• Akronim:
  BIO-CCHP
 • Konkurs:
  11th ERA-NET BIOENERGY Joint Call, współfinansowany przez NCBR
 • Numer projektu:
  BIOENERGY-11/BIO-CCHP/2018
 • Koordynator:
  Graz University of Technology, Institute of Thermal Engineering, Graz, Austria
 • Okres realizacji:
  2018-04-01 - 2021-03-31
 • Strona internetowa:

Partnerzy

 1. Graz University of Technology, Institute of Thermal Engineering, Graz | Austria
 2. BIOENERGY2020+ GmbH, Graz | Austria
 3. SynCraft Engineering GmbH, Innsbruck | Austria
 4. Hargassner GmbH, Wenig im Innkreis | Austria
 5. Institute of Power Engineering, Warszawa | Poland
 6. MTF Modern Technologies and Filtration Sp.zo.o., Warszawa | Poland
 7. RISE Research Institute of Sweden, Energy and Circular Economy, Borås | Sweden
 8. Cortus Energy AB, Kista | Sweden

Opis

Celem tego projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu trójgeneracyjnego BIO-CCHP (ang. biomass-based combined cooling, heat and power) wykorzystującego reaktor zgazowania biomasy, stos stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) oraz agregat absorpcyjny, do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu przy maksymalizacji sprawności i elastyczności pracy układu. Taka integracja technologii posiada potencjał do znaczącej redukcji kosztów i umożliwia inteligentne dostosowywanie się do zapotrzebowania energetycznego poprzez wytwarzanie chłodu, generowanego w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Aby tego dokonać, układy zgazowania poddane zostaną optymalizacji pod kątem sprzężenia z SOFC, co poszerzy zakres stosowalności biomasy o tego typu układy. W ramach projektu rozwinięta zostanie wysokotemperaturowa metoda oczyszczania gazu paliwowego i przebadana z sześcioma różnymi reaktorami zgazowania. Testy długoterminowe, połączone z modelowaniem CFD, umożliwią określenie i zdefiniowanie trybu pracy stosu ogniw SOFC ze zminimalizowaną degradacją podczas pracy z rozważanymi reaktorami zgazowania. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie analizy techniczno - ekonomicznej, projekt koncepcyjny i optymalizacja, a następnie plan komercjalizacji urządzeń typu BIO-CCHP, uwzględniające alternatywne rozwiązania integracji podsystemów wytwarzania ciepła i chłodu z SOFC.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.