You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
741

Wańkowicz J., Bielecki J.

Izolatory ceramiczne do sieci średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne odbioru

PTPiREE Poznań, 2013
742

Wańkowicz J., Krupa M.

44. Sesja Generalna CIGRE 2012. Działalność CIGRE i PKWSE

Energetyka 2013, 3, 215-217
743

Wańkowicz J., Krupa M.

Energetyka 2015, 3, 133--135
744

Wańkowicz J.

Mechanism of sudden flashover on composite insulator surface with non-uniformly distributed wettability and pollution

Przegląd Elektrotechniczny 2014, 5, 240-246
745

Wańkowicz J., Papliński P.,

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe IW-2012, 21-23 maja 2012 r. Poznań-Będlewo.
746

Wańkowicz J., Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A.

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
747

Wańkowicz J., Papliński P., Śmietanka H.

Metodyka pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
748

Wańkowicz J., Sobczyk A.

Energetyka, 2017, 3, 127--129
749

Warowny W., Celińska A.

Opis fazy gazowej w pirolizie biomasy za pomocą równowagi termodynamicznej

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, nr 7-8/2008, ISSN 0016-5352, 9-13
750

Warowny W., Celińska A.

Zgazowanie biomasy

CZYSTA ENERGIA, nr 5/2008, ISSN 1643-126X, 36-41
751

Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.

Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy

Mechanik, 2013, 8-9, 417-423
752

Wilk M., Sobczak B., Trębski R.

The use of Generic Models in Dynamic Analyses of the Synchronous System of Continental Europe

Acta Energetica, 2018, 4, 33, 14-20, ISSN 2300-3022, doi: 10.12736
753

Wiśniewski  J.,  Anderson E., Karolak J.

Wrażliwość sieci potrzeb własnych elektrowni na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki, 2013, 33, 111-114
754

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurences

9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007
755

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177
756

Witkowski R., Bakoń T., Szydlik A.

Wzorcowanie aparatury do pomiarów wielkości elektrycznych, temperatury i ciśnienia w akredytowanym Laboratorium Aparatury Pomiarowej

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, z. 98 Nr 886 / 2001, 447-456
757

Woliński K., Skrodzki S., Dąbrowski G.

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN 

Automatyka Elektroenergetyczna 1/2011, 23+28
758

Wołowicz M. , Kupecki J., Wawryniuk K., Milewski J., Motyliński K.

Analysis of nodalization effects on the prediction error of generalized finite element method used for dynamic modeling of hot water storage tank

Archives of Thermodynamics 2015, 36, 123-138
759

Wozniak M., Glowacki B.A., Setiadinata S.B., Thomas A.M.

Pulsed Magnetic Field Assisted Technique for Joining MgB2 Conductors for Persistent Mode MRI Magnets

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200104. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
760

Wozniak M., Hopkins S. C., Glowacki B.A.

Study of short duration heat treatments of an in situ copper-sheathed MgB2 wire

Supercond. Science & Technology 10 (2010)