Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy powołany został uchwałą Rady Ministrów nr 815/53 z dnia 2 listopada 1953 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa.

Początkowo główna siedziba Instytutu mieściła się na ul. Mysiej w Warszawie.

Zadaniem Instytutu miało być niesienie doraźnej pomocy energetyce zawodowej w dziedzinie eksploatacji i budownictwa energetycznego, upowszechnianie postępu technicznego w zakresie wytwarzania, przesyłania, rozdzielania i użytkowania energii elektrycznej oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego i nowatorskiego w energetyce.

W Warszawie powołano zakłady: Elektryczny, Automatyki i Zabezpieczeń oraz Cieplny, a w Katowicach – Zakład Systemów Energetycznych. Jednocześnie powstał Działowy Ośrodek Dokumentacji Technicznej i następujące pracownie terenowe:

 • Pracownia Budownictwa i Osprzętu Sieciowego w Bielsku-Białej,
 • Pracownia Wykorzystania i Modernizacji Aparatury Elektrycznej w Mikołowie,
 • Pracownia Wykorzystania i Modernizacji Maszyn Elektrycznych w Łodzi,
 • Pracownia Profilaktyki Urządzeń Elektrycznych w Poznaniu,
 • Pracownia Przepięć i Uziemień w Gdańsku,
 • Pracownia Automatyki w Gdańsku.

W roku 1958 uchwałą Rady Ministrów nastąpiło podporządkowanie Instytutu Energetyki Zjednoczeniu Energetyki.

Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w skład  Instytutu wchodziło siedem zakładów  naukowo-badawczych:

 • Zakład Systemów Energetycznych,
 • Zakład Cieplny,
 • Zakład Elektryczny,
 • Zakład Automatyki i Zabezpieczeń,
 • Zakład Sieci Elektrycznych w Katowicach,
 • Zakład Użytkowania Energii,
 • Zakład Techniki Cyfrowej.

W latach 1963-1968 powołano dalsze zakłady naukowo-badawcze:

 • Zakład Regulacji w Gdańsku,
 • Zakład Izolacji w Poznaniu,
 • Zakład Techniki Analogowej we Wrocławiu.

W roku 1972 Zakład Regulacji w Gdańsku został podporządkowany Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, a następnie w roku 1988 został ponownie wyłączony w strukturę Instytutu Energetyki jako Oddział Gdańsk IEn.

W roku 1973 Zakład Cieplny podzielony został na zakłady:

 • Zakład Urządzeń Cieplnych,
 • Zakład Procesów Cieplnych,
 • Zakład Materiałoznawstwa,

które zostały zlokalizowane na terenie EC Pruszków i EC Siekierki.

W roku 1975 Zakład Urządzeń Elektrycznych (dawny Zakład Elektryczny) podzielono na zakłady

 • Zakład Urządzeń Elektrycznych,
 • Zakład Wysokich Napięć,
 • Zakład Linii Elektroenergetycznych

oraz powołano Zakład Ochrony Środowiska w Pruszkowie.

W roku 1976 wydzielono z Instytutu trzy zakłady: Modeli Matematycznych i Programowania, Systemów Informatycznych oraz Obliczeń Numerycznych (dawniej Techniki Cyfrowej) tworząc z nich Centrum Informatyki Energetyki i Energii Atomowej.

W latach 1977-1980 działalność naukowo-badawcza Instytutu była zgrupowana w dwóch pionach:

 • Zespół Zakładów Wytwarzania z czterema zakładami,
 • Zespół Zakładów Elektrycznych z siedmioma zakładami (w tym powołany w roku 1977 Zakład Pomiarów Systemowych)

i w ośrodkach branżowych: Ośrodku Normalizacji oraz Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

W roku 1977 włączono do Instytutu Zakład Doświadczalny w Białymstoku.

W roku 1982 powstał Oddział Transformatorów w Łodzi. Oddział został nastepnie przekształcony w Pracownię Monitoringu i Diagnostyki Transformatorów, która w roku 2012 zakończyła działalność.

W roku 1983 nastąpiła likwidacja bazy laboratoryjnej w Pruszkowie i przeniesienie zakładów cieplnych do nowego budynku Instytutu na Siekierkach.

W roku 1992 utworzony został Oddział Ceramiki „CEREL” w Boguchwale powstały z ośrodka badawczo-rozwojowego Zakładu Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL.

W roku 2002 w Pionie Cieplnym zostało powołane Centrum Integracji Badań nad Zaopatrzeniem w Energię Europy Środkowo-Wschodniej z Wykorzystaniem Paliw Kopalnych i Źródeł Odnawialnych CENERG. Obecnie Centrum CENERG nosi nazwę Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG i podlega bezpośrednio Dyrektorowi IEn.

W roku 2003 Instytut Energetyki składał się z Oddziałów:

 • Oddziału Ceramiki w Boguchwale,
 • Oddziału Gdańskiego,
 • Oddziału Transformatorów w Łodzi,
 • Zakładu Doświadczalnego w Białymstoku

oraz trzech Pionów w Warszawie:

 • Pionu Cieplnego,
 • Pionu Elektrycznego,
 • Pionu Mechanicznego.

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2007 (Dz. U. 212, poz. 1565) w strukturę Instytutu Energetyki włączone zostały dwa instytuty: Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi oraz Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.

Aktualna struktura Instytutu Energetyki

W wyniku ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 r. nr 96, poz.618) z dniem 1 października 2010 r. Instytut Energetyki został przekształcony w instytut badawczy.

Funkcję dyrektora Instytutu Energetyki pełnili:

 • doc. Czesław Rukszto 1953-1956
 • mgr Jerzy Łaskow 1956-1959
 • doc. Bogusław Leszek 1959-1970
 • prof. Marek Jaczewski 1971-1990
 • doc. Janusz Rakowski 1990-1996
 • prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz 1997-2016
 • dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof IEn 2016-2022

Od 27 września 2022 r. dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki.

Pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu był prof. Włodzimierz Szumilin z Politechniki Warszawskiej. Wieloletnimi przewodniczącymi Rady byli prof. Lucjan Nehrebecki z Politechniki Śląskiej, prof. Zbigniew Ciok z Politechniki Warszawskiej, prof. Zenon Orłowski i dr hab. inż. Jerzy Przybysz, prof IEn.

Obecnie Przewodniczącym Rady Naukowej IEN jest prof. dr hab. Jarosław Mizera z Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 (poz. 1464) ogłoszonym w Dzienniku Ustaw RP w dniu 14 września 2016 od dnia 15 września 2016 nadzór nad Instytutem Energetyki sprawuje minister właściwy do spraw energii.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. nadano Instytutowi Energetyki status Państwowego Instytutu Badawczego.

 
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.