Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Grabowy M., Wojteczko A., Osada P., Wiązania G., Pędzich Z.

Wear behaviour of alumina-toughened-zirconia composites with different phase arrangement under ball-on-flat tribological tests

 

Advances in Applied Ceramics 2023, 1743-6753
2

Ochowiak M., Bielecki Z., Krupińska A., Matuszak M., Włodarczak S., Bielecki M., Choiński D., Smyła J., Jagiełło K.

Pulverized Coal-Fired Boilers: Future Directions of Scientific Research

Energies, 2023, 935, 16, 1-15, ISSN 1996-1073, doi.org/10.3390/en16020935
3

Lewtak R., Glot B., Świątkowski B., Kudła P.

Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne w celu wyrównania rozpływu spalin i popiołu lotnego w kanałach spalin kotła BB-1345 w Elektrowni Pątnów II

Instal, 2023, 448, 2, 13-19, ISSN 1640-8160
4

Hercog J., Lewtak R., Glot B., Jóźwiak P., Nehring G., Tavares V. D., Nunes A. M., Gaspar D.

Pilot testing and numerical simulations of the multifuel burner for the cement kiln

Fuel, 342, 1-12, 2023, ISSN 0016-2361, doi.org/10.1016/j.fuel.2023.127801
5

Bartoszewicz-Burczy H., Schraube F.

Technical and regulatory approaches to enhance the renewable energy capabilities to take part actively in the electricity services markets – DRES2MARKET

Rozdz. X w książce "Energy Markets in Transition. Economy - Climate - Technology – Regulations" pod red. Wojtkowska-Łodej G., Oficyna Wydawnicza SGH, 2023, str. 94 - 1, 55 ISBN 978-83-8030-598-4
6

Xia Z., Zhao D., Li Y., Deng Z., Kupecki J., Fu X., Li X.

Control-oriented dynamic process optimization of solid oxide electrolysis cell system with the gas characteristic regarding oxygen electrode delamination

Applied Energy, i2023, 332, 1,20490 doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.120490
7

Kozarek Ł., Cichecki H., Bogacki M., Tyryk M., Szulborski M., Łapczyński S., Kolimas Ł., Rasolomampionona D., Lange A., Berowski P., Sul P., Owsiński M.

Impact of the Short-Circuit Current Value on the Operation of Overhead Connections in High-Voltage Power Stations

Energies, 2023, 16, 3462, 1-27, ISSN 1996-1073
8

Błesznowski M., Sikora M., Kupecki J., Makowski Ł., Orciuch W.

Mathematical approaches to modelling the mass transfer process in solid oxide fuel cell anode

Energy, 2022, 121878-121891, doi.org/10.1016/j.energy.2021.121878
9

Paczkowski F., Kurczyńska P., Gałązkiewicz D., Skrzypkiewicz M., Niemczyk A., Kamińska A., Martsinchyk K., Boguszewicz P.

Mikrokogeneracja H2

Przegląd Gazowniczy, 2022, 76, 36-39
10

Błesznowski M., Łazor M., Razumkova K., Skrzypkiewicz M., Motyliński K., Wierzbicki M., Boguszewicz P., Kupecki J.

Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

Gaz, woda i technika sanitarna, 202296, 19-29, DOI:10.15199/17.2022.9.3
11

Pongratz G., Subotić V., Von Berg L., Schroettner H., Hochenauer C., Martini S., Hauck M., Steinruecken B., Skrzypkiewicz M., Kupecki J., Scharler R., Anca-Couce A.

Real coupling of solid oxide fuel cells with a biomass steam gasifier: Operating boundaries considering performance, tar and carbon deposition analyses

Fuel, 2022, 316, 123310-123323, doi.org/10.1016/j.fuel.2022.123310
12

Kupecki J., Niemczyk A., Jagielski S., Kluczowski R., Kosiorek M., Machaj K.

Boosting solid oxide electrolyzer performance by fine tuning the microstructure of electrodes–Preliminary study

International Journal of Hydrogen Energy, 2022, 10.1016/j.ijhydene.2022.04.074
13

Lach J., Zheng K., Kluczowski R., Niemczyk A., Zhao H., Chen M.

Tuning Cu-Content La1−xSrxNi1−yCuyO3−δ[nbsp]with Strontium Doping as Cobalt-Free Cathode Materials for High-Performance Anode-Supported IT-SOFCs

Materials, 2022, 15, 8737-8755, 10.3390/ma15248737
14

Dudek M., Lis B., Kluczowski R., Krauz M., Ziąbka M., Gajek M., Rapacz-Kmita A., Mosiałek M., Dudek P., Majda D., Raźniak A.

NiO–Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3-δ as a Modified Anode Material Fabricated by the Tape Casting Method

Materials, 2022, 15, 2489, 1-24, ISSN 1996-1944
15

Bielecki Z., Ochowiak M., Włodarczak S., Krupińska A., Matuszak M., Jagiełło K., Dziuba J., Szajna E., Choiński D., Odziomek M., Sosnowski T.R.

The Optimal Diameter of the Droplets of a High-Viscosity Liquid Containing Solid State Catalyst Particles

Energies, 2022, 15, 3937, 1-13, ISSN 1996-1073, doi.org/10.3390/en15113937
16

Gromada M.

Synthesis of BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O3−δ perovskite like material by solid state method for oxygen separating membranes operating under 700 °C

Materiały Ceramiczne, 2022, 74, 1, 23-30, ISSN 1505-1269
17

Mężyk D.

Diagnostyka stanu naprężenia elementów rurociągów wysokoprężnych za pomocą Efektu Barkhausena

Rozdz. 9. w książce Pilarska A., Energetyka na skalę XXI wieku – OZE i efektywność energetyczna, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2022, Seria: Eksport Metadanych, ISBN 978-83-67104-62-3, str. 124-140
18

Gromada M., Świeca A., Cygan R.

The effect of additives on properties of silica-based ceramic cores utilised in fabrication of multivane clusters for turbofan jet engine

Ceramics International, 2022, 48, 17, 25621-25627, DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.05.241
19

Kopania J. M., Bogusławski G., Wójciak K., Gaj P.

Aeroacoustical Study of the Serrated Ventilation Dampers

Vibrations in Physical Systems, 2022, 33, 2022313, 1-9, DOI: 10.21008/j.0860-6897.2022.3.13
20

Mężyk D., Zając B., Olszewski G., Kowal M.

Określenie stopnia wyczerpania struktury i własności mechanicznych wybranych elementów głównych rurociągów parowych bloków energetycznych

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, 2022, 4, 4, 44-50
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.