Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Europejska nagroda Young Scientist Award dla pracownika Instytutu Energetyki

2019 / 01 / 04

Podczas uroczystej gali odbywającej się 15 listopada 2018 w Brukseli w ramach dorocznego spotkania Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU) wręczone zostały nagrody dla trójki młodych naukowców prowadzących badania związane z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych. W ogólnoeuropejskim konkursie wyróżniono badaczy związanych z zastosowaniem ogniw paliwowych i elektrolizerów w energetyce (Energy Pillar), transporcie (Transport Pillar) oraz z badaniami interdyscyplinarnymi i pracami legislacyjnymi (Cross-cutting Pillar). Dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) Instytutu Energetyki otrzymał nagrodę w obszarze energetyki.

Więcej

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu VULKANO

2018 / 12 / 20

W dniach 12-13 grudnia 2018 odbyło się czwarte spotkanie Komitetu Sterującego partnerów projektu VULKANO. Gospodarzem spotkania był partner z Włoch - CSM (RINA). Uczestnicy spotkania przedstawili zarówno rezultaty dotychczasowych działań, jak i plany na kolejne miesiące trwania projektu. Działania Instytutu Energetyki były szczegółowo omówione przez zespół wykonujący zadania w dwóch pakietach pracy.

Więcej

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki uhonorowany podczas Konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” w Licheniu

2018 / 12 / 15

Podczas uroczystej gali, w trakcie odbywającej się w Licheniu XI konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi dr inż. Jacek Karczewski odebrał statuetkę przyznaną za działalność naukową Oddziału na rzecz polskiej energetyki. Nagrodę wręczył Adam Grzeszczuk, prezes Wydawnictwa BMP. Statuetkę przyznano z okazji jubileuszu 70-lecia pracy OTC IEn na rzecz energetyki.

Więcej