You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
721

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii

XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej
722

Szweicer W., Lizer M.

Wykorzystanie aplikacji baz danych do analizy zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
723

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
724

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 4/2008
725

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową bloków wielkiej mocy

XVII Ogólnopolska Konferencja 2014 "Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce"
726

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi obwodów dolnego napięcia bloku generator-transformator

Automatyka Elektroenergetyczna nr 2/2010
727

Szydłowski M. i in.

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych

wydana przez ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice 2009 r. (Opiniodawcą jest m.in. J.Przybysz) Str. 110, Załączniki 111÷182, Dodatki 183÷221
728

Szydłowski M., Biernacki M.

Badania poziomu odkształceń napięć i prądów na zasilaniu i wyjściu przemiennika częstotliwości – ocena sprawności tego przemiennika

IX Konferencja Naukowo - Techniczna „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych” Płock 09.04. ÷ 11.04.2008 r. Organizator: PETRO Eltech Sp. z o.o.
729

Śmietanka H., Papliński P., Wosiński St., Jurga J.

Właściwości ekranujące materiałów barierowych w zakresie pól wolnozmiennych

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
730

Świątkowski B.

Palniki Instytutu Energetyki do spalania BiOB

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 147-172
731

Świątkowski B., Kuczyński P.

Oxy-combustion Modeling

IX Konferencja PBEC', Politechnika Warszawska, grudzień 2009
732

Świątkowski. B., Marek E.

Optimisation of pulverized coal combustion in O2/CO2/H2O modified atmosphere – Experimental and numerical study

Energy, Available online 16 July 2015, doi:10.1016/j.energy.2015.06.064
733

Świątkowski B., Marek E., Bocian P., Hercog J., Golec T., Kakietek S.

Spalanie tlenowe pyłu węglowego w palenisku pyłowym - doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel PC

Rozdział w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych" pod red: W. Nowaka, M. Ściążko, T. Czakierta. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, 61-116, ISBN 978-83-7193-630-2 ISSN 0860-5017
734

Świderski J.

Interoperacyjnosć komponentów systemów w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych w świetle europejskich prac normalizacyjnych

Przegląd Telekomunikacyjny 2015, 8-9, 1340-1345,
735

Świderski J.

Komunikacja ze stacjami elektroenergetycznymi w świetle normy IEC 61850

Przegląd Telekomunikacyjny, 2018, 12, 899-904, ISSN 1230-3496, doi: 10.15199/59.2018.12.1
736

Świderski J.

Opóźnienie transmisji danych w sieciach teleinformatycznych energetyki w świetle międzynarodowych norm i raportów technicznych IEC

Wiadomości Elektrotechniczne 2018, 4, 12-16, ISSN 0043-5112, doi: 10.15199/74.2018.4.2
737

Świderski J.

Sterowanie przepływem w sieciach teleinformatycznych różnych generacji. Reguły sterowania- analiza przy wykorzystaniu ujednoliconych modeli sieci

Instytut Energetyki - Prace Instytutu Energetyki, Zeszyt 26, 2013
738

Świderski J.

Transmisja danych w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych z perspektywy modelu ich referencyjnej architektury SGAM i europejskich działań normalizacyjnych

Przegląd Telekomunikacyjny, 2015,
739

Świderski J.

Zastosowania modelu SGAM architektury referencyjnej elektroenergetycznych sieci inteligentnych w świetle europejskich prac normalizacyjnych

Wiadomosci Elektrotechniczne, 2015, 6, 3-14
740

Tarasiuk M., Świderski J.

Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych (AMI) w zakresie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia

Energetyka, 2015, 8, 474-484