Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Monografia „Urządzenia szczotkowe generatorów synchronicznych. Zagadnienia eksploatacyjne”

2017 / 01 / 13

W grudniu 2016 roku nakładem wydawnictwa Instytutu Energetyki ukazała się monografia pt. Urządzenia szczotkowe generatorów synchronicznych.  Zagadnienia eksploatacyjne. Autorem monografii jest dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn, kierownik Pionu Elektrycznego IEn.

Więcej

Nowy numer Newslettera CENERG

2017 / 01 / 11

Ukazał się kolejny 43. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze m.in. informacje o nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, koncepcji powołania Narodowego Instytutu Technologicznego, budżecie na naukę na rok 2017, nowych narzędziach modelowania rynku energii elektrycznej, badaniach w zakresie efektywności energetycznej inteligentnych miast i nowościach w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej

Artykuł naukowy dotyczący pierwszej polskiej jednostki mikro-kogeneracyjnej z ogniwami paliwowymi SOFC

2017 / 01 / 09

W najnowszym wydaniu czasopisma Journal of Power Technologies (czasopismo z listy JCR) ukazała się publikacja dotycząca wybranych zagadnień projektu, modelowania i badań eksploatacyjnych pierwszej polskiej jednostki mikro-kogeneracyjnej z ogniwami paliwowymi SOFC. Autorami pracy są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych IEn, w szczególności Zespołu Ogniw Paliwowych.

Więcej