Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Gospodarki.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Dr inż. Marek Grabowy dyrektorem Oddziału Ceramiki CEREL Instytutu Energetyki

2016 / 01 / 26

Z dniem 2 stycznia 2016 na stanowisko  dyrektora Oddziału Ceramiki CEREL IEn w Boguchwale k. Rzeszowa powołany został dr inż. Marek Grabowy. Dr inż. Marek Grabowy specjalizuje się w zagadnieniach materiałów ceramicznych. Jest on absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Więcej

Nowe monografie naukowe Instytutu Energetyki

2016 / 01 / 21

W ramach monograficznej serii wydawniczej prezentującej wyniki realizacji Zadania Badawczego nr 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych zakończonego w listopadzie 2015 roku Programu Strategicznego NCBR Zaawansowane technologie generacji energii w ubiegłym roku ukazały się dwie monografie, których autorami są pracownicy Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) w Warszawie i Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale. Redaktorem naukowym obu monografii jest dr inż. Tomasz Golec, kierownik Pionu Cieplnego i Zakładu Procesów Cieplnych IEn.

Więcej

Styczniowy numer Newslettera CENERG

2016 / 01 / 11

Ukazał się nowy 37. numer Newslettera wydawanego przez Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. W Newsletterze między innymi informacje o nowym Programie Sektorowym Energetyki NCBiR, o nowych zasadach finansowania projektów międzynarodowych przez MNiSW, komentarze na temat COP21, informacje o badaniach Błękitnego Węgla i wynikach projektu BRISK dotyczącego badań w zakresie termicznej konwersji biomasy, a także jak zwykle przegląd aktualnych konkursów krajowych i międzynarodowych oraz kalendarz najbliższych wydarzeń dotyczących badań energetycznych.

Więcej