Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
781

Świderski J.

Transmisja danych w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych z perspektywy modelu ich referencyjnej architektury SGAM i europejskich działań normalizacyjnych

Przegląd Telekomunikacyjny, 2015,
782

Świderski J.

Zastosowania modelu SGAM architektury referencyjnej elektroenergetycznych sieci inteligentnych w świetle europejskich prac normalizacyjnych

Wiadomosci Elektrotechniczne, 2015, 6, 3-14
783

Tarasiuk M., Świderski J.

Wykorzystanie nowoczesnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych (AMI) w zakresie rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia

Energetyka, 2015, 8, 474-484
784

Tomkow L., Smara A., Climente-Alarcon V., B. A. Glowacki B.A.

Distribution of trapped magnetic flux in superconducting stacks magnetised by angled field

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, 32, 12, 1-7, ISSN 1557-1947, doi:10.1007/s10948-019-05375-3
785

Tomov R. I, Dudek M., Hopkins S. C., Krauz M., Wang H., Wang C., Shi Y., Tomczyk P., Glowacki B. A.

Inkjet Printing of Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell Components

ECS Transactions, 2013, 57, 1359-1369
786

Tomov R. I., Mitchell-Williams T., Gao C., Kumar R. V., Glowacki B. A.

Performance optimization of LSCF/Gd:CeO2 composite cathodes via single-step inkjet printing infiltration

Journal of Applied Electrochemistry, 2017, 47, 5, 641-651, DOI 10.1007/s10800-017-1066-1
787

Tomov R.I., Duncan R., Krauz M., Kumar R.V.,  Glowacki B.A.

Inkjet printing and inkjet infiltration of functional coatings for SOFCs fabrication

E3S Web of Conferences 10, 00098 (2016) 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016)
788

Tomov R.I., Krauz M., Jewulski J., Hopkins S. C., Kluczowski R., Glowacka D. M., Glowacki B.A.

Direct ceramic inkjet printing of yttria-stabilized zirconia electrolyte layers for anode-supported solid oxide fuel cells

J. Power Sources 195 (21), 7160–7167 (2010)
789

Tomov R.I., Krauz M., Tluczek A., Kluczowski A.R., Krishnan V.V., Balasubramanian K., Kumar R.V., Glowacki B.A.

Vacuum-sintered stainless steel porous supports for inkjet printing of functional SOFC coatings

Materials for Renewable and Sustainable Energy, 2015, 4:14
790

Toporov D., Bocian P., Heil P., Kellrmann A., Stadler H., Tschunko S., Forster M.

Detailed investigation of a pulverized fuel swirl flame in CO2/O2 atmosphere

Combustion ans Flame, 155, 2008, 605-618
791

Trümper S. Ch., Błesznowski M., Norgard P. B., Madsen A. N.Strom H., Steinberger-Wilckens R.

Potential of emerging and future CO2-neutral hydrogen sources on the European scale

Proc. of World Renewable Energy Congress X and Exhibition, Glasgow, United Kingdom (2008)
792

Trzepieciński T., Gromada M.

Characterization of mechanical properties of barium titanate ceramics with different grain sizes

Materials Science-Poland, 2018, 36, 1, 151-156
793

Trzepieciński T., Ryzińska G., Biglar M., Gromada M.

Ceramics International, 2017, 43, 3, 3259-3266
794

Trzepieciński T., Ryzińska G., Gromada M., Biglar M.

3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites

Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38, 8, 2911-2919
795

Tsaneva V.N., Kwapinski W., Teng X., Glowacki B.A.

Assessment of the structural evolution of carbons from microwave plasma natural gas reforming and biomass pyrolysis using Raman spectroscopy

Carbon, 2014, 80, 617-628
796

Van Driessche I., Hopkins S., Lommens P., Granados X., Andreouli D., Glowacki B.A., Arabatzis I.M., Arin M., Ricart S., Fasaki I., Georgiopoulos E., Tomov R.

Efficient and Environmentally Friendly Ink-Jet Printing of Ceramic Thin Films

Nanoscience and Nanotechnology Letters, 2013, 5, 4, 466-474
797

Wang C., Tomov R. I., Mitchell-Williams T. B., Kumar R. V., Glowacki B. A.

Inkjet printing infiltration of Ni-Gd:CeO2 anodes for low temperature solid oxide fuel cells

Journal of Applied Electrochemistry, 2017, 47, 11, 1227-1238, DOI: 10.1007/s10800-017-1114-x
798

Wańkowicz J., Bielecki J.

Izolatory ceramiczne do sieci średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne odbioru

PTPiREE Poznań, 2013
799

Wańkowicz J., Krupa M.

44. Sesja Generalna CIGRE 2012. Działalność CIGRE i PKWSE

Energetyka 2013, 3, 215-217
800

Wańkowicz J., Krupa M.

Energetyka 2015, 3, 133--135