Witamy w Instytucie Energetyki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Energii.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

tl_files/pliki/Nagroda NERNSTA/NERNST1.jpg

Newsletter

Aktualności

Archiwum aktualności

Dwóch pracowników Instytutu Energetyki zostało laureatami XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa

2019 / 07 / 19

W dniu 25 czerwca w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, połączona z wręczeniem Medalu Politechniki Warszawskiej, medalu Młodego Uczonego i rozstrzygnięciem XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa. W tegorocznej edycji konkursu, dwóch pracowników Instytutu Energetyki otrzymało Nagrody Promocyjne – dr inż. Marcin Błesznowski za pracę doktorską Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych oraz dr hab. inż. Jakub Kupecki za osiągnięcie habilitacyjne i cykl publikacji pt. Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).

 

Więcej

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-14”

2019 / 07 / 16

W dniach 17-22 czerwca 2019 r. odbyła się w Kościelisku XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-14”. Uczestnicy konferencji organizowanej od roku 1997 przez Oddział Warszawski PTETiS reprezentowali najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. W konferencji wzięli udział pracownicy IEn z Laboratorium Wielkoprądowego (EWP), Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (EUR) oraz Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi. Referaty te uzyskały pozytywne opinie i zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Więcej

Międzynarodowa konferencja dotycząca zastosowania nowoczesnych materiałów ceramicznych oraz kompozytowych w Białowieży

2019 / 07 / 16

16. konferencja Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing organizowana jest cyklicznie co dwa lata. Tegoroczne spotkanie odbyło sie w dniach 5-7 lipca 2019 roku w Białowieży. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Instytytu Energetyki: z Pracowni Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przeciwprzepięciowej (EOS), z Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE) oraz z Oddziału Ceramiki CEREL w Boguchwale.

Więcej