You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
61

Bartoszewicz-Burczy H., Soliński J.

Wykorzystanie biomasy leśnej w energetyce - stan i perspektywa do roku 2030 i dalej do 2080 roku  (uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne, techniczne, rola instrumentów wsparcia)

Rozdział w monografii Klimat - Lasy i Drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse. Materiały Panelu ekspertów Narodowego Programu Leśnego pod red. K. Rykowskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014, 245-257, ISBN 978-83-62830-18-3
62

Bartoszewicz-Burczy H.

Wspieranie zrównoważonego wykorzystania biomasy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Energetyka, Czerwiec 2011 r. ISSN 0013-7294
63

Basky A., Patel A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Modeling of Trapped Fields by Stacked (RE)BCO Tape Using Angular Transversal Field Dependence

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, 10.1109/TASC.2016.2528992
64

Baskys A., Hopkins S.C., Bader J., Glowacki B.A.

Forced flow He vapor cooled critical current testing facility for measurements of superconductors in a wide temperature and magnetic field range

Cryogenics, Volume 79, October 2016, Pages 1–6, http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2016.07.003
65

Baskys A., Patel A., Hopkins S., Kenfaui D., Chaud X., Zhang M., Glowacki B.A.

Composite superconducting bulks for efficient heat dissipation during pulse magnetization

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 12003
66

Baskys A., Patel A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Self-Supporting Stacks of Commercial Superconducting Tape trapping fields of up to 1.6 T using Pulsed Field Magnetisation

IEEE Transaction on Applied Superconductivity 2015, 25, 3, 6600304
67

Białas T., Dobroczek A., Dytry H., Lubośny Z., Machowski J., Tomica M., Romantowska K., Wróblewska S., Wójcik A.

Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia: Rozdział 5: Bloki wytwórcze, Rozdział 6: Pola bloków wytwórczych

PSE Operator S.A., Warszawa 2010
68

Bielecki J., Fleszyński A., Tymań A.

Badania izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi

Przegląd Elektrotechniczny, (2010), nr 5, Warszawa, str. 258-261
69

Bielecki J., Fleszyński J., Wańkowicz J.

Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych – wstępne prace doświadczalne

Zeszyt specjalny czasopisma „Przegląd elektrotechniczny” (2007) nr 3, Warszawa, str. 24-26
70

Bielecki J., Kotowski P., Wańkowicz J.

Wymiary fraktalne przełamów części ceramicznych izolatorów elektroenergetycznych

Zeszyt specjalny czasopisma Przegląd Elektrotechniczny (2010) nr 1b, Warszawa 2010, str. 5-8
71

Bielecki J.

Metody oceny długotrwałej wytrzymałości izolatorów kompozytowych. Zagadnienia wybrane

Konferencja Promocyjna „Badania izolatorów kompozytowych”. Materiały konferencyjne ZPE ZAPEL S.A., Boguchwała, 31 marca 2011 r
72

Bielecki J., Strużewska E.,Wańkowicz J.

Weryfikacja modelu wytrzymałości długotrwałej kompozytowych izolatorów liniowych

Zeszyt tematyczny miesięcznika „Energetyka” (wyd. 2007 r.) nr XII str. 7-9
73

Bielecki J., Szadkowski M., Wańkowicz J.

Koncepcja badań mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Przegląd Elektrotechniczny, (2012), nr 5a, Warszawa, str. 100-103
74

Bielecki J., Wańkowicz J.

Badania konstrukcyjne, typu oraz zmęczeniowe izolatorów kompozytowych

Konferencja Promocyjna „Nowe konstrukcje izolatorów kompozytowych w ZPE ZAPEL S.A.”. Materiały konferencyjne, Boguchwała, 14 lutego 2008 r
75

Bielecki J., Wańkowicz J.

Izolatory kompozytowe do linii średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru

Monografia. Wydawca – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Warszawa-Poznań 2012 r.
76

Bielecki J., Wańkowicz J.

Kryteria oceny izolatorów kompozytowych pod względem ich doboru do linii SN i 110 kv

V Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”. Materiały konferencyjne. Wydawca – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2012 r. str. 12-1¸12-9
77

Bielecki J., Wańkowicz J.

Life estimation for long rod composite insulators subjected to accelerating ageing by combined static and cyclic loading

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, February 2011, Volume 18, Number 1, str. 106-113
78

Bielecki J., Wańkowicz J.

Models of long-term mechanical strength of long rod composite insulators

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, April 2010, Volume 17, Number 2; str. 360-367
79

Bielecki J., Wańkowicz J.

Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 106-109
80

Bieńkowski P., Papliński P.

Podstawy metrologii PEM o częstotliwości przemysłowe w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych

problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 160-170