Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
781

Wilk M., Sobczak B., Trębski R.

The use of Generic Models in Dynamic Analyses of the Synchronous System of Continental Europe

Acta Energetica, 2018, 4, 33, 14-20, ISSN 2300-3022, doi: 10.12736
782

Wiśniewski  J.,  Anderson E., Karolak J.

Wrażliwość sieci potrzeb własnych elektrowni na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki, 2013, 33, 111-114
783

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Search for Network Parameters Preventing Ferroresonance Occurences

9-th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, October 2007
784

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177
785

Witkowski R., Bakoń T., Szydlik A.

Wzorcowanie aparatury do pomiarów wielkości elektrycznych, temperatury i ciśnienia w akredytowanym Laboratorium Aparatury Pomiarowej

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, z. 98 Nr 886 / 2001, 447-456
786

Woliński K., Skrodzki S., Dąbrowski G.

Analiza działania zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN 

Automatyka Elektroenergetyczna 1/2011, 23+28
787

Wołowicz M. , Kupecki J., Wawryniuk K., Milewski J., Motyliński K.

Analysis of nodalization effects on the prediction error of generalized finite element method used for dynamic modeling of hot water storage tank

Archives of Thermodynamics 2015, 36, 123-138
788

Wozniak M., Glowacki B.A., Setiadinata S.B., Thomas A.M.

Pulsed Magnetic Field Assisted Technique for Joining MgB2 Conductors for Persistent Mode MRI Magnets

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200104. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
789

Wozniak M., Hopkins S. C., Glowacki B.A.

Study of short duration heat treatments of an in situ copper-sheathed MgB2 wire

Supercond. Science & Technology 10 (2010)
790

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetic densification of MgB2/Cu wires

Superconductor Science and Technology, 2014, 27, 3, 35008
791

Woźniak M., Glowacki B.A.

Electromagnetically Assisted Densification of Copper-sheathed in situ MgB2/Cu Wires

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2015, 28, 2, 419-423
792

Woźniak M., Juda K. L., Hopkins S. C., Gajda D., Glowacki B.A.

Optimization of the copper addition to the core of in situ Cu-sheathed MgB2 wires

Superconductor Science and Technology, 2013, 26, 10, 105008. Czasopismo z listy JCR (30 pkt)
793

Wójciak K., Gaj P., Kopania J., Bogusławski G.

The Impact of the Damper Blade Position on the Generated Noise and Pressure Losses in Plenum Box with Swirl Diffusers

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 25-32, ISSN 0860-6897
794

Wróblewska S.

Aktualne zagadnienia komitetu studiów CIGRE B5 Zabezpieczenia i Automatyka

Automatyka Elektroenergetyczna, nr 4/2008
795

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, marzec 2009
796

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, kwiecień 2011
797

Wróblewska S.

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Elektro Info, Nr 68, październik 2008
798

Wróblewska S., Dytry H.

Poradnik inżyniera elektryka, tom 3, rozdz. 8: Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2011
799

Wróblewska S.

International Guide on the Protection of Synchronous Generators

Working Group B5.04 2011, October 2011, Książka CIGRE nr 479
800

Wróblewska S., Kulikowski J.

Wybór wyłącznika do synchronizacji generatora blokowego z siecią

XII Ogólnopolska Konferencja 2009 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Poznań, 14-16.10.2009