You are here: Home / Publications

Home

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
141

Czarnecki B.

Oczekiwane w długim horyzoncie czasu trendy zmiany sposobu wykorzystania zasobów regulacyjnych do dobowego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 53, 2017, 53-56
142

Czarnecki B.

The idea of Increasing the NPS Operational Flexibility by reallocating the Secondary Reserve Band to Wind Power Plants.

ActaEnergetica, 2017, 3, 32, 49-53
143

Czarnecki B., Zieliński P.

Zarządzanie ryzykiem technicznym w procesie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 27-30
144

Czupryńska J., Mikołajczyk J.

Laboratoryjne badania zjawiska ferrorezonansu w przekładnikach napięciowych

Przegląd Elektrotechniczny INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ IW-2008, s. 149-154, poz. bibl. 5
145

Downar D., Minkiewicz H.

Elektrohydrauliczne elementy sterowania proporcjonalnego w ukłądach regulacji turbin wodnych

Hydraulika i Pneumatyka 2016
146

Downar D., Minkiewicz H.

Wymogi stawiane nowoczesnym elektrohydraulicznym układom regulacji turbin wodnych

Hydraulika i Pneumatyka 2015, 6
147

Downar D., Minkiewicz H.

Zabezpieczenia hydromechaniczne w układach regulacji turbin zapewniające bezpieczną eksploatację elektrowni wodnej

Energetyka, 2014, 12, 738-741
148

Dudek M., Raźniak A., Lis B., Kawalec M., Krauz M., Wójcik T.

Power sources involving ~ 300W PEMFC fuel cell stacks cooled by different media

E3S Web of Conferences 14, 01042 (2017), 1-10
149

Dudek M., Raźniak A., Wójcik T., Kalawa W., Kawalec M., Krauz M.

Power sources involving 360W PEMFC fuel cell stacks cooled by means of liquid or phase-change medium

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 36
150

Dudek M., Skrzypkiewicz M., Moskała N., Grzywacz P., Sitarz M., Lubarska-Radziejewska I.

The impact of physicochemical properties of coal on direct carbon solid oxide fuel cells

International Journal of Hydrogen Energy 2016, vol. 41, pp. 18872-18883
151

Dudek M., Tomczyk P., Juda K.L., Tomov R., Glowacki B., Batty S., Risby P., Socha R.,

Comparison of the Performances of DCFC Fuelled with the Product of Methane RF Plasma Reforming and Carbon Black

Int. J. Electrochem. Sc., 2012, 7 (8), 6704-6721
152

Dudek M., Tomczyk P., Socha R., Skrzypkiewicz M., Jewulski J.

Biomass Fuels for Direct Carbon Fuel Cell with Solid Oxide Electrolyte

Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013) 3229-3253
153

Dudek M., Tomov R.I., Wang C., Glowacki B.A., Tomczyk P., Socha R.P., Mosiałek M.,

Feasibility of direct carbon solid oxide fuels cell (DC-SOFC) fabrication by inkjet printing technology

Electrochimica Acta, 2013, 105, 412-418. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
154

Dytry H., Lizer M., Lewandowski M.

Modernizacja układu zabezpieczeń bloku 270 MVA Elektrowni Kozienice po wyposażeniu go w wyłącznik generatorowy i transformator odsiarczania

Seminarium KAE "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych", 2014,
155

Dytry H., Lizer M., Suchorolski P., Szweicer W.

Specyfika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej transformatorów z kątową regulacja przekładni

Urządzenia dla Energetyki, 2017, 3, 49-59
156

Dytry H., Lizer M., Suchorolski P., Szweicer, W.

Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni

Wiadomości Elektrotechniczne 2017, 85, 9, 73-81
157

Dytry H., Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S., Głaz M.

Elektroenergetyczne zabezpieczenia bloków w krajowych elektrowniach reagują-ce na zakłócenia w sieci przesyłowej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
158

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S., Lubośny Z.

Hydrogenerator as a black-starter for a power plant. Protection requirements

Konferencja CIGRE 2010; Paryż, 2010 r.
159

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S.

Standardowe rozwiązania zabezpieczeń w polach blokowych rozdzielni systemu elektroenergetycznego

Seminarium 2007, „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Nałęczów, 3-5 października 2007
160

Dytry H., Niedźwiedzik M., Wróblewska S.

Protokół komunikacyjny wg standardu IEC 61850 w stacjach KSE

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elek-troenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008