You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
61

Barański J.

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 10, 6-13
62

Bartoszewicz-Burczy H.

Potential attacks to the European Union power network controls and other critical equipment

Edukacja dla bezpieczeństwa, Przegląd Naukowo-Metodyczny, Poznań, 2014, 3, 37-46
63

Bartoszewicz-Burczy H.,

Bariery rozwoju systemów fotowoltaicznych na rynkach energii elektrycznej

Rozdz. w książce Kosmala J., Śledzik W., Skalski D., Przestrzeń technologiczna a dobrostan mieszkańców, FNCE 2020, 978-83-940618-1-4, str. 119-137
64

Bartoszewicz-Burczy H., Bruno C., García F., Włodarczyk T.

Polish case study. Scenario based assessment of costs and benefits of adoption of comprehensive CIP standards

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERIS Istituto di ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, Rapporto Tecnico, Anno 9, n.56 ; Dicembre 2014
65

Bartoszewicz-Burczy H., Jormakka H., Koponen P., Pentikainen H.

On managing physical and cyber threats to energy system identification and countermeasure requirements

Publikacja w „Eksploatacja i niezawodność” (Maintenance and Reliability) nr 3 (47) 2010 ISSN '1507-2711
66

Bartoszewicz-Burczy H.

Scenariusze rozwoju energetycznego świata w perspektywie 2050 r.

Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań 2015, 3 (28), 71-88
67

Bartoszewicz-Burczy H., Soliński J.

Wykorzystanie biomasy leśnej w energetyce - stan i perspektywa do roku 2030 i dalej do 2080 roku  (uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne, techniczne, rola instrumentów wsparcia)

Rozdział w monografii Klimat - Lasy i Drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse. Materiały Panelu ekspertów Narodowego Programu Leśnego pod red. K. Rykowskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014, 245-257, ISBN 978-83-62830-18-3
68

Bartoszewicz-Burczy H.

Wspieranie zrównoważonego wykorzystania biomasy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Energetyka, Czerwiec 2011 r. ISSN 0013-7294
69

Basky A., Patel A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Modeling of Trapped Fields by Stacked (RE)BCO Tape Using Angular Transversal Field Dependence

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, 10.1109/TASC.2016.2528992
70

Baskys A., Hopkins S.C., Bader J., Glowacki B.A.

Forced flow He vapor cooled critical current testing facility for measurements of superconductors in a wide temperature and magnetic field range

Cryogenics, Volume 79, October 2016, Pages 1–6, http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2016.07.003
71

Baskys A., Patel A., Climente-Alarcon V., Glowacki B.A.

Remanent Magnetic Flux Distribution in Superconducting-Ferromagnetic Layered Heterostructures

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, 32, 10, 3071-3076, ISSN 1557-1939, DOI: 10.1007/s10948-019-5022-7
72

Baskys A., Patel A., Hopkins S., Kenfaui D., Chaud X., Zhang M., Glowacki B.A.

Composite superconducting bulks for efficient heat dissipation during pulse magnetization

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 12003
73

Baskys A., Patel A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Self-Supporting Stacks of Commercial Superconducting Tape trapping fields of up to 1.6 T using Pulsed Field Magnetisation

IEEE Transaction on Applied Superconductivity 2015, 25, 3, 6600304
74

Białas T., Dobroczek A., Dytry H., Lubośny Z., Machowski J., Tomica M., Romantowska K., Wróblewska S., Wójcik A.

Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia: Rozdział 5: Bloki wytwórcze, Rozdział 6: Pola bloków wytwórczych

PSE Operator S.A., Warszawa 2010
75

Bielecki J., Fleszyński A., Tymań A.

Badania izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi

Przegląd Elektrotechniczny, (2010), nr 5, Warszawa, str. 258-261
76

Bielecki J., Fleszyński J., Wańkowicz J.

Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych – wstępne prace doświadczalne

Zeszyt specjalny czasopisma „Przegląd elektrotechniczny” (2007) nr 3, Warszawa, str. 24-26
77

Bielecki J., Kotowski P., Wańkowicz J.

Wymiary fraktalne przełamów części ceramicznych izolatorów elektroenergetycznych

Zeszyt specjalny czasopisma Przegląd Elektrotechniczny (2010) nr 1b, Warszawa 2010, str. 5-8
78

Bielecki J.

Metody oceny długotrwałej wytrzymałości izolatorów kompozytowych. Zagadnienia wybrane

Konferencja Promocyjna „Badania izolatorów kompozytowych”. Materiały konferencyjne ZPE ZAPEL S.A., Boguchwała, 31 marca 2011 r
79

Bielecki J., Strużewska E.,Wańkowicz J.

Weryfikacja modelu wytrzymałości długotrwałej kompozytowych izolatorów liniowych

Zeszyt tematyczny miesięcznika „Energetyka” (wyd. 2007 r.) nr XII str. 7-9
80

Bielecki J., Szadkowski M., Wańkowicz J.

Koncepcja badań mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Przegląd Elektrotechniczny, (2012), nr 5a, Warszawa, str. 100-103