Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
641

Parczewski Z., Sławiński A.

Efektywność ekonomiczna energooszczędnych przedsięwzięć w Polsce – ocena z wykorzystaniem modelu EFEN-IEn

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 2, 44-45
642

Patel A, Glowacki B.A.

Optimisation of composite superconducting bulks made from (RE)BCO coated conductor stacks using pulsed field magnetization modeling

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 22024
643

Patel A., Baskys A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Pulsed Field Magnetization of Superconducting Tape Stacks for Motor Applications

IEEE Transaction on Applied Superconductivity, 2015, 25, 3, 5203405
644

Patel A., Filar K., Nizhankovskii V.I., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Trapped fields greater than 7 T in a 12mm square stack of commercial high-temperature superconducting tape

Applied Physics Letters, 2013, 102, 102601. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
645

Patel A., Hahn S., Voccio J., Baskys A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Magnetic levitation using a stack of high temperature superconducting tape annuli

Superconductor Science and Technology, 2017, 30, 2, 1-8 , 024007, ISSN: 0953-2048, DOI: 10.1088/1361-6668/30/2/024007
646

Patel A., Hopkins S. C., Glowacki B. A.

Trapped fields up to 2 T in a 12-mm square stack of commercial superconducting tape using pulsed field magnetization

Superconductor Science and Technology, 2013, 26, 032001. Czasopismo z listy JCR (30 pkt)
647

Patel A., Hopkins S.C., Baskys A., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A. 

Magnetic levitation using high temperature superconducting pancake coils as composite bulk cylinders

Superconductor Science and Technology, 2015, 11, 115007,
648

Patel A., Hopkins S.C., Giunchi G., Albisetti F., A. Shi, Y. Palka, R. Cardwell, D. Glowacki B.A.

The Use of an MgB2 Hollow Cylinder and Pulse Magnetized (RE)BCO Bulk for Magnetic Levitation Applications

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6800604. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
649

Patel A., Kalitka V., Hopkins S.C., Basky A., Albisetti A.F., Giunchi G., Molodyk A., Glowacki B.A.

Magnetic Levitation Between a Slab of Soldered HTS Tape and a Cylindrical Permanent Magnet

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, 10.1109/TASC.2016.2524468
650

Patel A., Palka R., Glowacki B.A., Giunchi G., Figini A., Shi, Y., Cardwell D.A., Hopkins, S.C.

Permanent Magnet Enhancement of Fully Superconducting MgB2-YBa2Cu3O7-x Bearing

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2013, 26, 923-929 Czasopismo z listy JCR (15 pkt)
651

Patel A., Usoskin A., Baskys A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Trapped Field Profiles for 40-mm Wide Superconducting Tape Pieces

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, 28, 2, 397-401
652

Pawlak-Kruczek H., Lewtak R., Plutecki Z., Baranowski M., Ostrycharczyk M., Krochmalny K., Czerep M., Zgora J., Niedzwiecki Ł.

The impact of predried lignite cofiring with hard coal in an industrial scale pulverized coal fired boiler

Journal of Energy Resources Technology (ASME), 2018, 140, 6, 062207-1 do 062207-14, ISSN 0195-0738, doi:10.1115/1.4039907
653

Pilarski S.

Kocioł automatyczny czy kocioł z ręcznym zasypem. Optymalna wydajność

Magazyn Instalatora, 2017, 8 (228), 30-31
654

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(1). Ustalone wymagania.

Magazyn Instalatora 8(216), 26-28
655

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(2). Współczynnik w zestawie

Magazyn Instalatora 10(218), 26-27
656

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Kotły do emisji

Magazyn Instalatora 5(213), 16-17
657

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Ustalona emisja.

Magazyn Instalatora 6-7(214-215), 41-43
658

Pinaccia, P., Louradour E., Wimbert L., Gindrat M., Jarligo M.O., Vassen R., Comite A., Serra J.M., Jewulski J., Mancuso L., Chiesa P., Prestat M., Ivers-Tiffée E.,

Dense Membranes for Oxygen and Hydrogen Separation (DEMOYS): Project Overview and First Results

Energy Procedia, Volume 37, 2013, Pages 1030–1038
659

Podsiadły P. J., Wróblewski S., Bytnar A.,

Wyższe harmoniczne prędkości i przyspieszenia wibracji w ocenie stanu technicznego elementów stojana generatora

Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 62, Seria Studia i Materiały Nr 28, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2008
660

Połoczanin P., Papliński P., Śmietanka H.

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 50-52