You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
681

Skulimowska A., Di Felice L., Kamińska-Pietrzak N., Celińska A., Pławecka M., Hercog J., Krauz M., Aranda A.

Chemical looping with oxygen uncoupling (CLOU) and chemical looping combustion (CLC) using copper-enriched oxygen carriers supported on fly ash

Fuel Processing Technology, 168, 2017, 123–130
682

Sławiński A.

Badania i rozwój technologii energetycznych w nowym programie ramowym Unii Europejskiej Horizon 2020

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 8, 5-7
683

Sławiński A.

Centrum Badań i Rozwoju Zrównoważonych Technologii Energetycznych SENERES

Urządzenia dla Energetyki, 3/2011, 64-65
684

Sławiński A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2012

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63226-16-9
685

Sławiński A.

Priorytety tematyczne badań energetycznych na lata 2016-2017 programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej

Urządzenia dla Energetyki, nr 2/2015 (85), str. 6-7
686

Sławiński A.

Rola Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG i projektów europejskich w rozwoju działalności badawczej Instytutu Energetyki

Urządzenia dla Energetyki, 6/2010, str. 51
687

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2013

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
688

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2014

Wydawnistwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63226-40-4
689

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2015

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63226-02-2
690

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2016

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63226-06-0
691

Smara A., Mineev N., Climente-Alarcon V., Patel A., Baskys A., Glowacki B.A., Reis T.

An experimental assessment of rotor superconducting stack

Superconductor Science and Technology, 2019, 8, 085009 (7), ISSN 1361-6668, DOI: 10.1088/1361-6668/ab20bf
692

Smugala D., Oramus P., Krysztofiak P., Bonk M., Piekarski P., Domurad Z., Kaczmarczyk T.

Measurements of gas pressure into the MV Arc Plasma Environment

Plasma Physics and Technology, 2015, 2, 1, 78-82
693

Sobczak B., Rink R.

Kompensaja prądowa w regulatorach napięcia generatorów systemowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 127-130
694

Sobczak B., Rink R., Głaz M.

Application of load compensation in voltage controllers of large generators in the polish power grid

Acta Energetica, 2014, 1/18, 152-159
695

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Fast-valving of large steam turbine units as a means of power system security enhancement

ActaEnergetica, 2014, 1/18, 166-171
696

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Szybkie zaworowanie turbin parowych dużych bloków jako środek zwiększania bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 115-118
697

Sobczak B., Trębski R., Wilk M.

Wykorzystanie modeli generycznych w analizach dynamicznych synchronicznego systemu kontynentalnej Europy

Acta Energetica, Konferencja APE’17 , 2017, 1, 25-31
698

Stefanowicz-Pięta I., García-Diéguez M., Larrubia M. A., Alemany L. J., Epling W. S.

Nanofiber alumina supported lean NOx trap: Improved sulfur tolerance and NOx reduction

Topics in Catalysis, 2013, 56, 50-55. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
699

Stefanowicz-Pięta I., García-Diéguez M., Larrubia M. A., Alemany L. J., Epling W. S.

Sn-modified NOX storage/reduction catalysts

Catalysis Today, 2013, 207, 200-211. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
700

Stefański M., Siedlecki M.

A comparison between the classical control system and the neural network approach for the control of a small scale (800 kwth) downdraft fixed bed biomass gasifier

21st European Biomass Conference & Exhibition, 2013, 2BO.4.2, 473 – 479