Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Lizera

2017 / 04 / 21

Dyrektor Instytutu Energetyki oraz Komisja ds. Przeprowadzenia Przewodów Doktorskich (KPD) Rady Naukowej Instytutu, uprzejmie zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Lizera zatytułowanej: „Impedancyjne zabezpieczenia rezerwowe elektroenergetycznych jednostek wytwórczych w czasie zakłóceń zewnętrznych”. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku B Instytutu Energetyki w Warszawie na ul. Mory 8.

Więcej

Drugie warsztaty projektu europejskiego CERMAT2

2017 / 04 / 11

Dnia 7 kwietnia 2017 w Hotelu Grand w Rzeszowie odbyły się drugie warsztaty projektu europejskiego CERMAT2 zatytułowane "Manufacturing technologies, properties and applications of advanced structural ceramic materials". Organizatorem warsztatów był Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale k. Rzeszowa. Pracownicy Instytutu Energetyki z Oddziału Ceramiki CEREL oraz Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie byli autorami i współautorami  sześciu wygłoszonych prezentacji.

Więcej

Koncepcja nowego typu instalacji energetycznej z ogniwami SOFC realizującej obieg CRR

2017 / 04 / 03

W czasopiśmie Journal of CO2 utilization (IF 4.778, 40 pkt. na liście czasopism MNiSW)  ukazała się nowa publikacja, której współautorami są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych – dr inż. Bartosz Świątkowski, mgr inż. Paweł Kuczyński oraz dr inż. Jakub Kupecki.

Więcej