Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
141

Karczewski J., Szuman P.

SCILAB – modelowanie i symulacja pracy układów automatyki

Wydawnictwo NAKOM – Poznań 2019 ISBN 978-83-63919-33-7
142

Bogusławski G., Kopania J. M., Gaj P., Wójciak K.

Determination of Sound Power Level by Using a Microphone Array and Conventional Methods

Vibrations in Physical Systems, 2019, 1, 30, 307-314, ISSN 0860-6897
143

Climente Alarcon V., A Baskys A., Patel A., Glowacki B. A.

Analysis of an on-line superconducting cryofan motor for indirect cooling by LH2

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2019, 502, 1, 012050 (5), ISSN: 1757-8981, DOI: 10.1088/1757-899X/502/1/012050
144

Glowacki B. A., Kutukcu M., Atamert S., Dhulst C, Mestdagh J.

Formation of Mg2Si inclusions in in situ SiC doped MgB2 wires made from variable concentration of large micrometer-size Mg powder by continuous method

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2019, 502, 1, 012176 (5), ISSN: 1757-8981, DOI: 10.1088/1757-899X/502/1/012176
145

Baskys A., Patel A., Climente-Alarcon V., Glowacki B.A.

Remanent Magnetic Flux Distribution in Superconducting-Ferromagnetic Layered Heterostructures

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, 32, 10, 3071-3076, ISSN 1557-1939, DOI: 10.1007/s10948-019-5022-7
146

Glowacki B.A.

Advances in Development of Powder-in-Tube Nb3Sn, Bi-Based, and MgB2 Superconducting Conductors

ACTA PHYSICA POLONICA A, 2019, 135, 1, 7-13, ISSN 0587-4246, DOI: 10.12693/APhysPolA.135.7
147

Tomkow L., Smara A., Climente-Alarcon V., B. A. Glowacki B.A.

Distribution of trapped magnetic flux in superconducting stacks magnetised by angled field

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 2019, 32, 12, 1-7, ISSN 1557-1947, doi:10.1007/s10948-019-05375-3
148

Smara A., Mineev N., Climente-Alarcon V., Patel A., Baskys A., Glowacki B.A., Reis T.

An experimental assessment of rotor superconducting stack

Superconductor Science and Technology, 2019, 8, 085009 (7), ISSN 1361-6668, DOI: 10.1088/1361-6668/ab20bf
149

Kupecki J., Kluczowski R., Papurello D., Lanzini A., Kawalec M., Krauz M., Santarelli M.

Characterization of a circular 80[nbsp]mm anode supported solid oxide fuel cell (AS-SOFC) with anode support produced using high-pressure injection molding (HPIM)

International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 35, 1-7, ISSN 0360-3199, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.143
150

Kutukcu M. N, Atamert S., Scandella J-L., Hopstock R., Blackwood A. C., Dhulst C., Mestdagh J., Nijhuis A., Glowacki B. A.

Composite superconducting MgB2 wires made by continuous process

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2018, 28, 4, 6200704, DOI: 10.1109/TASC.2018.2820730
151

Tomov R. I., Mitchel-Williams T. B., Maher R., Kerherve G., Cohen L., Payne D. J., Kumar R. V., Glowacki B. A.

The synergistic effect of cobalt oxide and Gd-CeO2 dual infiltration in LSCF/CGO cathodes

Journal of Materials Chemistry A, 6, 5071 –5081, 10.1039/c7ta10990c
152

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16
153

Pawlak-Kruczek H., Lewtak R., Plutecki Z., Baranowski M., Ostrycharczyk M., Krochmalny K., Czerep M., Zgora J., Niedzwiecki Ł.

The impact of predried lignite cofiring with hard coal in an industrial scale pulverized coal fired boiler

Journal of Energy Resources Technology (ASME), 2018, 140, 6, 062207-1 do 062207-14, ISSN 0195-0738, doi:10.1115/1.4039907
154

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01
155

Kupecki J., Koziński G.

Zastosowanie wysokotemperaturowej elektrolizy opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) w układach P2X

Nowa Energia 2018, 5-6, 28-33
156

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

Elektronika, 11/2018, 26-33, DOI: 10.15199/13.2018.11. 6, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
157

Gałka T.

Evaluation of Diagnostic Symptoms for Object Condition Diagnosis and Prognosis

Rozdział nr 3 w książce Structural Health Monitoring from Sensing to Processing, red. Wahab M. A.., Londyn, 2018, IntechOpen Ltd., ISBN 978-1-78923-787-0, str. 39-59
158

Trzepieciński T., Ryzińska G., Gromada M., Biglar M.

3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites

Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38, 8, 2911-2919
159

Gromada M., Trawczyński J.

Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2018, 70, 1, 43-49
160

Skrzypkiewicz M., Obrebowski Sz.

Direct carbon, integrated gasification, and deposited carbon solid oxide fuel cells: a patent-based review of technological status,

Journal of Power Technologies, 2018, 98(1), 139–160
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.