You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
761

Wańkowicz J., Papliński P., Śmietanka H.

Metodyka pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Elektroenergetyce”– NIWE-2011, Szklarska Poręba 26 - 28 września 2011 r.
762

Wańkowicz J., Sobczyk A.

Energetyka, 2017, 3, 127--129
763

Warowny W., Celińska A.

Opis fazy gazowej w pirolizie biomasy za pomocą równowagi termodynamicznej

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, nr 7-8/2008, ISSN 0016-5352, 9-13
764

Warowny W., Celińska A.

Zgazowanie biomasy

CZYSTA ENERGIA, nr 5/2008, ISSN 1643-126X, 36-41
765

Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.

Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy

Mechanik, 2013, 8-9, 417-423
766

Wieczorek K., Ranachowski P., Ranachowski Z., Papliński P.,

Ageing tests of Samples of Glass-Epoxy Core Rods in Composite Insulators Subjected to High Direct Current (DC) Voltage in a Thermal Chamber

Energies, 2020, 13, 24, pp.6724, 1-13, ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en13246724
767

Wilk M., Sobczak B., Trębski R.

The use of Generic Models in Dynamic Analyses of the Synchronous System of Continental Europe

Acta Energetica, 2018, 4, 33, 14-20, ISSN 2300-3022, doi: 10.12736
768

Wiśniewski  J.,  Anderson E., Karolak J.

Wrażliwość sieci potrzeb własnych elektrowni na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki, 2013, 33, 111-114
769

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurences

9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007
770

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177
771

Witkowski R., Bakoń T., Szydlik A.

Wzorcowanie aparatury do pomiarów wielkości elektrycznych, temperatury i ciśnienia w akredytowanym Laboratorium Aparatury Pomiarowej

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, z. 98 Nr 886 / 2001, 447-456
772

Woliński K., Skrodzki S., Dąbrowski G.

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN 

Automatyka Elektroenergetyczna 1/2011, 23+28
773

Wołowicz M. , Kupecki J., Wawryniuk K., Milewski J., Motyliński K.

Analysis of nodalization effects on the prediction error of generalized finite element method used for dynamic modeling of hot water storage tank

Archives of Thermodynamics 2015, 36, 123-138
774

Wozniak M., Glowacki B.A., Setiadinata S.B., Thomas A.M.

Pulsed Magnetic Field Assisted Technique for Joining MgB2 Conductors for Persistent Mode MRI Magnets

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200104. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
775

Wozniak M., Hopkins S. C., Glowacki B.A.

Study of short duration heat treatments of an in situ copper-sheathed MgB2 wire

Supercond. Science & Technology 10 (2010)
776

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetic densification of MgB2/Cu wires

Superconductor Science and Technology, 2014, 27, 3, 35008
777

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetically Assisted Densification of Copper-sheathed in situ MgB2/Cu Wires

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, 28, 2, 419-423
778

Woźniak M., Juda K. L., Hopkins S. C., Gajda D., Glowacki B.A.

Optimization of the copper addition to the core of in situ Cu-sheathed MgB2 wires

Superconductor Science and Technology, 2013, 26, 10, 105008. Czasopismo z listy JCR (30 pkt)
779

Wójciak K., Gaj P., Kopania J., Bogusławski G.

The Impact of the Damper Blade Position on the Generated Noise and Pressure Losses in Plenum Box with Swirl Diffusers

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 25-32, ISSN 0860-6897
780

Wróblewska S.

Aktualne zagadnienia komitetu studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, nr 4/2008