Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
121

Bytnar A.

Analiza zjawisk cieplnych i magnetycznych w częściach skrajnych stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 92, 2011, Wyd. BOBR-ME KOMEL
122

Bytnar A., Biernat A., Urbański W.

Wybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne w maszynach elektrycznych w aspekcie diagnostyki

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 85/ 2010, Wyd. BOBRME KOMEL
123

Bytnar A., Krok R.

Badanie przyczyn nadmiernego nagrzewania się elementów skrajnych rdzenia stojana dużego turbogeneratora

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 66, S i M nr 33, s. 16-22
124

Bytnar A., Krok R.

Diagnostyka on-line uszkodzeń rdzenia i uzwojenia stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 87/ 2010, Wyd. BOBRME KOMEL
125

Bytnar A., Krok R.

System diagnostyki online uszkodzeń termicznych stojana dużego turbogeneratora

Napędy i sterowanie nr 6, czerwiec 2011
126

Bytnar A., Krok R.

Termiczna diagnostyka stanu technicznego zębów rdzenia stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/ 2009, Wyd. BOBRME KOMEL
127

Bytnar A., Sobczyk T.

Seminarium naukowo-techniczne :Turbogeneratory asynchronizowane

Wiadomości Elektrotechniczne Rok LXXIX nr 6 2011
128

Bytnar A.

Turbogenerator stator failures due to some physical phenomena

Poznan University of Technology Academic Journals Electrical Enginering No 55, 2007
129

Bytnar A., Wróblewski S.

Automatyczna ocena stanu wibracyjnego i technicznego zębów rdzenia stojana turbogeneratora

Przegląd Elektrotechniczny, R. 93 NR 2/2017, 21-25, doi:10.15199/48.2017.02.06
130

Bytnar A., Wróblewski S.

Metoda ciągłej automatycznej diagnostyki stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, Wydawnictwo Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, 2014, 103, 3, 47-52
131

Bytnar A., Wróblewski S.

Ocena stanu technicznego rdzenia stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Wydawnictwo BOR-ME KOMEL 2015, 3, 95-100
132

Bytnar A., Wróblewski S.

Online diagnostics of the turbogenerator stator core suspension technical condition

Cracow University of Technology Press, Technical Transactions, Electrical Engineering 2015, 1, 251-258
133

Bytnar A., Wróblewski S.

Problemy budowy systemu diagnostyki wibracyjnej wielkogabarytowych maszyn.

Podstawowe Problemy Energoelektryki, Elektromechaniki i Mechatroniki. XII Sympozjum’ 2009, Wisła, 14÷17 grudnia 2009. Wyd. PTETiS Gliwice
134

Celińska A.

Badanie przydatności paliw odpadowych jako surowca energetycznego do zgazowania i spalania

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 9-27
135

Celińska A.

Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej

Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/1, 2009
136

Celińska A.

Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej

Rozdział w książce "Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych", red. Z. Kabza i S. Zator, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (2016), ISBN: 978-83-65235-39-8 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27.06.2016
137

Celińska A.

Stanowiska laboratoryjne do badania pirolizy i zgazowania biomasy

ENERGETYKA nr 11/2008, ISSN 0013-7294, 775-779
138

Celińska A., Świątkowski B., Marek E., Pławecka M.

Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych

Energetyka 9/2017, 584-589
139

Cheadle M.J., Woźniak M., Bromberg L., Glowacki B.A., Jiang X., Zeng R., Minervini J.V., Brisson J.G.,

DC Superconducting Cable Using MgB2 Wires

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200805. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
140

Chlebowski K., Parczewski Z.

Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty wybrane

Energetyka, 2016, 12, 674-680