Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Nowa publikacja pracowników Instytutu Energetyki w czasopiśmie Applied Energy

2018 / 09 / 15

W wysokopunktowanym czasopiśmie Applied Energy (IF 7.900) ukazał się artykuł pt. Numerical model of planar anode supported solid oxide fuel cell fed with fuel containing H2S operated in direct internal reforming mode (DIR-SOFC).Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): dr inż. Jakub Kupecki, dr Yevgeniy Naumovich, dr inż. Marcin Błesznowski oraz mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej

Międzynarodowe Targi Energetyczne w Bielsku-Białej ENERGTAB 2018

2018 / 09 / 12

W dniach 11-13 września 2018 odbywały się w Bielsku-Białej kolejne Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGTAB. W Targach uczestniczył Instytut Energetyki prezentując na swoich stoiskach ofertę produktów i usług.

Więcej

Nowy projekt naukowy realizowany w ramach konkursu HARMONIA 9 Narodowego Centrum Nauki w IEn

2018 / 09 / 03

W dniach 27-28 sierpnia 2018 w Gdańsku odbyło się spotkanie kick-off nowego projektu naukowego dotyczącego przełomowych badań w kierunku opracowania nowych materiałów dla powłok metalowych interkonektorów elektrochemicznych ogniw (SOFC i SOEC) Quest for novel materials for solid oxide cell interconnect coatings. Trzyletni projekt finansowany w ramach konkursu HARMONIA 9 Narodowego Centrum Nauki realizowany jest przez konsorcjum w składzie Politechnika Gdańska (koordynator), Instytut Energetyki oraz DTU w Danii.

Więcej