Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
721

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2016

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2017, ISBN 978-83-63226-06-0
722

Smara A., Mineev N., Climente-Alarcon V., Patel A., Baskys A., Glowacki B.A., Reis T.

An experimental assessment of rotor superconducting stack

Superconductor Science and Technology, 2019, 8, 085009 (7), ISSN 1361-6668, DOI: 10.1088/1361-6668/ab20bf
723

Smugala D., Oramus P., Krysztofiak P., Bonk M., Piekarski P., Domurad Z., Kaczmarczyk T.

Measurements of gas pressure into the MV Arc Plasma Environment

Plasma Physics and Technology, 2015, 2, 1, 78-82
724

Sobczak B., Rink R.

Kompensaja prądowa w regulatorach napięcia generatorów systemowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 127-130
725

Sobczak B., Rink R., Głaz M.

Application of load compensation in voltage controllers of large generators in the polish power grid

Acta Energetica, 2014, 1/18, 152-159
726

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Fast-valving of large steam turbine units as a means of power system security enhancement

ActaEnergetica, 2014, 1/18, 166-171
727

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Szybkie zaworowanie turbin parowych dużych bloków jako środek zwiększania bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 115-118
728

Sobczak B., Trębski R., Wilk M.

Wykorzystanie modeli generycznych w analizach dynamicznych synchronicznego systemu kontynentalnej Europy

Acta Energetica, Konferencja APE’17 , 2017, 1, 25-31
729

Stefanowicz-Pięta I., García-Diéguez M., Larrubia M. A., Alemany L. J., Epling W. S.

Nanofiber alumina supported lean NOx trap: Improved sulfur tolerance and NOx reduction

Topics in Catalysis, 2013, 56, 50-55. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
730

Stefanowicz-Pięta I., García-Diéguez M., Larrubia M. A., Alemany L. J., Epling W. S.

Sn-modified NOX storage/reduction catalysts

Catalysis Today, 2013, 207, 200-211. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
731

Stefański M., Siedlecki M.

A comparison between the classical control system and the neural network approach for the control of a small scale (800 kwth) downdraft fixed bed biomass gasifier

21st European Biomass Conference & Exhibition, 2013, 2BO.4.2, 473 – 479
732

Stefański M., Siedlecki M., Mrozik A., Białobłocki K.

Aspekty techniczne i procesowe produkcji gazu generatorowego na przykładzie instalacji zgazowania o mocy 800 kW wykonanej w skali przemysłowej

Energetyka, 2013, 12, 932 – 938
733

Stefański M., Strawiński T.

Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, nr 4/2008, ISSN 0137-7043, 16-19
734

Suchorolski P., Dytry H., Lizer M., Szweicer W.

Typowe problemy automatyki zabezpieczeniowej elektroenergetycznych sieci przemysłowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2016, 84, 9, 54-61, DOI:10.15199/74.2016.9.11
735

Sul P.

Analiza numeryczna rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu obiektów chronionych w fazie
poprzedzającej wyładowanie piorunowe

Rozprawa doktorska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
736

Sul P.

Badanie właściwości dynamicznych wybranych boczników prądów udarowych

Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej: "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej", Kościelisko, czerwiec 2005
737

Sul P.

Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones

Przegląd Elektrotechniczny, 06/2013
738

Sul P., Kolimas Ł.

Concept of a modern method of determining lightning protection zones based on the field computational method

Przegląd Elektrotechniczny, 07/2015, DOI:10.15199/48.2015.07.09
739

Sul P., Kolimas Ł., Owsiński M., Tymochowicz J.

Badanie rozkładu temperatury w zestyku płaskim

Wiadomości Elektrotechniczne, 06/2015, 23-26, ISSN 0043-5112, DOI: 10.15199/74.2015.6.3
740

Sul P., Kuca B., Flisowski Z., Mazzetti C.

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals

XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances, September 9 - 11, 2015, Białystok, Poland