# Autorzy Tytuł patentu / zgłoszenia patentowego Typ patentu / zgłoszenia patentowego Rok Nr patentu
1 Marchenko W., Mokrosz W., Golec T. Sposób spalania paliwa w komorze paleniskowej i komora paleniskowa Patent RP 2020 235613
2 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Wasilewski A. Rozłącznik średniego napięcia Zgłoszenie patentowe RP 2018 428425
3 Golec T., Świątkowski B., Razum M. Sposób i instalacja do termicznej utylizacji lotnych popiołów odpadowych procesu spalania paliwa węglowego w eksploatowanych kotłach energetycznych z wyprowadzaniem lotnych popiołów na zewnątrz Zgłoszenie patentowe RP 2018 424998
4 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Wasilewski A. Napowietrzny rozłącznik z uziemnikiem średniego napięcia Zgłoszenie patentowe RP 2018 426999
5 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Wasilewski A. Napowietrzny rozłącznik średniego napięcia Zgłoszenie patentowe RP 2018 426998
6 Golec T., Świątkowski B., Jóźwiak P., Razum M. Sposób i kocioł energetyczny do niskoodpadowego spalania stałych paliw pylistych zwłaszcza biomasy i paliw alternatywnych, z dodatkiem popiołu odpadowego Zgłoszenie patentowe RP 2017 421143
7 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Kuczyński P. Sposób spalania biomasy jako paliwa podstawowego w kotle cieplnym jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy do 50 MW Patent RP 2017 227844
8 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej wieloparametrowej analizy procesów przetwarzania i reformingu energetycznych paliw gazowych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki, chloru Patent RP 2017 226821
9 Nowak R., Gromada M., Blok Z., Krauz M., Kluczowski R., Grabowy M. Urządzenie do separacji tlenu z powietrza atmosferycznego Patent RP 2017 228767
10 Jewulski J., Stefanowicz-Pięta I. Sposób wytwarzania tlenku węgla ze zgazowanego rozdrobnionego węgla, biomasy lub odpadów energetycznych w reaktorze chemicznym Patent RP 2017 226475
11 Stefanowicz-Pięta I. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do ciągłej, wieloparametrowej analizy procesu niekatalitycznego i katalitycznego przetwarzania energetycznych paliw stałych oraz stanu zanieczyszczeń gazu poreakcyjnego tlenkami azotu, węgla, siarki Patent RP 2017 227136
12 Bocian P., Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Podsiadło S., Golec T. Sposób i gazowy palnik energetyczny do spalania gazu niskokalorycznego o wysokiej temperaturze wlotowej Patent RP 2017 228776
13 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Stefański M., Podsiadło S. Sposób i instalacja do selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu NOX w energetycznych kotłach rusztowych Patent RP 2017 228360
14 Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Mazur S. Sterowany rozdzielacz paliwa pyłowego Patent RP 2017 226974
15 Świątkowski B., Marek E., Golec T., Mazur S. Sposób oraz palnik energetyczny do spalania pyłu węglowego w strumieniu tlenu o wysokiej koncentracji Patent RP 2017 226476
16 Jewulski J., Ilmurzyńska J. Sposób i układ reaktora do wytwarzania gazu o wysokiej zawartości tlenku węgla ze zgazowania paliw stałych zawierających węgiel, zwłaszcza ze zgazowania węgla kamiennego, brunatnego, karbonizatorów, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2017 227133
17 Kiszło S., Szymański M., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2017 69580
18 Razum M., Świątkowski B., Golec T., Glot B. Palnik energetyczny zwłaszcza strumieniowy do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych zasilanych tangencjonalnie Patent RP 2016 225711
19 Stefanowicz-Pięta I., Jewulski J. Reaktor gazowy do chemicznego zgazowania paliwa stałego w postaci węgla, biomasy lub odpadów energetycznych Patent RP 2016 224531
20 Blok, Z., Kluczkowski R., Świeca A., Trawczyński J. Ustnik do formowania monolitów kanalikowych Patent RP - wygasł 2016 224373
21 Blok, Z., Nowak R., Gromada M., Trawczyński J. Sposób odpowietrzania masy ceramicznej Patent RP - wygasł 2016 224924
22 Kupecki J., Obrębowski Sz. Sposób i instalacja do wytwarzania kontrolowanej gazowej atmosfery konserwującej do wydłużonego przechowywania produktów spożywczych Patent RP 2016 225725
23 Celińska A., Świątkowski B., Podsiadło S., Bekta E., Pławecka M. Sposób i instalacja badawczo-pomiarowa do określania odporności na ścieranie materiałów sypkich zwłaszcza nośników tlenu w wysokotemperaturowym złożu fluidalnym do spalania paliwa energetycznego Patent RP 2016 231335
24 Kupecki J., Obrębowski Sz., Stępień M., Wierzbicki M. Sposób i instalacja do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej w ogniwach paliwowych Zgłoszenie patentowe RP 2016 415831
25 Jóźwiak P., Kakietek S., Różalski D., Sokolik K., Stefański M. Komora pomiarowa do jednoczesnego pomiaru stężeń wielu składników medium gazowego zwłaszcza spalin energetycznych Zgłoszenie patentowe RP 2016 419387
26 Bonja M., Sokolik K., Różalski D., Stefański M., Kakietek S. Urządzenie do jednoczesnego pomiaru stężeń składników gazowych wieloskładnikowej mieszaniny gazowej zwłaszcza składników gazowych spalin energetycznych ze spalania paliwa węglowego w kotle energetycznym Patent RP 2016 233008
27 Świątkowski B., Golec T., Razum M., Mazur S. Sposób i palnik wirowy do niskoemisyjnego współspalania rozdrobnionej biomasy z pyłem węglowym w kotle energetycznym Patent RP 2015 221934
28 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Stos węglowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 222811
29 Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S. Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym Patent RP 2015 222812
30 Golec T., Świątkowski B., Bekta., Cichowlas Ł., Bocian P. Palnik pyłowy kotła grzewczego małej mocy do spalania sproszkowanej biomasy Patent RP 2015 224620
31 Jewulski J., Kupecki J. Sposób rozruchu wysokotemperaturowych ogniw paliwowych Patent RP 2015 221792
32 Wańkowicz J., Papliński P., Sulik R. Sposób i miernik do pomiarów natężenia przemiennego pola elektrycznego o częstotliwości 0-10 KHz w środowisku instalacji elektroenergetycznych Patent RP 2015 222815
33 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M., Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
34 Kuran Z. Sposób i urządzenie do zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym, synchronicznego generatora wielkiej mocy, zwłaszcza synchronicznego generatora wielkiej mocy bloku zasilającego sieć elektroenergetyczną Patent RP - wygasł 2015 222334
35 Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Ostap M. Kocioł energetyczny do spalania rozdrobnionej biomasy ze zmniejszonym żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych Patent RP 2015 222039
36 Świątkowski B., Kuczyński P., Razum M., Golec T. Palnik pyłowy do spalania w kotłach energetycznych zmielonej biomasy o koncentracji powyżej 2 kg/m3 Patent RP 2014 219679
37 Remiszewski K., Ilmurzyńska J., Mrozik A. Sposób i gazogenerator do zgazowania biopaliwa zwłaszcza biomasy Patent RP 2014 219483
38 Nowak R., Gromada M., Kawalec M., Świder J. Urządzenie do wytwarzania proszków i granulatów związków chemicznych o strukturze perowskitów metodą spray-pyrolysis Patent RP 2014 232844
39 Lipiński Z., Kiszło S., Kobyliński K., Frącek A., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Wsporczy izolator kompozytowy średniego napięcia Prawo ochronne 2014 67273
40 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z komorami próżniowymi Patent RP 2014 218856
