Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Międzynarodowa Medialna Konferencja „Decyzje w sytuacjach zagrożenia”

2017 / 11 / 15

Dnia 23 listopada 2017 odbędzie się IV Międzynarodowa Medialna Konferencja Naukowa  z serii „Decyzje w sytuacjach zagrożenia”. Jednym ze współorganizatorów konferencji jest Instytut Energetyki, a wśród członków Komitetu Organizacyjnego konferencji są dr hab. inż. Tomasz Gałka, dyrektor IEn i prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, doradca dyrektora ds. naukowych. Konferencja zostanie przeprowadzona metodą wideokonferencyjną, a jedną z sal konferencyjnych będzie sala IEn na Morach.

Więcej

Inauguracja programu „Doktoraty wdrożeniowe”

2017 / 11 / 13

Dnia 10 listopada 2017 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się gala inaugurująca program „Doktoraty wdrożeniowe”. W rozpoczynającej się pierwszej edycji „Doktoratów wdrożeniowych” czterech pracowników IEn: Arkadiusz Baran, Maciej Boiski, Piotr Jóźwiak oraz Michał Wierzbicki zakwalifikowało się do programu i rozpoczęło studia doktoranckie na Wydziale MEiL PW.

Więcej

Materiały kontaktowe dla katod ogniw paliwowych SOFC pracujących w obniżonej temperaturze

2017 / 11 / 02

W czasopiśmie International Journal of Hydrogen Energy (IF 3.582) ukazał się artykuł pt.(La,Sr)(Fe,Co)O3-based cathode contact materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells dotyczący materiałów kontaktowych dla katod stałotlenkowych ogniw paliwowych pracujących w obniżonej temperaturze (ang. IT-SOFC – intermediate temperature solid oxide fuel cells). Współautorami publikacji są pracownicy Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE): dr Yevgeniy Naumovich oraz dr Szymon Obrębowski.

Więcej