Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Zmarł Mecenas Zbigniew Skarżyński

2020 / 04 / 07

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 6 kwietnia 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Mecenas Zbigniew Skarżyński. Pan Mecenas Zbigniew Skarżyński świadczył obsługę prawną Instytutu Energetyki od ponad 30 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2020 r. w parafii Wniebowzięcia N.M.P w Zerzniu o godz. 13.30, transmisja na stronie www.parafiazerzen.waw.pl.

Więcej

Informacja dla osób niebędących pracownikami Instytutu Energetyki o zasadach bezpieczeństwa na terenie IEn w czasie stanu epidemii

2020 / 03 / 23

Instytut Energetyki w czasie stanu epidemii choroby COVID-19 utrzymuje ciągłość działania w realizacji swoich podstawowych zadań.

W trosce o zdrowie pracowników, duża część pracowników Instytutu została skierowana do pracy zdalnej. Część zespołów stosuje pracę przemienną w stałych grupach. W siedzibie pozostają jedynie pracownicy realizujący na miejscu prace pomiarowe, montażowe, wyznaczone osoby w administracji i pracownicy obsługi.

Wszystkie osoby niebędące pracownikami IEn muszą przy wejściu lub wjeździe do IEn podać ochronie lub innym wyznaczonym osobom informacje o celu wizyty i miejscu skąd przybywają. W przypadku przybycia z terenu, na którym występuje ognisko epidemii (zarówno za granicą, jak i w Polsce), osoby takie nie będą wpuszczane na teren IEn. Osoba przybywająca do IEn wykazująca objawy chorobowe wskazujące na możliwość zakażenia wirusem (np. gorączka, kaszel) nie będzie do IEn wpuszczona. IEn zastrzega sobie prawo do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w przypadku osób z objawami chorobowymi. Odmowa wykonania pomiaru będzie wiązała się z odmową wstępu na teren IEn.

Więcej

Spotkanie rządów Polski i Danii dotyczące sector coupling oraz technologii power-to-gas z udziałem przedstawiciela Instytutu Energetyki

2020 / 03 / 02

W dniu 27 stycznia 2020 r. w siedzibie duńskiego Ministerstwa Klimatu i Energii w Kopenhadze odbyło się spotkanie z udziałem ministra Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz ministra Tomasza Dąbrowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych dotyczące technologii wodorowych w kontekście integracji sektorów (sector coupling). Delegacji  towarzyszył dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn, który przedstawił aktualny status, dotychczasową polsko-duńską współpracę oraz plany  w zakresie rozwoju technologii wodorowych: Poland's perspective on sector coupling. Potential, challenges, resources and large-scale implementation.

Więcej