Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Modelowanie numeryczne dynamicznej pracy stosu ogniw SOFC w artykule opublikownym w International Journal of Hydrogen Energy

2015 / 08 / 19

W lipcu 2015 w czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy ukazał się artykuł pt. Dynamic numerical analysis of cross-, co-, and counter-current flow configuration of a 1 kW-class solid oxide fuel cell stack, którego współautorami są dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński z Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) Instytutu Energetyki. W artykule przedstawiono część prac obliczeniowych realizowanych przez Zespół Ogniw Paliwowych CPC w ramach projektu europejskiego ONSITE (FCH-JU).

Więcej

Problemy wytrzymałości zwarciowej urządzeń z półprzewodnikami mocy

2015 / 08 / 13

W czasie 10. Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Postępy w elektrotechnice stosowanej PES-10”, która odbyła się w Kościelisku w dniach 15 – 19 czerwca 2015 mgr inż. Maciej Owsiński wygłosił referat pt. „Praktyczne aspekty wytrzymałości zwarciowej urządzeń z półprzewodnikami mocy”. Autorami referatu i artykułu, który ukaże się niebawem w zeszycie Prace Instytutu Energetyki, byli dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof. IEn., kierownik Pionu Elektrycznego IEn, mgr inż. Maciej Owsiński, pełniący obowiązki kierownika Laboratorium Wielkoprądowego (EWP) i inż. Zbigniew Piątek, pracownik Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR). Konferencja organizowana była przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej  i Stosowanej i Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej.

Więcej

Monografia „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”

2015 / 08 / 12

W bieżącym roku nakładem Politechniki Częstochowskiej ukazał się kolejny tom monografii „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2” pod redakcją prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka, dr hab. inż. Marka Ściążko i dr hab. inż. Tomasza Czakierta obejmujący „Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych”. Nowy tom zawiera dwa rozdziały, których autorami są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) IEn: „Spalanie tlenowe pyłu węglowego w palenisku pyłowym – doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel PC” – dr inż. Bartosz Świątkowski, dr inż. Ewa Marek, dr inż. Pawel Bocian, dr inż. Jarosław Hercog, dr inż. Tomasz Golec, mgr inż. Sławomir Kakietek oraz „Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne procesów wymiany ciepła i transportu masy w tlenowych kotłach pyłowych” – dr inż. Robert Lewtak, mgr inż. Paweł Kuczyński i mgr inż. Łukasz Cichowlas.

Więcej