Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Rozmowa Nilsa Rokke z dyrektorem Tomaszem Gałką na kanale You Tube

2018 / 06 / 20

Na kanale YouTube opublikowany został zapis wideo rozmowy Nilsa Rokke, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego European Energy Research Allinace EERA, z Tomaszem Gałką, dyrektorem IEn, podsumowujący spotkanie EERA Summer Strategy Meeting, które odbyło się w dniach 4-6 czerwca 2018 w Dubiecku k/Rzeszowa.

Więcej

Modelowanie mikrostruktury wielowarstwowych kompozytów ceramicznych

2018 / 06 / 15

W bardzo wysoko punktowanym czasopiśmie Journal of the European Ceramic Society (50 pkt. na liście MNiSW) opublikowany został artykuł pt. 3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites, którego współautorem jest dr inż. Magdalena Gromada, Oddział Ceramiki CEREL IEn (Boguchwała, k/Rzeszowa).

Więcej

Nominacja Instytutu Energetyki do nagrody Kryształowej Brukselki 2018

2018 / 06 / 12

Instytut Energetyki znalazł się wśród pięciu instytutów badawczych nominowanych do tegorocznej nagrody Kryształowej Brukselki. Nagroda ta przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Jest to szczególne wyróżnienie za uczestnictwo w międzynarodowych projektach badań i rozwoju, innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Tegoroczna nagroda stanowiła podsumowanie okresu ostatnich 20 lat udziału Polski w Programach Ramowych UE.

Więcej