Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Monografia na temat modelowania, projektowania, konstrukcji oraz badania układów energetycznych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi

2018 / 04 / 16

Nakładem wydawnictwa Springer ukazało się obszerne opracowanie dotyczące technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) pt. „Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells”. Edytorem monografii jest dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), a wśród autorów oprócz edytora książki są pracownicy IEn dr inż. Marcin Błesznowski, mgr inż. Konrad Motyliński, dr Yevgeniy Naumovich, mgr inż. Marek Skrzypkiewicz, mgr inż. Michał Wierzbicki i dr inż. Agnieszka Żurawska (Zakład CPE) oraz mgr inż. Michał Kawalec, dr inż. Ryszard Kluczowski, dr inż. Mariusz Krauz i mgr inż. Adam Świeca (Oddział Ceramiki CEREL, Boguchwała).

Więcej

Dr inż. Przemysław Sul nowym kierownikiem Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej IEn

2018 / 04 / 12

Dnia 9 kwietnia 2018 dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, powołał na stanowisko kierownika Pionu Elektrycznego Jednostki Centralnej Instytutu Energetyki w Warszawie dr. inż. Przemysława Sula, dotychczasowego zastępcę kierownika Laboratorium Wielkoprądowego (EWP). Jednocześnie dyrektor Instytutu odwołał z tego stanowiska dr. hab. inż. Jerzego Przybysza, prof. IEn, przenosząc go do Zespołu Ekspertów DZE-1.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2018 / 04 / 09

W wysokopunktowanym czasopiśmie ENERGY (IF 4.520) ukazał się artykuł pt. Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance dotyczący układu mikro-kogeneracyjnego z ogniwami SOFC. Artykuł jest podsumowaniem badań prowadzonych w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) w latach 2016-2017 w ramach pracy statutowej CPC/68/STAT/16. Autorami publikacji są pracownicy Zakładu CPE – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej