Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Wizyta grupy niemieckich stażystów w IEn w ramach projektu Azubi-Europa

2015 / 04 / 12

W dniu 19 marca 2015 w ramach projektu Azubi-Europa odwiedziła Instytut Energetyki grupa stażystów niemieckich szkół zawodowych. Stażyści zapoznali się z pracami badawczymi prowadzonymi w Instytucie, a także mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów IEn, w tym Laboratorium Wysokich Napięć i laboratoriów Zakładu Procesów Cieplnych.

Więcej

Projekt badawczo-rozwojowy w zakresie innowacyjnego osprzętu do systemów kablowych dla zakresów napięć do 245 kV

2015 / 04 / 07

Od ubiegłego roku Instytut Energetyki uczestniczy w realizacji Projektu badawczo-rozwojowego w zakresie innowacyjnego osprzętu do systemów kablowych dla zakresów napięć do 245 kV. Projekt otrzymał finansowanie w ramach III Konkursu Programu INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech NCBiR. Koordynatorem projektu jest TELE-FONIKA Kable Sp. z p.o. S.K.A., a ze strony Instytutu Energetyki projekt realizowany jest przez Zakład Wysokich Napięć.

Więcej

Model spalania izolowanych cząstek karbonizatu węgla w artykule opublikowanym w najnowszym numerze Fuel

2015 / 03 / 27

W najnowszym numerze wysokopunktowanego czasopiśma międzynarodowego Fuel ukazał się artykuł pod tytułem Lattice Monte Carlo simulation of single coal char particle combustion under oxy–fuel conditions. W pracy przedstawiony został model spalania izolowanych cząstek karbonizatu węgla w warunkach konwencjonalnych i tlenowych oparty na teorii perkolacji i technice symulacji Monte Carlo. Jednym ze współautorów artykułu jest dr inż. Ewa Marek, pracownik Zakładu Procesów Cieplnych (CPC).

Więcej