Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

V Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”

2018 / 11 / 14

Dnia 21 listopada 2018 odbędzie się V Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Decyzje w sytuacjach zagrożeń”. Organizatorem konferencji jest Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a jednym z pięciu współorganizatorów – Instytut Energetyki. Wśród członków Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji są dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, dyrektor Instytutu Energetyki oraz prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, doradca dyrektora IEn ds. naukowych.

Więcej

Ocena stanu technicznego złożonych obiektów przez ewaluację pośrednich symptomów diagnostycznych

2018 / 11 / 13

Nakładem wydawnictwa IntechOpen Ltd. w Londynie ukazała się monografia  pt.. Structural Health Monitoring from Sensing to Processing. W książce zamieszczony został rozdział pt. Evaluation of diagnostic symptoms for object condition diagnosis and prognosis, którego autorem jest dr hab. inż Tomasz Gałka, dyrektor IEn.

Więcej

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EERA w Brukseli

2018 / 11 / 09

Dnia 31 października 2018 w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA. W spotkaniu wzięli udział członkowie Komitetu Wykonawczego EERA reprezentujący największe centra badawcze w obszarze energetyki z 15 krajów Europy. Instytut Energetyki, reprezentowany był przez dr. inż. Andrzeja Sławińskiego, zastępcę dyrektora IEn ds. współpracy i rozwoju.

Więcej