Usługi

Zespół Ekspertów DZE-1 oferuje natępujące usługi:

  • analiza zjawisk termicznych i wibracyjnych w generatorach synchronicznych (turbogeneratorach i hydrogeneratorach) w różnych stanach ich pracy,
  • diagnostyka stanu technicznego turbogeneratorów i hydrogeneratorów (wibracyjna i termiczna),
  • projektowanie i wytwarzanie kompleksowych automatycznych układów diagnostyki technicznej   generatorów synchronicznych,
  • wyznaczanie granicznych obciążeń turbogeneratorów przy ich  pracy pojemnościowej
  • projektowanie i ocena nowych rozwiązań technicznych umożliwiających pracę turbogeneratorów w nietypowych warunkach ich pracy,
  • nadzór nad wykonaniem turbogeneratora dla inwestora,
  • pomiary wartości parametrów fizycznych maszyn synchronicznych zainstalowanych w elektrowniach zawodowych i ich ekspertyzy.