Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
721

Sul P.

Metoda wyznaczania czasu odpowiedzi boczników prądów udarowych

Przegląd Elektrotechniczny, Konferencje, cz. 1, Warszawa 2006
722

Sul P.

Obliczanie rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów naziemnych w fazie poprzedzającej  główne wyładowanie piorunowe

Materiały VI Konferencji Naukowej „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko, czerwiec 2010
723

Sul P., Owsiński M., Stepnowska D., Sobolewski K., Samsel S.

Laboratoryjne stanowiska badawcze do pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych jako podstawa współczesnej oceny jakości izolacji urządzeń elektroenergetycznych

Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP Nr 2 (65) 2016
724

Sul P., Owsiński M., Wierzbicki J.

Nowoczesne stanowisko do prób napięciowych i badania wyładowań niezupełnych w materiałach elektroizolacyjnych w Instytucie Energetyki w Warszawie

Urządzenia dla Energetyki, 2014, 7, 20-22
725

Sul, P., Kuca B., Mazzetti C., Flisowski Z.,

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals

Przegląd Elektrotechniczny, 92, 2/2016, 98-101, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2016.02.29
726

Szablowski L., Kupecki J., Milewski J., Motylinski K.

Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether

International Journal of Energy Research, 2019, 1, 1-10
727

Szablowski L., Milewski J., Badyda K., Kupecki J.

ANN–supported control strategy for a solid oxide fuel cell working on demand for a public utility building

International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 6, 3555-3565, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.171
728

Szuman P., Wąsik P.

Modernizacja konstrukcji serwomotorów z wykorzystaniem komputerowego modelowania i symulacji pracy układów hydraulicznych oraz układów sterowania

Hydraulika i Pneumatyka, 2013, 4, 11-15
729

Szweicer W.

Aktualne tendencje w stosowaniu metod sztucznej inteligencji w zabezpieczeniach elektroenergetycznych

Seminarium KAE SEP „Technika cyfrowa w automatyce elektroenergetycznej”, 2013,
730

Szweicer W., Lizer M.

Jak wpływa przyłączenie rozproszonych źródeł energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 3/2011
731

Szweicer W., Lizer M.

Wpływ przyłączenia rozproszonego źródła energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej

Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć
732

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane doświadczenia z analiz sieci przemysłowych pod kątem zabezpieczeń elektroenergetycznych

Urządzenia dla Energetyki, 2013, 1, 26-29
733

Szweicer W., Lizer M.

Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii

XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej
734

Szweicer W., Lizer M.

Wykorzystanie aplikacji baz danych do analizy zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej

XIV Ogólnopolska Konferencja Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce
735

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
736

Szweicer W.

Przegląd doświadczeń implementacji protokołu IEC 61850 w światowych stacjach elektroenergetycznych

Automatyka Elektroenergetyczna, Nr 4/2008
737

Szweicer W.

Specyficzne zagadnienia związane z automatyką zabezpieczeniową dużych bloków wytwórczych

Wiadomości Elektrotechniczne" nr 9/2015, 4-68
738

Szweicer W., Suchorolski P.

Wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji analogowej wukładach zabezpieczeń elektroenergetycznych

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2020, ISBN 978-83-63226-21-3
739

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową bloków wielkiej mocy

XVII Ogólnopolska Konferencja 2014 "Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce"
740

Szweicer W.

Wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi obwodów dolnego napięcia bloku generator-transformator

Automatyka Elektroenergetyczna nr 2/2010