Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Rozwoju.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Nowatorskie rozwiązanie w instalacji mikro-kogeneracyjnej z ogniwami SOFC

2016 / 08 / 17

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań dwóch stosów ogniw paliwowych połączonych szeregowo częścią anodową. Przedstawione prace, obejmujące badania numeryczne i eksperymentalne, realizowane były w ramach Programu Badań Strategicznych NCBR Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii, Zadanie 4: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych. Autorami publikacji są pracownicy Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC): dr inż. Jakub Kupecki, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, mgr inż. Michał Wierzbicki i dr inż. Michał Stępień.

Więcej