Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Posiedzenie Rady Naukowej IEn

2018 / 12 / 13

Dnia 10 grudnia 2018 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Energetyki. Rada Naukowa zatwierdziła plan finansowy IEn na rok 2019 oraz listę tematów do zadań badawczych zgłoszonych do realizacji ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2019 roku.

Więcej

XII Środkowoeuropejska Konferencja Energetyczna (CEEC 2018)

2018 / 12 / 06

W dniach 18-20 listopada 2018 roku w Bratysławie odbyła się XII Środkowoeuropejska Konferencja Energetyczna (CEEC 2018) zorganizowana przez Słowackie Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej (SFPA). Na zaproszenie organizatorów w Konferencji uczestniczył dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn, który w ramach sesji Research and Innovation in Energy przedstawił prezentację osiągnięć Instytutu, w szczególności w dziedzinie spalania niskoemisyjnego i technologii wodorowych.

Więcej