EAE - Pracownia Automatyki Elektroenergetycznej

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Białas T., Dobroczek A., Dytry H., Lubośny Z., Machowski J., Tomica M., Romantowska K., Wróblewska S., Wójcik A.

Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia: Rozdział 5: Bloki wytwórcze, Rozdział 6: Pola bloków wytwórczych

PSE Operator S.A., Warszawa 2010
2

Cholewa S., Wróblewska S.

Celowość stosowania i sposób działania zabezpieczeń podnapięciowych i podczę-stotliwościowych jednostek wytwórczych

Seminarium 2007, „Działanie automa-tyki elektroenergetycznej w warun-kach awaryjnych systemu” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Bielsko-Biała, 28-30 marca 2007
3

Dytry H., Lizer M., Lewandowski M.

Modernizacja układu zabezpieczeń bloku 270 MVA Elektrowni Kozienice po wyposażeniu go w wyłącznik generatorowy i transformator odsiarczania

Seminarium KAE "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych", 2014,
4

Dytry H., Lizer M., Suchorolski P., Szweicer W.

Specyfika elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej transformatorów z kątową regulacja przekładni

Urządzenia dla Energetyki, 2017, 3, 49-59
5

Dytry H., Lizer M., Suchorolski P., Szweicer, W.

Specyfika zabezpieczenia różnicowego transformatorów z kątową regulacją przekładni

Wiadomości Elektrotechniczne 2017, 85, 9, 73-81
6

Dytry H., Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S., Głaz M.

Elektroenergetyczne zabezpieczenia bloków w krajowych elektrowniach reagują-ce na zakłócenia w sieci przesyłowej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
7

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S., Lubośny Z.

Hydrogenerator as a black-starter for a power plant. Protection requirements

Konferencja CIGRE 2010; Paryż, 2010 r.
8

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S.

Standardowe rozwiązania zabezpieczeń w polach blokowych rozdzielni systemu elektroenergetycznego

Seminarium 2007, „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Nałęczów, 3-5 października 2007
9

Dytry H., Niedźwiedzik M., Wróblewska S.

Protokół komunikacyjny wg standardu IEC 61850 w stacjach KSE

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elek-troenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
10

Dytry H., Wróblewska S.

Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania awaryjnego elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku

Seminarium 2007, „Automatyka Elek-troenergetyczna w Elektrowniach”, Komitet Automatyki Elektroenerge-tycznej SEP, Turów, Złotniki Lubańskie 21-23 listopada 2007,
11

Dytry H., Wróblewska S.

Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania awaryjnego elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku

Automatyka Elektroenergetyczna 2007, nr 4
12

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 242-244.
13

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Uszkodzenie dużego turbogeneratora podczas synchronizacji

XVIII Konferencja Energetyki "Innowacje dla energetyki", GNIEW, 11-13.09.2013
14

Kuran Z., Lizer M., Krzęcio M.,

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny iZAZ - rozwiązania zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Wiadomości Elektroenergetyczne, 2014, 82, 9, 52-58
15

Kuran Z., Skrodzki S., Wróblewska S., Dytry H.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ)

Rozdział 8. monografii Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 3, WNT, 2011,
16

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie EAZ

Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2009
17

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Energetyka 2010/nr5
18

Lewandowski M., Lizer M., Wróblewska S.

Zabezpieczenia bloku z dwoma wyłącznikami mocy w obwodach górnego napięcia

Seminarium KAE "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych", 2014,
19

Lizer M.

Zabezpieczenia impedancyjne i odległościowe węzła wytwórczego w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Wiadomości Elektrotechniczne, 9/2013, 84-93
20

Lizer M.

An Nonconventional Power Swing Blocking Solution  for Power Unit’s Under-impedance Protections

Acta Energetica, 2017, 1, 30, 24–31