Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
21

Li K., Niemczyk A., Świerczek K., Stępień A., Naumovich Y., Dąbrowa J., Zajusz M., Zheng K., Dąbrowski B.

Co-free triple perovskite La1.5Ba1.5Cu3O7±δ as a promising air electrode material for solid oxide fuel cells

Journal of Power Sources, 2022, 532, 0, 231371-231382, doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231371
22

Gromada M., Świeca A., Cygan R.

The effect of additives on properties of silica-based ceramic cores utilised in fabrication of multivane clusters for turbofan jet engine

Ceramics International, 2022, 48, 17, 25621-25627, DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.05.241
23

Śmietanka H., Ranachowski P., Ranachowski Z., Wieczorek K., Kudela Jr.S.

Effects of degradation in textolite elements of damaged surge arresters

Energies, 2022, 15, 10, 3643-1-19, ISSN czasopisma: 1996-1073, DOI: 10.3390/en15103643
24

Śmietanka H., Wieczorek K., Ranachowski P., Ranachowski Z., Brodecki A.

Procesy degradacji w elementach tekstolitowych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 98, 10, 216-220
25

Mężyk D.

Diagnostyka stanu naprężenia elementów rurociągów wysokoprężnych za pomocą Efektu Barkhausena

Rozdz. 9. w książce Pilarska A., Energetyka na skalę XXI wieku – OZE i efektywność energetyczna, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2022, Seria: Eksport Metadanych, ISBN 978-83-67104-62-3, str. 124-140
26

Kopania J. M., Bogusławski G., Wójciak K., Gaj P.

Aeroacoustical Study of the Serrated Ventilation Dampers

Vibrations in Physical Systems, 2022, 33, 2022313, 1-9, DOI: 10.21008/j.0860-6897.2022.3.13
27

Molas M., Szewczyk M.

Przegląd aktualnych kierunków badań w zakresie zastosowań modelu fraktalnego w symulacjach wyładowań elektrycznych

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 0033-2097, 98, 2022-10, 275-279
28

Barański J., Kubiak G., Suchorolski P., Tomczak E.

Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk z zastosowaniem cyfrowego testera UTC-GT2

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 90, 9, 55-61
29

Mężyk D., Zając B., Olszewski G., Kowal M.

Określenie stopnia wyczerpania struktury i własności mechanicznych wybranych elementów głównych rurociągów parowych bloków energetycznych

Badania Nieniszczące i Diagnostyka, 2022, 4, 4, 44-50
30

Gaj P., Karczewski J., Kopania J.

Problem hałasu. Badania akustyczne rozprężania gazu w warunkach laboratoryjnych

Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2022, 6/22(819), 28-35, ISSN 1734-7823
31

Kiszło S., Cybulko P., Frącek A.

Stanowiska rozłącznikowe średniego napięcia przeznaczone do sieci konwencjonalnych i sieci fotowoltaicznych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 1149, 9, 31-33
32

Kiszło S., Szymański M.,

Ocena funkcjonalności rozłączników napowietrznych próżniowych średniego napięcia o konstrukcji zamkniętej trójbiegunowej

Przegląd Elektrotechniczny, 3/2022, doi:10.15199/48.2022.03.03.
33

Kopania J.M., Zakrzewicz W., Kubiak P., Mrowicki A., Głogowski M., Gralewski J., Bogusławski G., Wójciak K., Gaj P.,[nbsp]

The Properties of Materials and Structures of Fluted PVC Panels for the Transmission of Airborne Sound

Applied Sciences (ISSN 2076-3417) vol. 12 No. 11 (2022), DOI: https://doi.org/10.3390/app12115732
34

Niemczyk A., Merkle R., Maier J., Świerczek K.,[nbsp]

Defect chemistry and proton uptake of La2-xSrxNiO4±δ and La2-xBaxNiO4±δ Ruddlesden-Popper phases

Journal of Solid State Chemistry, 2022, 306, 0, 122731-122739, doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122731, ISSN 0022-4596
35

Ochowiak M., Bielecki Z., Bielecki M., Włodarczak S., Krupińska A., Matuszak M., Choiński D., Lewtak R., Pavlenko I.,

The D2-Law of Droplet Evaporation When Calculating the Droplet Evaporation Process of Liquid Containing Solid State Catalyst Particles

Energies, 2022, 1996-1073, 15, 7642, 1-10
36

Lipiński G., Wawszczak A., Karczewski J., Owsiński M., Sadura J.

Metoda pomiaru ciepła w przegrzanej parze wodnej i jej implementacja w układzie pomiarowym

INSTAL 10 (444)/2022 ISSN 1640 – 8160 str. 6-10
37

Molas M., Szewczyk M.

Pomiary trajektorii iskry długiej w przestrzeni trójwymiarowej

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 0033-2097, 98, 2022-10, 18-184
38

Cybulko P., Węgrzyn T., Szczucka-Lasota B., Krzysztoforski M., Döring A.

Konduktancja połączeń spawanych torów prądowych szynoprzewodów aluminiowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 1149, 9, 28-30
39

Suchorolski P., Karolak J., Tomczak E.

Ferrorezonans w sieciach średnich napięć jako zagrożenie dla poprawnej pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 90, 9, 35-44, DOI 10.15199/74.2022.9
40

Węgrzyn T., Szczucka - Lasota B., Szymczak T., Łazarz B., Cybulko P., Jurek A.

Welding of High-Strength Steels for the Automotive Industry

Rozdz. 4. w książce "1st International Conference on Engineering Manufacture" 2022, Springer, Seria Proceedings in Engineering Mechanics, str. 77-86, ISBN 978-3-031-13234-6
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.