Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
681

Shaula A. L., Kolotygin V. A., Naumovich E. N., Pivak  Y. V.,  Kharton V. V.

Oxygen Ionic Transport in Brownmillerite-Type Ca2Fe2O5-δ and Calcium Ferrite-Based Composite Membranes

Solid State Phenomena, 2013, 200, 286-292
682

Siedlecki M., Baran A.

Układy zgazowania BiOB dla kompleksów agroenergetycznych

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 195-216
683

Sieniutycz S., Błesznowski M., Zieleniak A., Jewulski J.

Power generation in thermochemical and electrochemical systems – A thermodynamic theory

Int. J. Heat Mass Tran. 55, 3984–3994 (2012)
684

Skonieczna M.

Co nowego w dziedzinie sztucznej fotosyntezy?

Urządzenia dla energetyki, 6/2012, 73-74
685

Skrodzki S.

Aktualne normy dotyczące urządzeń EAZ

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 83, 3, 42--44
686

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Biomass origin fuels for Solid Oxide Fuel Cells

Poster, The 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland (2012)
687

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Carbon based solid oxide fuel cells

Proc. of 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland (2012)
688

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Tests of direct carbon fuel cell with solid electrolyte fed with biomass-derived fuel

Poster, 1st KIC InnoEnergy Scientist Conference, Leuven, Belgium (2012)
689

Skrzypkiewicz M., Dudek M.

Utilisation of solid waste products derived from biomass as solid fuels for supplying solid oxide fuel cells

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 83.
690

Skrzypkiewicz M., Obrebowski Sz.

Direct carbon, integrated gasification, and deposited carbon solid oxide fuel cells: a patent-based review of technological status,

Journal of Power Technologies, 2018, 98(1), 139–160
691

Skrzypkiewicz M., Radziejewska-Lubarska I., Jewulski J.

The effect of Fe2O3 catalyst on direct carbon fuel cell performance

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 38, 13090-13098
692

Skulimowska A., Di Felice L., Kamińska-Pietrzak N., Celińska A., Pławecka M., Hercog J., Krauz M., Aranda A.

Chemical looping with oxygen uncoupling (CLOU) and chemical looping combustion (CLC) using copper-enriched oxygen carriers supported on fly ash

Fuel Processing Technology, 168, 2017, 123–130
693

Sławiński A.

Badania i rozwój technologii energetycznych w nowym programie ramowym Unii Europejskiej Horizon 2020

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 8, 5-7
694

Sławiński A.

Centrum Badań i Rozwoju Zrównoważonych Technologii Energetycznych SENERES

Urządzenia dla Energetyki, 3/2011, 64-65
695

Sławiński A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2012

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63226-16-9
696

Sławiński A.

Priorytety tematyczne badań energetycznych na lata 2016-2017 programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej

Urządzenia dla Energetyki, nr 2/2015 (85), str. 6-7
697

Sławiński A.

Rola Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG i projektów europejskich w rozwoju działalności badawczej Instytutu Energetyki

Urządzenia dla Energetyki, 6/2010, str. 51
698

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2013

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2014
699

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2014

Wydawnistwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63226-40-4
700

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2015

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63226-02-2