Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Podpisanie umowy o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej

2020 / 05 / 27

28 kwietnia 2020 roku została podpisana ramowa umowa o współpracy między Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej.  Taka współpraca już faktycznie istnieje i dotyczy roli Oddziału Techniki Ciepnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki jako eksperta w dziedzinie akustyki podczas badania wyrobów w ramach Krajowej Oceny Technicznej. Umowę podpisali: Dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn oraz Dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło, a treść umowy zatwierdziła Rada Naukowa Instytutu Energetyki.

 

Więcej

Posiedzenie Prezydium Rady Naukowej Instytutu Energetyki

2020 / 05 / 26

Ze względu na panujący w Polsce stan epidemii COVID-19 planowane na dzień 28 kwietnia 2020 roku plenarne posiedzenie Rady Naukowej IEn nie mogło się odbyć. Zamiast tego posiedzenia – zgodnie z przesłanymi upoważnieniami członków Rady Naukowej – decyzje w poruszanych sprawach podejmowało Prezydium Rady Naukowej, które obradowało w formie videokonferencji w dniach 28, 29 kwietnia oraz 12 maja 2020r. . Uzgodniono, że w zaistniałej sytuacji obrady Prezydium należy traktować jako kolejne posiedzenie plenarne Rady Naukowej i dlatego w odnośnych dokumentach nadano kolejny numer posiedzenia wynikający z chronologii posiedzeń RN IEn.

Więcej

Monografia dr Stanisława Kiszło - czwarty tom w serii Monografie Instytutu Energetyki

2020 / 05 / 06

W kwietniu 2020 r. ukazała się monografia Stanisława Kiszło pt. Łączniki średnich napięć, konstrukcje, badania, eksploatacja. Jest to czwarty tom z serii Monografie Instytutu Energetyki. Autor jest zastępcą dyrektora Zakładu Doświadczalnego Instytutu Energetyki w Białymstoku. Monografia jest  opracowaniem z zakresu  aparatury  rozdzielczej   i  sterowniczej,   stosowanej  w  elektroenergetycznych   sieciach  średnich  napięć. Zaproponowany został nowy, rozszerzony podział łączników i napędów, w oparciu prowadzone prace w tym zakresie  i wcześniejsze opracowania.

Więcej