Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2015 / 02 / 25

Dnia 24 lutego 2015 odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. Posiedzeniu Rady przewodniczył dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn, przewodniczący Rady.

Więcej

Lutowe seminarium naukowe Instytutu Energetyki

2015 / 02 / 20

Dnia 18 lutego 2015 miało miejsce kolejne seminarium Instytutu Energetyki. W trakcie seminarium prezentowane były wyniki realizacji zadań statutowych realizowanych przez Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń (EAZ) i Oddział Gdańsk (OG) Instytutu Energetyki.

Więcej