You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
781

Wańkowicz J., Sobczyk A.

Energetyka, 2017, 3, 127--129
782

Warowny W., Celińska A.

Opis fazy gazowej w pirolizie biomasy za pomocą równowagi termodynamicznej

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, nr 7-8/2008, ISSN 0016-5352, 9-13
783

Warowny W., Celińska A.

Zgazowanie biomasy

CZYSTA ENERGIA, nr 5/2008, ISSN 1643-126X, 36-41
784

Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.

Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy

Mechanik, 2013, 8-9, 417-423
785

Wieczorek K., Ranachowski P., Ranachowski Z., Papliński P.,

Ageing tests of Samples of Glass-Epoxy Core Rods in Composite Insulators Subjected to High Direct Current (DC) Voltage in a Thermal Chamber

Energies, 2020, 13, 24, pp.6724, 1-13, ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en13246724
786

Wilk M., Sobczak B., Trębski R.

The use of Generic Models in Dynamic Analyses of the Synchronous System of Continental Europe

Acta Energetica, 2018, 4, 33, 14-20, ISSN 2300-3022, doi: 10.12736
787

Wiśniewski  J.,  Anderson E., Karolak J.

Wrażliwość sieci potrzeb własnych elektrowni na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki, 2013, 33, 111-114
788

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurences

9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007
789

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177
790

Witkowski R., Bakoń T., Szydlik A.

Wzorcowanie aparatury do pomiarów wielkości elektrycznych, temperatury i ciśnienia w akredytowanym Laboratorium Aparatury Pomiarowej

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, z. 98 Nr 886 / 2001, 447-456
791

Woliński K., Skrodzki S., Dąbrowski G.

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN 

Automatyka Elektroenergetyczna 1/2011, 23+28
792

Wołowicz M. , Kupecki J., Wawryniuk K., Milewski J., Motyliński K.

Analysis of nodalization effects on the prediction error of generalized finite element method used for dynamic modeling of hot water storage tank

Archives of Thermodynamics 2015, 36, 123-138
793

Wozniak M., Glowacki B.A., Setiadinata S.B., Thomas A.M.

Pulsed Magnetic Field Assisted Technique for Joining MgB2 Conductors for Persistent Mode MRI Magnets

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200104. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
794

Wozniak M., Hopkins S. C., Glowacki B.A.

Study of short duration heat treatments of an in situ copper-sheathed MgB2 wire

Supercond. Science & Technology 10 (2010)
795

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetic densification of MgB2/Cu wires

Superconductor Science and Technology, 2014, 27, 3, 35008
796

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetically Assisted Densification of Copper-sheathed in situ MgB2/Cu Wires

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, 28, 2, 419-423
797

Woźniak M., Juda K. L., Hopkins S. C., Gajda D., Glowacki B.A.

Optimization of the copper addition to the core of in situ Cu-sheathed MgB2 wires

Superconductor Science and Technology, 2013, 26, 10, 105008. Czasopismo z listy JCR (30 pkt)
798

Wójciak K., Gaj P., Kopania J., Bogusławski G.

The Impact of the Damper Blade Position on the Generated Noise and Pressure Losses in Plenum Box with Swirl Diffusers

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 25-32, ISSN 0860-6897
799

Wróblewska S.

Aktualne zagadnienia komitetu studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, nr 4/2008
800

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, marzec 2009