Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Amsterdamie

2015 / 06 / 30

W dniach 24-25 czerwca 2015 w Amsterdamie odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA poświęcone dyskusji nad dalszymi kierunkami rozwoju stowarzyszenia. Instytut Energetyki, który od 2009 roku jest członkiem Komitetu Wykonawczego EERA, reprezentowany był przez prof. Jacka Wańkowicza,  dyrektora IEn i dr inż. Andrzeja Sławińskiego, pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej.

Więcej

Raport Roczny Instytutu Energetyki za rok 2014

2015 / 06 / 23

Ukazał się Raport roczny z działalności Instytutu Energetyki w roku 2014. Bogato ilustrowany Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2014. Raport dostępny jest w wersji książkowej oraz elektronicznej.

Więcej

Spotkanie wyjazdowe kierowników jednostek IEn w Dubiecku

2015 / 06 / 09

W dniach 8-10 czerwca 2015 w Dubiecku koło Rzeszowa odbyła się konferencja Instytutu Energetyki poświęcona doskonaleniu metod współpracy między oddziałami i jednostkami IEn. W trakcie spotkania kierownicy jednostek IEn zaprezentowali ofertę badawczą swoich jednostek, aktualnie realizowane prace i koncepcje współpracy między jednostkami. Organizatorem konferencji był Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale.

Więcej