Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
741

Szydłowski M. i in.

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych

wydana przez ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice 2009 r. (Opiniodawcą jest m.in. J.Przybysz) Str. 110, Załączniki 111÷182, Dodatki 183÷221
742

Szydłowski M., Biernacki M.

Badania poziomu odkształceń napięć i prądów na zasilaniu i wyjściu przemiennika częstotliwości – ocena sprawności tego przemiennika

IX Konferencja Naukowo - Techniczna „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych” Płock 09.04. ÷ 11.04.2008 r. Organizator: PETRO Eltech Sp. z o.o.
743

Śmietanka H., Papliński P., Wosiński St., Jurga J.

Właściwości ekranujące materiałów barierowych w zakresie pól wolnozmiennych

Warsztaty „Ochrona Przed PEM” Instytut Medycyny Pracy Łódź 2011, 8-10 października 2011 r.
744

Świątkowski B.

Palniki Instytutu Energetyki do spalania BiOB

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 147-172
745

Świątkowski B., Kuczyński P.

Oxy-combustion Modeling

IX Konferencja PBEC', Politechnika Warszawska, grudzień 2009
746

Świątkowski. B., Marek E.

Optimisation of pulverized coal combustion in O2/CO2/H2O modified atmosphere – Experimental and numerical study

Energy, Available online 16 July 2015, doi:10.1016/j.energy.2015.06.064
747

Świątkowski B., Marek E., Bocian P., Hercog J., Golec T., Kakietek S.

Spalanie tlenowe pyłu węglowego w palenisku pyłowym - doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel PC

Rozdział w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych" pod red: W. Nowaka, M. Ściążko, T. Czakierta. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, 61-116, ISBN 978-83-7193-630-2 ISSN 0860-5017
748

Świderski J.

Interoperacyjnosć komponentów systemów w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych w świetle europejskich prac normalizacyjnych

Przegląd Telekomunikacyjny 2015, 8-9, 1340-1345,
749

Świderski J.

Komunikacja ze stacjami elektroenergetycznymi w świetle normy IEC 61850

Przegląd Telekomunikacyjny, 2018, 12, 899-904, ISSN 1230-3496, doi: 10.15199/59.2018.12.1
750

Świderski J.

Opóźnienie transmisji danych w sieciach teleinformatycznych energetyki w świetle międzynarodowych norm i raportów technicznych IEC

Wiadomości Elektrotechniczne 2018, 4, 12-16, ISSN 0043-5112, doi: 10.15199/74.2018.4.2
751

Świderski J.

Sterowanie przepływem w sieciach teleinformatycznych różnych generacji. Reguły sterowania- analiza przy wykorzystaniu ujednoliconych modeli sieci

Instytut Energetyki - Prace Instytutu Energetyki, Zeszyt 26, 2013
752

Świderski J.

Transmisja danych w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych z perspektywy modelu ich referencyjnej architektury SGAM i europejskich działań normalizacyjnych

Przegląd Telekomunikacyjny, 2015,
753

Świderski J.

Zastosowania modelu SGAM architektury referencyjnej elektroenergetycznych sieci inteligentnych w świetle europejskich prac normalizacyjnych

Wiadomosci Elektrotechniczne, 2015, 6, 3-14
754

Tarasiuk M., Świderski J.

Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych (AMI) w zakresie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia

Energetyka, 2015, 8, 474-484
755

Tomkow L., Smara A., Climente-Alarcon V., B. A. Glowacki B.A.

Distribution of trapped magnetic flux in superconducting stacks magnetised by angled field

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, 32, 12, 1-7, ISSN 1557-1947, doi:10.1007/s10948-019-05375-3
756

Tomov R. I, Dudek M., Hopkins S. C., Krauz M., Wang H., Wang C., Shi Y., Tomczyk P., Glowacki B. A.

Inkjet Printing of Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell Components

ECS Transactions, 2013, 57, 1359-1369
757

Tomov R. I., Mitchell-Williams T., Gao C., Kumar R. V., Glowacki B. A.

Performance optimization of LSCF/Gd:CeO2 composite cathodes via single-step inkjet printing infiltration

Journal of Applied Electrochemistry, 2017, 47, 5, 641-651, DOI 10.1007/s10800-017-1066-1
758

Tomov R.I., Duncan R., Krauz M., Kumar R.V.,  Glowacki B.A.

Inkjet printing and inkjet infiltration of functional coatings for SOFCs fabrication

E3S Web of Conferences 10, 00098 (2016) 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
759

Tomov R.I., Krauz M., Jewulski J., Hopkins S. C., Kluczowski R., Glowacka D. M., Glowacki B.A.

Direct ceramic inkjet printing of yttria-stabilized zirconia electrolyte layers for anode-supported solid oxide fuel cells

J. Power Sources 195 (21), 7160–7167 (2010)
760

Tomov R.I., Krauz M., Tluczek A., Kluczowski A.R., Krishnan V.V., Balasubramanian K., Kumar R.V., Glowacki B.A.

Vacuum-sintered stainless steel porous supports for inkjet printing of functional SOFC coatings

Materials for Renewable and Sustainable Energy, 2015, 4:14