Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
661

Powroźnik M.

Nowe algorytmy regulacji napięcia i mocy biernej stosowane w układach ARNE/ARST dla autotransformatorów pracujących w przyelektrownianych stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć. Część 2. Kryteria regulacji A i R.

Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93, 8
662

Przedmojska K.

Rozumieć, pamiętać i analizować wnioski z awarii

Automatyka Elektroenergetyczna 3/2010, 41-44
663

Przybysz J., Olak J., Piątek Z.,

Uniwersalny przekładnik prądowy do dokładnego pomiaru prądów zwarciowych

Acta Energetica, 2017, 1/30, 101-106
664

Przybysz J.

Problemy trwałości i drgań hydrogeneratorów

Energetyka 9/2016, 542-545
665

Przybysz J., Szydłowski M.

Badanie stanu izolacji urządzeń elektrycznych średniego napięcia metodą on-line

XI Konferencja Przesył i dystrybucja energii elektrycznej, Karpacz 1-3.06.2011 r. Str. 17-25,Tabl. 1, Rys. 5. Główny organizator: PETROELTECH S.A., Współorganizatorzy: Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., Elektromontaż Lublin Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agtel Sp. z o.o.
666

Przybysz J., Szydłowski M.

Możliwości regulacji rozpływów mocy z wykorzystaniem hydrogeneratorów

Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 r. Organizator Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Str.11, rys. 2 tabel 6
667

Rakowski J., Bocian P., Celińska A., Świątkowski B., Golec T.

Zastosowanie pętli chemicznych w energetyce

Energetyka 4/2016, 208-213
668

Rakowski J.

Inne sposoby dekarbonizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej

Monografia "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
669

Rakowski J.

Obecne możliwości technologiczne ograniczania emisji CO2 elektrowni węglowych

ENERGETYKA nr 6/2008, ISSN 0013-7294, 395-408
670

Rakowski J.

Perspektywiczne możliwości ograniczania emisji CO2 z elektrowni weglowych

ENERGETYKA, 4, 2010
671

Rakowski J.

Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
672

Ranachowski P., Rejmund F., Bertrand J.

Ocena odporności izolatorów z porcelany krystobalitowej rodzaju 112 na procesy degradacji starzeniowej.

Energetyka XII/2007, s. 102-105, poz. bibl. 6
673

Rink R., Jankowski R., Kosmecki M., Kubanek A., Wilk M.

Modelowanie generatora synchronicznego w niesymetrycznych stanach pracy sieci elektroenergetycznej- przegląd narzędzi

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2017, 56, 77--82
674

Różycki St., Kubacki R., Papliński P.

Measurements of electromagnetic fields levels around 100 mobile phone base stations. Methodology and results

EHE’07 – 2nd International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment Sep-tember 10-12.2007, Wrocław, Poland
675

Rudniak L., Milewska A., Molga E.

CFD simulations for safety of chemical reactors and storage tanks

Chemical Engineering and Technology, 34, (11), 2011, 1781-1789
676

Rusiniak M., Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K.

Praktyczna ocena stanu technicznego elementów kotłów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w oparciu o doświadczenia Instytutu Energetyki

Referat wygłoszony na konferencji UDT w Szklarskiej Porębie, maj 2012. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn
677

Rusiniak M., Romaniuk K., Grodzicki J, Maternicki M., Ginalski J.

Ocena sprawności działania stałosiłowych zawieszeń rurociągów energetycznych po wieloletniej eksploatacji

Energetyka 9/2016, 539-541
678

Sadowska M.

Ocena zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych na pokrycia ochronne i dekoracyjne grzejników centralnego ogrzewania

Energetyka 2/2017, 96-103
679

Sajewicz. D, Tomczak. E.

Innowacyjna metoda minimalizacji czasów wyłączeń zwarć doziemnych w głębi sieci SN w oparciu o urządzenie MIROD-6

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 44-50
680

Santarelli M., Briesemeister L., Gandiglio M., Hermann S., Kuczynski P., Kupecki J., Lanzini A., Llovell F., Papurello D., Spliethoff H., Swiatkowski B., Torres-Sanglas J., Vega L.F.

Carbon recovery and re-utilization (CRR) from the exhaust of a solid oxide fuel cell (SOFC): analysis through a proof-of-concept

Journal of CO2 Utilization, 2017, 18, 206-221, https://doi.org/10.1016/j.jcou.2017.01.014, (IF 4.292)