Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Modelowanie mikrostruktury wielowarstwowych kompozytów ceramicznych

2018 / 06 / 15

W bardzo wysoko punktowanym czasopiśmie Journal of the European Ceramic Society (50 pkt. na liście MNiSW) opublikowany został artykuł pt. 3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites, którego współautorem jest dr inż. Magdalena Gromada, Oddział Ceramiki CEREL IEn (Boguchwała, k/Rzeszowa).

Więcej

Nominacja Instytutu Energetyki do nagrody Kryształowej Brukselki 2018

2018 / 06 / 12

Instytut Energetyki znalazł się wśród pięciu instytutów badawczych nominowanych do tegorocznej nagrody Kryształowej Brukselki. Nagroda ta przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Jest to szczególne wyróżnienie za uczestnictwo w międzynarodowych projektach badań i rozwoju, innowacyjność i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki. Tegoroczna nagroda stanowiła podsumowanie okresu ostatnich 20 lat udziału Polski w Programach Ramowych UE.

Więcej

Konferencja IFRF2018 „Clean, efficient and safe industrial combustion”

2018 / 06 / 08

W dniach 30-31 maja 2018 r. w Sheffield (Wielka Brytania) odbyła się konferencja IFRF2018 „Clean, efficient and safe industrial combustion, w czasie której przedstawiciele IEn dr inż. Jarosław Hercog i dr inż. Robert Lewtak przedstawili referat pt. Numerical investigations of the natural gas and syngas co-firing in the burners dedicated for natural gas prezentujący wyniki projektu VULKANO, Novel integrated refurbishment solution as a key path towards creating eco-efficient and competitive furnaces realizowanego w Zakładzie Procesów Cieplnych (CPC) we współpracy z Fundación CIDAUT, Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía z Hiszpanii.

Więcej