Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Lipcowy numer Newslettera CENERG

2016 / 07 / 20

Ukazał się kolejny 40. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacje o nowościach naukowych z obszaru technologii energetycznych, nowych regulacjach prawnych w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i instytutów badawczych, możliwościach otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową, działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBR i NCN.

Więcej

Wizyta przedstawicieli województwa łódzkiego w Chinach

2016 / 07 / 18

W dniach 16-18 czerwca 2016 roku przedstawiciele województwa łódzkiego wzięli udział w Spotkaniu Liderów Lokalnych Chiny – Kraje Europy Środkowowschodniej (China –Central and Eastern European Countries Local Leaders Meeting). W spotkaniu uczestniczyła również dr inż. Joanna Kopania, reprezentująca Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi.

Więcej

Raport Roczny Instytutu Energetyki za rok 2015

2016 / 07 / 15

Ukazał się raport roczny z działalności Instytutu Energetyki w roku 2015. Bogato ilustrowany raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2015. W Raporcie zamieszczono wykaz realizowanych w roku 2015 prac statutowych, projektów międzynarodowych i krajowych, najważniejszych prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz, publikacji, patentów, a także laboratoriów akredytowanych Instytutu. W Raporcie znalazła się również statystyka zatrudnienia oraz wyniki finansowe Instytutu w roku 2015.

Więcej