You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
741

Tomov R. I, Dudek M., Hopkins S. C., Krauz M., Wang H., Wang C., Shi Y., Tomczyk P., Glowacki B. A.

Inkjet Printing of Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell Components

ECS Transactions, 2013, 57, 1359-1369
742

Tomov R. I., Mitchell-Williams T., Gao C., Kumar R. V., Glowacki B. A.

Performance optimization of LSCF/Gd:CeO2 composite cathodes via single-step inkjet printing infiltration

Journal of Applied Electrochemistry, 2017, 47, 5, 641-651, DOI 10.1007/s10800-017-1066-1
743

Tomov R.I., Duncan R., Krauz M., Kumar R.V.,  Glowacki B.A.

Inkjet printing and inkjet infiltration of functional coatings for SOFCs fabrication

E3S Web of Conferences 10, 00098 (2016) 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
744

Tomov R.I., Krauz M., Jewulski J., Hopkins S. C., Kluczowski R., Glowacka D. M., Glowacki B.A.

Direct ceramic inkjet printing of yttria-stabilized zirconia electrolyte layers for anode-supported solid oxide fuel cells

J. Power Sources 195 (21), 7160–7167 (2010)
745

Tomov R.I., Krauz M., Tluczek A., Kluczowski A.R., Krishnan V.V., Balasubramanian K., Kumar R.V., Glowacki B.A.

Vacuum-sintered stainless steel porous supports for inkjet printing of functional SOFC coatings

Materials for Renewable and Sustainable Energy, 2015, 4:14
746

Toporov D., Bocian P., Heil P., Kellrmann A., Stadler H., Tschunko S., Forster M.

Detailed investigation of a pulverized fuel swirl flame in CO2/O2 atmosphere

Combustion ans Flame, 155, 2008, 605-618
747

Trümper S. Ch., Błesznowski M., Norgard P. B., Madsen A. N.Strom H., Steinberger-Wilckens R.

Potential of emerging and future CO2-neutral hydrogen sources on the European scale

Proc. of World Renewable Energy Congress X and Exhibition, Glasgow, United Kingdom (2008)
748

Trzepieciński T., Gromada M.

Characterization of mechanical properties of barium titanate ceramics with different grain sizes

Materials Science-Poland, 2018, 36, 1, 151-156
749

Trzepieciński T., Ryzińska G., Biglar M., Gromada M.

Ceramics International, 2017, 43, 3, 3259-3266
750

Trzepieciński T., Ryzińska G., Gromada M., Biglar M.

3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites

Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38, 8, 2911-2919
751

Tsaneva V.N., Kwapinski W., Teng X., Glowacki B.A.

Assessment of the structural evolution of carbons from microwave plasma natural gas reforming and biomass pyrolysis using Raman spectroscopy

Carbon, 2014, 80, 617-628
752

Van Driessche I., Hopkins S., Lommens P., Granados X., Andreouli D., Glowacki B.A., Arabatzis I.M., Arin M., Ricart S., Fasaki I., Georgiopoulos E., Tomov R.

Efficient and Environmentally Friendly Ink-Jet Printing of Ceramic Thin Films

Nanoscience and Nanotechnology Letters, 2013, 5, 4, 466-474
753

Wang C., Tomov R. I., Mitchell-Williams T. B., Kumar R. V., Glowacki B. A.

Inkjet printing infiltration of Ni-Gd:CeO2 anodes for low temperature solid oxide fuel cells

Journal of Applied Electrochemistry, 2017, 47, 11, 1227-1238, DOI: 10.1007/s10800-017-1114-x
754

Wańkowicz J., Bielecki J.

Izolatory ceramiczne do sieci średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne odbioru

PTPiREE Poznań, 2013
755

Wańkowicz J., Krupa M.

44. Sesja Generalna CIGRE 2012. Działalność CIGRE i PKWSE

Energetyka 2013, 3, 215-217
756

Wańkowicz J., Krupa M.

Energetyka 2015, 3, 133--135
757

Wańkowicz J.

Mechanism of sudden flashover on composite insulator surface with non-uniformly distributed wettability and pollution

Przegląd Elektrotechniczny 2014, 5, 240-246
758

Wańkowicz J., Papliński P.,

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe IW-2012, 21-23 maja 2012 r. Poznań-Będlewo.
759

Wańkowicz J., Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A.

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
760

Wańkowicz J., Papliński P., Śmietanka H.

Metodyka pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.