Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Publikacja Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej

2021 / 02 / 18

W czasopiśmie Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy redagowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy opublikowany został artykuł współautorstwa pracowników Instytutu Energetyki z Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej - Piotra Paplińskiego oraz Huberta Śmietanki. Praca zatytułowana jest: "Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce: metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe".

 

Więcej

Publikacja IEn w monografii Wydawnictwa Naukowego TYGIEL

2021 / 01 / 29

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wydało we wrześniu 2020 roku monografię naukową „Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych” ISBN:978-83-66489-24-0, w której autorem rozdziału pt „ Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie zdalnych badań wizualnych – nowoczesne techniki pomiarowe 3D” jest kierownik Pracowni Diagnostyki Technicznej i Modernizacji Urządzeń Energetycznych, Dariusz Mężyk.

Więcej

Publikacja dotycząca wytwarzania wodoru w obiegach siłowni jądrowych z reaktorem PWR

2021 / 01 / 28

W wysokopunktowanym czasopiśmie International Journal of Hydorgen Energy (IF 4,939, 140 pkt. MNiSW) ukazał się artykuł pt. Hydrogen Production in Solid Oxide Electrolyzers coupled with Nuclear Reactors, przedstawiający wyniki badań obliczeniowych dotyczących integracji wysokotemperaturowych elektrolizerów z obiegami siłowni jądrowych. Współautorem publikacji i autorem korespondującym publikacji jest dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn (Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych – CPE).

Więcej

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa


E-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl

Tel. (+48 22) 3451-200

Fax: (+48 22) 836 63 63


REGON: 000020586
NIP: 525-00-08-761
KRS: 0000088963

Instytut Energetyki posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu art. 4 punkt 6 ustawy o przeciwziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
oraz załącznika nr 1 do Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.
z późn. zm.).