Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-12 w Kościelisku

2017 / 07 / 13

W dniach 25-30 czerwca 2017 r. w Kościelisku k/Zakopanego odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-12”. W konferencji uczestniczyli pracownicy IEn: mgr inż. Maciej Owsiński (EWP) i dr inż. Jacek Karczewski (OTC-Łódź), którzy wygłosili referaty: A. Łasica, P. Sul, G. Matusiak, M. Owsiński: „Laboratory tests of face shields protecting against the thermal effects of electric arc” oraz J. Karczewski, P. Szuman: “Badanie poprawności pracy UAR bloku energetycznego z wykorzystaniem symulatora rzeczywistego obiektu regulacji”.

Więcej

Prezentacja projektu VULKANO w czasie warsztatów organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE

2017 / 06 / 29

W dniu 27 czerwca 2017 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) odbyły się warsztaty zatytułowane Jak efektywnie aplikować do konkursów NMBP 2018-20. W spotkaniu uczestniczyła mgr Maria Kaska (IEn, CENERG), która zaprezentowała referat Droga do sukcesu – projekt VULKANO. Warsztaty zorganizowane zostały przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Więcej