Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015 „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”

2015 / 05 / 27

Dnia 26 czerwca 2015 w Warszawie odbędzie się XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015 pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”. Tegoroczna konferencja NEUF zainaugurowana będzie przez  Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz  Jerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

 

Więcej

Konstantynów Łódzki: XVI Forum Klastra Bioenergetycznego dla Regionu

2015 / 05 / 25

Dnia 20 maja 2015 w nowo otwartym budynku Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii odbyło się XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu. Było to wydarzenie poświęcone przede wszystkim omówieniu korzyści płynących dla przedsiębiorców z Programu PROSUMENT, przedstawieniu programu Horyzont2020, a także innych programów unijnych, które w powiązaniu z finansowaniem krajowym, mogą przyczyniać się do wspierania rozwoju rozproszonej energetyki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Energetyki: dr inż. Jacek Karczewski, dyrektor Oddziału OTC w Łodzi, mgr inż. Sławomir Pilarski, kierownik Zakładu Badań Urządzeń Energetycznych i dr inż. Andrzej Sławiński, pełnomocnik Dyrektora IEn ds. Współpracy Międzynarodowej i Działalności Statutowej.

Więcej

Wyniki prac Zespołu Ogniw Paliwowych IEn w artykule opublikowanym w Journal of Hydrogen Energy

2015 / 05 / 16

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł pt. Parametric evaluation of a micro-CHP unit with solid oxide fuel cells integrated with oxygen transport membranes. W pracy przedstawione zostały wyniki obliczeń z wykorzystaniem modelu o parametrach skupionych instalacji mikro-CHP zintegrowanej z membranami tlenowymi dla potrzeb układu przystosowanego do wychwytu i sekwestracji CO2 (CCS-ready). Autorami publikacji są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) Instytutu Energetyki.

Więcej