Realizacja praw dotyczących Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Instytut Energetyki.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, iż na podstawie art. 13. RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Energetyki

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

  z siedzibą w Warszawie, ul ul. Mory 8 kod pocztowy 01-330, adres e-mail //m.ien.com.pl/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. W Instytucie Energetyki wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod  adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Instytut Energetyki przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań administratora
  m.in na podstawie przepisów prawa, ustawy o służbie cywilnej oraz stosowanych przepisów wykonawczych, realizacji umów, Kodeksu Pracy.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych
  w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut Energetyki przez okres niezbędny
  do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Instytut Energetyki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Instytut Energetyki.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
   w pozostałych przypadkach, w których Instytut Energetyki przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Instytut Energetyki posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem.

 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Instytut Energetyki Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.