You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
701

Stefański M., Strawiński T.

Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, nr 4/2008, ISSN 0137-7043, 16-19
702

Sul P.

Analiza numeryczna rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów chronionych w fazie
poprzedzającej wyładowanie piorunowe

Rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
703

Sul P.

Badanie właściwości dynamicznych wybranych boczników prądów udarowych

Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej: "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko, czerwiec 2005
704

Sul P.

Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones

Przegląd Elektrotechniczny, 06/2013
705

Sul P., Kolimas Ł.

Concept of a modern method of determining lightning protection zones based on the field computational method

Przegląd Elektrotechniczny, 07/2015, DOI:10.15199/48.2015.07.09
706

Sul P., Kolimas Ł., Owsiński M., Tymochowicz J.

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim

Wiadomości Elektrotechniczne, 06/2015, 23-26, ISSN 0043-5112, DOI: 10.15199/74.2015.6.3
707

Sul P., Kuca B., Flisowski Z., Mazzetti C.

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals

XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 9 - 11, 2015, Białystok, Poland
708

Sul P.

Metoda wyznaczania czasu odpowiedzi boczników prądów udarowych

Przegląd Elektrotechniczny, Konferencje, cz. 1, Warszawa 2006
709

Sul P.

Obliczanie rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów naziemnych w fazie poprzedzającej  główne wyładowanie piorunowe

Materiały VI Konferencji Naukowej „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko, czerwiec 2010
710

Sul P., Owsiński M., Stepnowska D., Sobolewski K., Samsel S.

Laboratoryjne stanowiska badawcze do pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych jako podstawa współczesnej oceny jakości izolacji urządzeń elektroenergetycznych

Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP Nr 2 (65) 2016
711

Sul P., Owsiński M., Wierzbicki J.

Nowoczesne stanowisko do prób napięciowych i badania wyładowań niezupełnych w materiałach elektroizolacyjnych w Instytucie Energetyki w Warszawie

Urządzenia dla Energetyki, 2014, 7, 20-22
712

Sul, P., Kuca B., Mazzetti C., Flisowski Z.,

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals

Przegląd Elektrotechniczny, 92, 2/2016, 98-101, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2016.02.29
713

Szablowski L., Kupecki J., Milewski J., Motylinski K.

Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether

International Journal of Energy Research, 2019, 1, 1-10
714

Szablowski L., Milewski J., Badyda K., Kupecki J.

ANN–supported control strategy for a solid oxide fuel cell working on demand for a public utility building

International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 6, 3555-3565, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.171
715

Szuman P., Wąsik P.

Modernizacja konstrukcji serwomotorów z wykorzystaniem komputerowego modelowania i symulacji pracy układów hydraulicznych oraz układów sterowania

Hydraulika i Pneumatyka, 2013, 4, 11-15
716

Szweicer W.

Aktualne tendencje w stosowaniu metod sztucznej inteligencji w zabezpieczeniach elektroenergetycznych

Seminarium KAE SEP „Technika cyfrowa w automatyce elektroenergetycznej”, 2013,
717

Szweicer W., Lizer M.

Jak wpływa przyłączenie rozproszonych źródeł energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3/2011
718

Szweicer W., Lizer M.

Wpływ przyłączenia rozproszonego źródła energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
719

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane doświadczenia z analiz sieci przemysłowych pod kątem zabezpieczeń elektroenergetycznych

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 1, 26-29
720

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii

XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej