Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych

2022 / 01 / 04

W dniach 28 - 30 września 2021 odbyła się w Rymaniu  XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Techniczne” – Perspektywy rozwoju OZE - Diagnostyka turbin wiatrowych, zorganizowana przez Instytut Energetyki - Pracownię Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych MDT we współpracy z dystrybutorami aparatury badawczej. Referat zatytułowany „Energia wiatru, rozwój i eksploatacja siłowni wiatrowych” wygłosił  kierownik Pracowni MDT, Dariusz Mężyk. Wzorem poprzednich edycji, spotkanie nastawione było na swobodną wymianę doświadczeń użytkowników obiektów, środowisk naukowych i dostawców aparatury pomiarowej.

Więcej

Artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej ITC IEn w czasopiśmie „Energetyka Cieplna i Zawodowa”

2021 / 11 / 30

W numerze 6/21 czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” ukazał się artykuł pracowników Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki: dr inż. Jacka Karczewskiego, inż. Włodzimierza Pryczka oraz dr inż. Piotra Stanisławczyka pt; „Energia z wysypiska śmieci”. Zaprezentowano w nim m.in. opracowaną w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki technologię uzdatniania biogazu polegającą na jego osuszeniu. Technologia ta została wdrożona na wysypisku opadów komunalnych przy wykorzystaniu prototypowej instalacji zbudowanej w „ITC”.

 

Więcej

XIV Konferencja „Remonty i utrzymanie ruchu w energetyce”

2021 / 11 / 30

Od 24 do 25 listopada 2021 r. w hotelu Atut w Licheniu Starym odbywała się XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce – jedno z najważniejszych wydarzeń dla specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w elektrowniach w Polsce. Wzięło w niej udział prawie 150 uczestników – specjalistów z elektrowni i elektrociepłowni, przedstawicieli świata nauki oraz firm dostarczających nowoczesne technologie dla branży. W ramach panelu wprowadzającego Dyrektor Odziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi, dr inż. Jacek Karczewski, wygłosił referat „Biogaz elementem transformacji kompleksu energetycznego”.

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).