41 Frącek A., Kobyliński K., Kiszło S., Lipiński Z., Aleksiejczuk M., Nieścierewski E., Drobot P. Rozłącznik z uziemnikiem komorami próżniowymi Patent RP 2014 218857
42 Nowak M., Kluczowski R., Kawalec M., Blok Z., Świder J.,Krauz M. Stos wysokotemperaturowych ogniw paliwowowych do wytwarzania energii elektrycznej Zgłoszenie patentowe RP 2014 410231
43 Świątkowski B., Golec T., Luśnia E., Podsiadło S. Sposób i instalacja do jednoczesnej redukcji tlenków azotu NOx i dwutlenku siarki SO2 w spalinach rusztowych kotłów energetycznych Patent RP 2014 230713
44 Świątkowski B., Kuczyński P., Golec T., Razum M. Separator paliwa Patent RP 2013 232941
45 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M. Układ do zmniejszenia emisji termicznych tlenków azotu NOx w wirowej komorze paleniskowej kotła energetycznego Patent RP 2013 217470
46 Golec T., Świątkowski B. Sposób oraz palnik do spalania pyłu węglowego w kotle energetycznym, w utleniającym czynniku gazowym Patent RP 2013 215549
47 Kakietek S., Golec T., Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
48 Golec T., Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Talarowski D. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności zwłaszcza biomasy o szerokim spektrum wilgotności Patent RP 2012 213400
49 Świątkowski B., Golec T., Remiszewski K. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Zgłoszenie patentowe RP 2012 399245
50 Kakietek S., Golec, Zaręba R., Hardy T., Pietrzyk M., Kowalski M. Sposób ciągłej oceny zagrożenia korozją niskotlenową kotłów energetycznych w warunkach eksploatacji Patent RP 2012 213000
51 Golec T., Marczenko W., Sposób i linia technologiczna do wytwarzania pyłowego paliwa energetycznego z surowca o niskiej kaloryczności, zwłaszcza z biomasy Patent RP 2012 388359
52 Świątkowski B., Remiszewski K., Golec T., Błesznowski M. Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy Patent RP 2011 211944
53 Golec T., Świątkowski B., Ostap M., Ekiert T., Współwłasność z ENERGIAWIR Wielostrefowe palenisko do niskotemperaturowego spalania paliwa stałego Patent RP 2011 211304
54 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Programowalny generator impulsów, zwłaszcza impulsów szpilkowych jednokrotnych Patent RP - wygasł 2010 208328
55 Golec T., Świrski J. Sposób i układ do uruchamiania kotłów energetycznych Patent RP - wygasł 2010 208041
56 Kordylewski W., Hardy T., Andryjowicz Cz., Golec T. Sposób i urządzenie do zasilania pyłowych palników rozpałkowo-podtrzymujących w kotłach pyłowych Patent RP - wygasł 2010 208208
57 Anderson E., Karolak J., Tarczyński W Układ do pomiaru prądu upływu izolacji linii elektroenergetycznej Patent RP - wygasł 2009 201543
58 - DAWID, Nazwa programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia korozją niskotlenową rur przyściennych komory paleniskowej kotłów energetycznych Znak towarowy 2009 213048
59 Golec T., Świątkowski B., Szymczak J., Ostap M., Warda P., Wysocki R., Pławski A., Kowalczyk J. Instalacja do wymuszonego mieszania spalin recyrkulacyjnych i powietrza w komorze paleniskowej kotła energetycznego Zgłoszenie patentowe RP 2009 389403
60 Golec T., Kakietek S., Świrski J. Sposób określania parametrów paliw stałych energetycznych, zwłaszcza paliw alternatywnych Patent RP - wygasł 2009 204936
61 Jewulski J., Krist K., Sishtla Ch., Pondo J., Petri R., Goodwin D. Gas flow panels integrated with solid oxide fuel cell stacks US Patent 2008 7374834
62 - SLAGANN, Nazwa do programu komputerowego do oceny ryzyka zagrożenia żużlowaniem powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych Znak towarowy 2008 199286
63 Golec T., Kakietek S., Świrski J., Rakowski J., Remiszewski K., Szymczak J., Świątkowski B. Sposób i gazogenerator do zgazowania paliwa stałego o niskiej kaloryczności Patent RP - wygasł 2008 201871
