbon, integrated gasification, and deposited carbon solid oxide fuel cells: a patent-based review of technological status,

Journal of Power Technologies, 2018, 98(1), 139–160
679

Skrzypkiewicz M., Radziejewska-Lubarska I., Jewulski J.

The effect of Fe2O3 catalyst on direct carbon fuel cell performance

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 38, 13090-13098
680

Skulimowska A., Di Felice L., Kamińska-Pietrzak N., Celińska A., Pławecka M., Hercog J., Krauz M., Aranda A.

Chemical looping with oxygen uncoupling (CLOU) and chemical looping combustion (CLC) using copper-enriched oxygen carriers supported on fly ash

Fuel Processing Technology, 168, 2017, 123–130