Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Konferencja NIDays 2016

2016 / 10 / 19

Dnia 11 października 2016 w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja NIDays 2016. W trakcie konferencji Pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) Michał Bonja i Karol Sokolik przedstawili prezentację dotyczącą wykonanego przez Zakład w oparciu o platformę National Instruments CompactRIO zintegrowanego stanowiska badania procesów zgazowania i spalania.

Więcej

Konferencja Energia dla przemysłu – Przemysł dla Energii w Warszawie

2016 / 10 / 17

W dniu 27 września 2016 roku w Warszawie odbywała się konferencja Energia dla przemysłu – Przemysł dla Energii organizowana przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Spotkanie dotyczyło zagadnień bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie wprowadzonych w sierpniu 2015 roku stopni zasilania. Jednym z panelistów podczas wydarzenia był dr inż. Jakub Kupecki z Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych Instytutu Energetyki.

Więcej

Nowe wyniki badania węgli do zasilania ogniw paliwowych na paliwo stałe

2016 / 10 / 09

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł prezentujący wyniki badań dwóch węgli kamiennych oraz procesu ich oczyszczania do zastosowania w węglowych ogniwach paliwowych DC-SOFC. Autorami publikacji ze strony Instytutu Energetyki są pracownicy Zespołu Ogniw Paliwowych Zakładu Procesów Cieplnych (CPC): mgr inż. Marek Skrzypkiewicz i dr Iwona Lubarska-Radziejewska.

Więcej