64 Ginalski J., Rusiniak M., Romaniuk K. Sposób i układ do pomiaru naprężeń w kształtowanych łukowo odcinkach rurociągów energetycznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach Patent RP - wygasł 2008 201865
65 Kuran Z. Transformatorowy układ probierczy Patent RP - wygasł 2007 197267
66 Wróblewska S., Kuran Z., Tomczak E., Skrodzki S. Sposób i układ optymalizacji wyboru wartości nastaw układów zabezpieczeń elektroenergetycznych Patent RP - wygasł 2007 193324
67 Świrski J., Golec T., Wróblewska V. Sposób i urządzenie do redukcji tlenków azotu w niskoemisyjnym spalaniu pyłu węglowego w kotle energetycznym z dopalaniem pyłu Patent RP - wygasł 2006 192062
68 Golec T., Ostap M., Sobczuk Cz., Świrski J. Układ do dopalania nie spalonych cząstek węgla w pyłowym kotle energetycznym z paleniskiem wirowym Patent RP - wygasł 2006 193951
69 Malus R., Domański S., Świrski J., Golec T. Układ zapobiegający korozji rur kotłowych, zwłaszcza rur ekranujących komorę paleniskową w palenisku do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego Patent RP - wygasł 2006 193506
70 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Urządzenie do diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć, zwłaszcza ograniczników znajdujących się w eksploatacji Patent RP - wygasł 2006 194370
71 Papliński P., Czarnecki Z., Komorowska I. Sposób diagnozowania stanu zużycia ograniczników przepięć Patent RP - wygasł 2006 194371
72 Golec T., Świrski J., Remiszewski K., Wysocki R., Warda P., Sposób i układ regulacji rozkładu temperatury na wylocie komory paleniskowej Patent RP - wygasł 2005 190274
73 Wróblewska S., Kuran Z., Beksiak W., Michalski R. Sposób i układ wykrywania zwarć zwojowych w transformatorze zaczepowym z transformatorem dodawczym Patent RP - wygasł 2005 189804
74 Golec T., Remiszewski K., Świrski J., Szymczak J., Wróblewska V., Kulpa A., Jadamus H., Siwiński J. Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym Patent RP - wygasł 2005 193516
75 Ginalski J., Gawiński Z., Rusiniak M., Romaniuk K., Rudnik A. Układ tensometryczny do pomiaru naprężeń własnych w konstrukcjach mechanicznych, zwłaszcza w rurociągach energetycznych Patent RP - wygasł 2004 187783
76 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Szymczak J., Kulpa A., Jadamus H., Zaręba R., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej w palniku wirowym z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180107
77 Jadamus H., Kulpa A., Świrski J., Golec T., Wróblewska V., Palnik wirowy do spalania pyłu węglowego z niską emisją tlenków azotu Patent RP - wygasł 2000 180190
78 Świrski J., Wróblewska V., Remiszewski K., Golec T., Szymczak J. Układ regulacji powietrza wtórnego niskoemisyjnego palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1999 177727
79 Świrski J., Wróblewska V., Serant F. A., Toczyłkin V. N., Striżko J. W., Szymczak J., Golec T., Zaręba R., Kulpa A., Jadamus H., Układ do niskoemisyjnego spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych z palnikami strumieniowymi Patent RP - wygasł 1996 170716
80 Świrski J., Wróblewska V., Golec T., Serant F., Toczyłkin V., Lisicin V. Palnik pyłowy zasilany pyłem o wysokiej koncentracji Patent RP - wygasł 1994 166464
81 Babij W., Golec T., Serant F., Szymczak J., Świrski J., Wartanian A.G., Werrowicki E.H., Wróblewska V., Urządzenie do kształtowania wypływu mieszaniny pyłowo-powietrznej z palnika pyłowego Patent RP - wygasł 1994 165761
82 Świrski J., Szymczak J., Wróblewska V., Golec T., Bogucki B., Kulpa A. Sposób i urządzenie do obniżania emsji tlenków azotu przy spalaniu węgla niskogatunkowego w przepływie zawirowanym Patent RP - wygasł 1994 164556

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.