Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Konferencja na temat stanu technicznego kotłów i rurociągów w Zamku Książ w Wałbrzychu

2016 / 05 / 24

W dniach 11-13 maja 2016 w Zamku Książ w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania. Organizatorem konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu. Jeden z referatów zatytułowany Niejednorodność materiału rur ze stali P91 na podstawie wyników badań Instytutu Energetyki przygotowany został przez pracowników Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów (MBM) i wygłoszony przez inż. Marcina Maternickiego.

Więcej

Komunikat Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2016 / 05 / 12

W dniu 12 maja 2016 r. Rada Naukowa Instytutu Energetyki wydała komunikat o przedstawieniu Ministrowi Rozwoju kandydatury dr hab. inż. Tomasza Gałki na stanowisko dyrektora Instytutu Energetyki w Warszawie.

Treść komunikatu

Więcej

Biuletyn „Prace Instytutu Energetyki” w miesięczniku Energetyka

2016 / 05 / 09

W kwietniowym zeszycie miesięcznika „Energetyka” zamieszczony został pierwszy numer biuletynu „Prace Instytutu Energetyki”. Biuletyn zawiera trzy artykuły pracowników Instytutu Energetyki: Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG, Zakładu Procesów Cieplnych i Oddziału Gdańsk. Biuletyn będzie ukazywał się nieregularnie w kolejnych zeszytach miesięcznika.

Więcej