Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Energetyki jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.  Rada składa się z 24 członków, w tym 10 pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie oraz z 14 osób spoza Instytutu. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Pracami Rady kieruje prezydium, w którego skład wchodzi przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz oraz dwóch członków prezydium.

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Politechnika Warszawska

jmizera@inmat.pw.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz

Instytut Energetyki

jacek.wankowicz@ien.com.pl

Sekretarz Rady Naukowej

Dr inż. Jacek Karczewski

Instytut Energetyki

Tel. (+48) 691 851 217

jacek.karczewski@ien.com.pl

Członek Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

Politechnika Warszawska

dchwied@itc.pw.edu.pl

Członek Prezydium Rady Naukowej

Mgr inż. Edward Słoma

PGNiG TERMIKA S.A.

Członkowie Rady Naukowej
Lp. Imię i nazwisko Instytucja
1.

Dr inż. Zdzisław Celiński

Instytut Energetyki
2. Dr hab inż. Dorota Chwieduk Politechnika Warszawska
3. Dr hab. Wojciech Dróżdż, prof US Uniwersytet Szczeciński
4.

Dr hab. inż. Marek Florkowski

ABB Centrum Badawcze
5. Prof. dr Bartłomiej Głowacki Instytut Energetyki, Uniwersytety Limeric i Cambridge
6. Dr inż. Tomasz Golec Instytut Energetyki
7. Mgr inż. Bogdan Grochowski PHU GROVIS
8. Dr inż. Magdalena Gromada Instytut Energetyki
9. Dr inż. Jacek Karczewski Instytut Energetyki
10. Dr inż. Stanisław Kiszło Instytut Energetyki
11. Dr inż. Piotr Kolendo Instytut Energetyki
12. Dr hab. inż. Wojciech Kołtunowicz OMICRON Energy Solution GmbH
13. Mgr Tomasz Kusio Ministerstwo Energii
14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny Politechnika Gdańska
15. Dr hab. Krzysztof Madajewski, prof. IEn Instytut Energetyki
16. Prof dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz Instytut Technologii Eksploatacji - PIB
17. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Politechnika Warszawska

18. Dr hab. Przemysław Ranachowski Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
19. Mgr inż. Janusz Ropa

Elektromontaż Lublin

20. Dr inż. Paweł Skowroński SAG Elbud S.A. Gdańsk, Politechnika Warszawska
21. Mgr inż. Edward Słoma PGNiG TERMIKA S.A.
22. Mgr inż. Zbigniew Sowa ZAPEL S.A.
23. Dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. IEn Instytut Energetyki
24. Prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz Instytut Energetyki