Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
21

Madej D., Sieroń K., Kruk A.

Synthesis and performance of aluminous cements containing zirconium and strontium as alternatives to the calcium aluminate cements designed for the production of high performance refractories

Cement and Concrete Composites, 2022, 130, 104518, 10.1016/j.cemconcomp.2022.104518
22

Li K., Niemczyk A., Świerczek K., Stępień A., Naumovich Y., Dąbrowa J., Zajusz M., Zheng K., Dąbrowski B.

Co-free triple perovskite La1.5Ba1.5Cu3O7±δ as a promising air electrode material for solid oxide fuel cells

Journal of Power Sources, 2022, 532, 0, 231371-231382, doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231371
23

Gromada M., Świeca A., Cygan R.

The effect of additives on properties of silica-based ceramic cores utilised in fabrication of multivane clusters for turbofan jet engine

Ceramics International, 2022, 48, 17, 25621-25627, DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.05.241
24

Śmietanka H., Ranachowski P., Ranachowski Z., Wieczorek K., Kudela Jr.S.

Effects of degradation in textolite elements of damaged surge arresters

Energies, 2022, 15, 10, 3643-1-19, ISSN czasopisma: 1996-1073, DOI: 10.3390/en15103643
25

Śmietanka H., Wieczorek K., Ranachowski P., Ranachowski Z., Brodecki A.

Procesy degradacji w elementach tekstolitowych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 98, 10, 216-220
26

Mężyk D.

Diagnostyka stanu naprężenia elementów rurociągów wysokoprężnych za pomocą Efektu Barkhausena

Rozdz. 9. w książce Pilarska A., Energetyka na skalę XXI wieku – OZE i efektywność energetyczna, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2022, Seria: Eksport Metadanych, ISBN 978-83-67104-62-3, str. 124-140
27

Kopania J. M., Bogusławski G., Wójciak K., Gaj P.

Aeroacoustical Study of the Serrated Ventilation Dampers

Vibrations in Physical Systems, 2022, 33, 2022313, 1-9, DOI: 10.21008/j.0860-6897.2022.3.13
28

Molas M., Szewczyk M.

Przegląd aktualnych kierunków badań w zakresie zastosowań modelu fraktalnego w symulacjach wyładowań elektrycznych

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 0033-2097, 98, 2022-10, 275-279
29

Barański J., Kubiak G., Suchorolski P., Tomczak E.

Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk z zastosowaniem cyfrowego testera UTC-GT2

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 90, 9, 55-61
30

Mężyk D., Zając B., Olszewski G., Kowal M.

Określenie stopnia wyczerpania struktury i własności mechanicznych wybranych elementów głównych rurociągów parowych bloków energetycznych

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, 2022, 4, 4, 44-50
31

Gaj P., Karczewski J., Kopania J.

Problem hałasu. Badania akustyczne rozprężania gazu w warunkach laboratoryjnych

Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2022, 6/22(819), 28-35, ISSN 1734-7823
32

Kiszło S., Cybulko P., Frącek A.

Stanowiska rozłącznikowe średniego napięcia przeznaczone do sieci konwencjonalnych i sieci fotowoltaicznych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 1149, 9, 31-33
33

Kiszło S., Szymański M.,

Ocena funkcjonalności rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej

Przegląd Elektrotechniczny, 3/2022, doi:10.15199/48.2022.03.03.
34

Kopania J.M., Zakrzewicz W., Kubiak P., Mrowicki A., Głogowski M., Gralewski J., Bogusławski G., Wójciak K., Gaj P.,[nbsp]

The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound

Applied Sciences (ISSN 2076-3417) vol. 12 No. 11 (2022), DOI: https://doi.org/10.3390/app12115732
35

Niemczyk A., Merkle R., Maier J., Świerczek K.,[nbsp]

Defect chemistry and proton uptake of La2-xSrxNiO4±δ and La2-xBaxNiO4±δ Ruddlesden-Popper phases

Journal of Solid State Chemistry, 2022, 306, 0, 122731-122739, doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122731, ISSN 0022-4596
36

Ochowiak M., Bielecki Z., Bielecki M., Włodarczak S., Krupińska A., Matuszak M., Choiński D., Lewtak R., Pavlenko I.,

The D2-Law of Droplet Evaporation When Calculating the Droplet Evaporation Process of Liquid Containing Solid State Catalyst Particles

Energies, 2022, 1996-1073, 15, 7642, 1-10
37

Lipiński G., Wawszczak A., Karczewski J., Owsiński M., Sadura J.

Metoda pomiaru ciepła w przegrzanej parze wodnej i jej implementacja w układzie pomiarowym

INSTAL 10 (444)/2022 ISSN 1640 – 8160 str. 6-10
38

Molas M., Szewczyk M.

Pomiary trajektorii iskry długiej w przestrzeni trójwymiarowej

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 0033-2097, 98, 2022-10, 18-184
39

Cybulko P., Węgrzyn T., Szczucka-Lasota B., Krzysztoforski M., Döring A.

Konduktancja połączeń spawanych torów prądowych szynoprzewodów aluminiowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 1149, 9, 28-30
40

Suchorolski P., Karolak J., Tomczak E.

Ferrorezonans w sieciach średnich napięć jako zagrożenie dla poprawnej pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 90, 9, 35-44, DOI 10.15199/74.2022.9
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.