You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
741

Wróblewski S., Bytnar A.,

Analiza stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, 2013, 100, 95-99.
742

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Projektowanie systemów diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Wiadomości Elektrotechniczne LXXIX nr 11, 2011
743

Wróblewski S., Bytnar A., Pietrzak P.,

Wielokanałowy system pomiarowo-analityczny on-line do diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora

Maszyny Elektryczne Nr 92, 2011, Wyd. BOBR-ME KOMEL
744

Wróblewski S., Bytnar A.,

Wzorzec rozmieszczenia punktów pomiarowych w cylindrycznej bryle maszyny wirującej

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/ 2009, Wyd. BOBRME KOMEL
745

Wróblewski S., Bytnar A.,

Wybrane zagadnienia budowy systemu monitoringu i diagnostyki wibracyjnej turbogeneratorów

Przegląd Elektrotechniczny nr 9a, 2011
746

Yu X., Shi Y., Wang H., Cai N., Li C., Tomov R. I., Hanna J., Glowacki B. A., Ghoniem A. F.

Experimental Characterization and Elementary Reaction Modeling of Solid Oxide Electrolyte Direct Carbon Fuel Cell

Journal of Power Sources, 2013, 243, 159-171. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
747

Zając A.

Popiół z kotła a (nie)ekologiczne spalanie

Magazyn Instalatora 1(209), 44-46
748

Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P., Małolepszy J., Szymczak J.

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2013
749

Zarzycki M., Barański J.

Prądy indukowane geomagnetycznie – realne zagrożenie czy naukowa ciekawostka?

Elektroenergetyka – współczesność i rozwój, 2 (17), 2017, 38-51
750

Zou S., Zermeno V. M.R., Baskys A, Patel A., Grilli F., Glowacki B.A.

Simulation and experiments of stacks of high temperature superconducting coated conductors magnetized by pulsed field magnetization with multi-pulse technique

Superconductor Science and Technology, 2016, 30, 1, DOI: 10.1088/0953-2048/30/1/014010
751

Żywczyk Ł., Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Jóźwiak P.

Prediction tool for the assessment of slagging/fouling risk in the combustion facilities

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 67.