Przedmiotem działania Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego są badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe i eksperckie, pomiary, opracowania i analizy służące tworzeniu nowej wiedzy w szeroko pojętym zakresie technologii energetycznych. Prace realizowane w Instytucie wynikają z potrzeb naukowych, są też często bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania sektora energetycznego i innych sektorów przemysłowych.

Szeroki obszar działań Instytutu obejmuje między innymi następujące kierunki:

1. Nowe metody generacji energii

 • tlenkowe ogniwa paliwowe SOFC i węglowe ogniwa paliwowe DCFC (badania materiałowe, nowe powłoki i struktury),
 • wysokosprawna kogeneracja w układach rozproszonych, skojarzona generacja energii elektrycznej i ciepła (µ-CHP).

2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 • generacja energii elektrycznej z wykorzystaniem biomasy i odpadów (spalanie, współspalanie, zgazowanie, piroliza),
 • badania technologii, urządzeń i instalacji przeznaczonych do energetycznego wykorzystania biogazu,
 • przyłączanie turbin wiatrowych i innych źródeł energii odnawialnej do sieci energetycznych,
 • badania hydrogeneratorów na potrzeby elektrowni wodnych.

3. Czysta konwersja paliw kopalnych - czyste technologie węglowe (współspalanie węgla i biomasy, gazyfikacja, spalanie tlenowe, wychwyt CO2, eliminacja NOx).

4. Modernizacja elektrowni i ich wyposażenia

 • optymalizacja procesów cieplno-przepływowych zachodzących w kotłach energetycznych, nowe konstrukcje palników,
 • optymalizacja konstrukcji i badania materiałowe kotłów energetycznych,
 • ocena stanu technicznego i prawidłowości współpracy urządzeń energetycznych (kotły, rurociągi, turbiny),
 • obniżanie emisji tlenków azotu i redukcja niekorzystnych zjawisk korozji i żużlowania,
 • badania i analizy związane z dużymi generatorami synchronicznymi energii elektrycznej,
 • pomiary i analiza drgań maszyn wirnikowych, a w szczególności turbozespołów parowych,
 • analiza zjawisk termicznych i wibracyjnych w generatorach synchronicznych (turbogeneratorach i hydrogeneratorach).

5. Badania jakości paliw (węgiel, biomasa, odpady komunalne)

6. Wsparcie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

 • nowe rozwiązania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • badania aparatów i urządzeń elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia (próby obciążalności zwarciowej, próby łączeniowe, próby nagrzewania, badania odporności na łuk wewnętrzny, próby wytrzymałości elektrycznej itp),
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie w zakresie urządzeń i osprzętu średniego i niskiego napięcia,
 • badania przepięć i ocena skuteczności ochrony przepięciowej,
 • badanie wpływu układów regulacji na stabilność systemu elektroenergetycznego,
 • badania właściwości izolatorów elektroenergetycznych.

7. Rozwój inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grids).

8. Badania eksploatacyjne i diagnostyczne maszyn elektrycznych stosowanych w zakładach przemysłowych.

9. Prace badawczo-rozwojowe oraz ekspertyzy związane z oddziaływaniem urządzeń elektrycznych i radiokomunikacyjnych na środowisko.

10. Usługi w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych.

11. Diagnostyka materiałowa i wytrzymałościowa rurociągów energetycznych.

12. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie ceramiki technicznej na potrzeby przemysłu energetycznego, motoryzacyjnego, metalurgicznego, chemicznego, lotniczego i innych.

13. Analizy i opracowania w zakresie ekonomicznych aspektów energetyki i tworzenie strategii energetycznych.

14. Działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej (audyty energetyczne w zakładach przemysłowych).

15. Certyfikacja na zgodność z normami wyrobów przeznaczonych do stosowania  w układach elektroenergetycznych.

Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut Energetyki oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego.

 

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.