Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Rozwoju.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Wyniki prac Instytutu Energetyki prezentowane podczas European Materials Research Society Fall Meeting (EMRS 2016)

2016 / 09 / 23

W dniach 19-22 września w Warszawie odbyła się konferencja European Materials Research Society Fall Meeting (EMRS 2016). Coroczne spotkanie stanowi platformę wymiany najnowszych wyników badań w zakresie zaawansowanych materiałów, technik wytwarzania oraz kształtowania ich właściwości. Podczas EMRS 2016 odbyło się 27 sesji problemowych w ramach 4 obszarów tematycznych.

Więcej

Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB w Bielsku-Białej

2016 / 09 / 20

W dniach 13-15 września, już po raz  29,  odbyły się Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB  w Bielsku-Białej – jedna z największych imprez elektroenergetycznych w Europie, zlokalizowana  niedaleko Szyndzielni.

Więcej

Zmiana ministra nadzorującego Instytut Energetyki

2016 / 09 / 16

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 (poz. 1464) ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP w dniu 14 września 2016 od dnia 15 września 2016 nadzór nad Instytutem Energetyki sprawuje minister właściwy do spraw energii. Rozporządzenie podpisała premier Beata Szydło.

Więcej