Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Seminarium „Nowoczesne Techniki Obrazowania i Pomiarów”

2016 / 04 / 26

Laboratorium Wielkoprądowe wspólnie z firmą EC Test System z Krakowa zorganizowało seminarium pod tytułem "Nowoczesne Techniki Obrazowania i Pomiarów”.

 

Więcej

Seminarium naukowe Instytutu Energetyki

2016 / 04 / 25

Dnia 20 kwietnia 2016 odbyło się kolejne seminarium Instytutu Energetyki. W trakcie seminarium prezentowane były wyniki prac statutowych realizowanych przez Zakład Badań i Diagnostyki Materiałów, Zakład Izolacji, Zakład Procesów Cieplnych oraz Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej IEn. Seminarium odbywało się z pomocą systemu wideokonferencyjnego pozwalającego na zdalne uczestnictwo wszystkich oddziałów IEn.

Więcej

Wizyta partnerów projektu IncoNet EaP w Instytucie Energetyki

2016 / 04 / 24

Dnia 7 kwietnia 2016 gościła w Instytucie Energetyki międzynarodowa delegacja partnerów projektu IncoNet EaP - STI International Cooperation Network for Eastern Partnership Countries. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele krajów Europy Wschodniej i Azji: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Goście zapoznali się działaniami IEn w obszarze najnowszych technologii energetycznych i zwiedzili laboratoria Zakładu Procesów Cieplnych.

Więcej