Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Zajęcia praktyczne w ramach studiów podyplomowych „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja”

2019 / 03 / 13

W dniach 8-10 marca 2019 w laboratoriach Pionu Elektrycznego IEn w Warszawie odbywały się zajęcia praktyczne w ramach semestru letniego studiów podyplomowych „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja” organizowanych wspólnie przez Instytut Energetyki i Politechnikę Warszawską.

Więcej

Nowe możliwości wykorzystania rejestratorów wyposażonych w odbiornik GPS

2019 / 03 / 10

W ubiegłorocznym październikowym numerze Wiadomości Elektrotechnicznych ukazał się artykuł pt. Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych, którego autorem jest mgr inż. Jacek Barański, pracownik Laboratorium Automatyki Zabezpieczeń.

Więcej

Nowa publikacja dotycząca badania układów energetycznych z ogniwami SOFC

2019 / 03 / 05

W wysoko punktowanym czasopiśmie International Journal of Energy Research (IF 3.009, 40 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pt. “Kinetic model of a plate fin heat exchanger with catalytic coating as a steam reformer of methane, biogas, and dimethyl ether”, którego współautorami są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) – dr inż. Jakub Kupecki i mgr inż. Konrad Motyliński.

Więcej