Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Dr hab. inż. Tomasz Gałka powołany ponownie na stanowisko dyrektora Instytutu Energetyki

2020 / 07 / 14

Decyzją Ministra Klimatu, Michała Kurtyki z dnia 26 czerwca 2020 roku, dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn,  został powołany ponownie na stanowisko Dyrektora Instytutu Energetyki. Prof. Tomasz Gałka pełni tę funkcję od roku 2016.

 

Więcej

Raport roczny IEn 2019

2020 / 07 / 07

Na stronie https://ien.com.pl/raport-roczny-2019 zamieszczona została elektroniczna wersja wydanego w tym roku Raportu rocznego IEn za rok 2019. Raport zawiera najważniejsze informacje o strukturze i jednostkach badawczych Instytutu (ich zakres działań i metody badań) oraz na temat działalności Instytutu w roku 2019. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu, który stanowi najnowsze kompendium wiedzy o Instytucie Energetyki.

Więcej

Dyrektor Michał Izdebski uzyskał stopień doktora nauk technicznych

2020 / 06 / 17

Michał Izdebski, Dyrektor Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Publiczna obrona jego pracy doktorskiej pt. Weryfikacja wymagań odbiorczych stawianych układom regulacji napięcia generatorów synchronicznych odbyła się 29 maja 2020 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej. Obrona miała miejsce w Laboratorium LINTE^2, ze zdalnym udziałem części członków komisji przewodów doktorskich oraz publiczności. Promotorem i promotorem pomocniczym byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny oraz dr inż. Robert Małkowski.

 

Więcej