You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
121

Bytnar A., Biernat A., Urbański W.

Wybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne w maszynach elektrycznych w aspekcie diagnostyki

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 85/ 2010, Wyd. BOBRME KOMEL
122

Bytnar A., Krok R.

Diagnostyka on-line uszkodzeń rdzenia i uzwojenia stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 87/ 2010, Wyd. BOBRME KOMEL
123

Bytnar A., Krok R.

System diagnostyki online uszkodzeń termicznych stojana dużego turbogeneratora

Napędy i sterowanie nr 6, czerwiec 2011
124

Bytnar A., Krok R.

Termiczna diagnostyka stanu technicznego zębów rdzenia stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/ 2009, Wyd. BOBRME KOMEL
125

Bytnar A., Sobczyk T.

Seminarium naukowo-techniczne :Turbogeneratory asynchronizowane

Wiadomości Elektrotechniczne Rok LXXIX nr 6 2011
126

Bytnar A.

Turbogenerator stator failures due to some physical phenomena

Poznan University of Technology Academic Journals Electrical Enginering No 55, 2007
127

Bytnar A., Wróblewski S.

Automatyczna ocena stanu wibracyjnego i technicznego zębów rdzenia stojana turbogeneratora

Przegląd Elektrotechniczny, R. 93 NR 2/2017, 21-25, doi:10.15199/48.2017.02.06
128

Bytnar A., Wróblewski S.

Metoda ciągłej automatycznej diagnostyki stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, Wydawnictwo Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, 2014, 103, 3, 47-52
129

Bytnar A., Wróblewski S.

Ocena stanu technicznego rdzenia stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Wydawnictwo BOR-ME KOMEL 2015, 3, 95-100
130

Bytnar A., Wróblewski S.

Online diagnostics of the turbogenerator stator core suspension technical condition

Cracow University of Technology Press, Technical Transactions, Electrical Engineering 2015, 1, 251-258
131

Bytnar A., Wróblewski S.

Problemy budowy systemu diagnostyki wibracyjnej wielkogabarytowych maszyn.

Podstawowe Problemy Energoelektryki, Elektromechaniki i Mechatroniki. XII Sympozjum’ 2009, Wisła, 14÷17 grudnia 2009. Wyd. PTETiS Gliwice
132

Celińska A.

Badanie przydatności paliw odpadowych jako surowca energetycznego do zgazowania i spalania

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 9-27
133

Celińska A.

Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej

Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/1, 2009
134

Celińska A.

Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej

Rozdział w książce "Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych", red. Z. Kabza i S. Zator, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (2016), ISBN: 978-83-65235-39-8 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27.06.2016
135

Celińska A.

Stanowiska laboratoryjne do badania pirolizy i zgazowania biomasy

ENERGETYKA nr 11/2008, ISSN 0013-7294, 775-779
136

Celińska A., Świątkowski B., Marek E., Pławecka M.

Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych

Energetyka 9/2017, 584-589
137

Cheadle M.J., Woźniak M., Bromberg L., Glowacki B.A., Jiang X., Zeng R., Minervini J.V., Brisson J.G.,

DC Superconducting Cable Using MgB2 Wires

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200805. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
138

Chlebowski K., Parczewski Z.

Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty wybrane

Energetyka, 2016, 12, 674-680
139

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J.

Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin

Energetyka 2/2017, 104-107
140

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J., Malinowski M.

Zastosowanie propionianu wapnia i wody amoniakalnej w procesie jednoczesnego odazotowania i odsiarczania spalin

Przemysł Chemiczny, 2017, 96, 2, 338-340, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.2.11