• Akronim:
  eNeuron
 • Konkurs:
  H2020-EU.3.3.4. - A single, smart European electricity grid
 • Numer projektu:
  957779
 • Koordynator:
  ENEA, Italy
 • Okres realizacji:
  2020-11-01 - 2024-10-31
 • Strona internetowa:

Partnerzy

 1. De Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Italy (koordynator)
 2. University Of Cyprus, Cyprus
 3. Instytut Energetyki, Polska
 4. Fundacio Institut de Recerca L'Energia de Catalunya, Spain
 5. Sintef Energi AS, Norway
 6. Fundacion Tecnalia Research [&] Innovation, Spain
 7. European Distributed Energy Resources Laboratories E.V., Germany
 8. Epri Europe Dac, Ireland
 9. Universita Politecnica delle Marche, Italy
 10. Universidad Politecnica de Madrid, Spain
 11. Enea Operator Sp. z o.o., Polska
 12. Skagerak Nett As, Norway
 13. Labelec - Estudos, Desenvolvimento E Actividades Laboratorials SA, Portugal
 14. Fondazione Icons, Italy
 15. Eneida Wireless [&] Sensors SA, Portugal
 16. Ministerio da Defesa Nacional, Portugal
 17. Miasto Bydgoszcz, Polska

Opis

Zoptymalizowane lokalne społeczności energetyczne Lokalne społeczności energetyczne (ang. LECs) to zbiorowe działania dotyczące zarządzania energią, wymagające zaangażowania mieszkańców w działanie systemu energetycznego i w rezultacie przynoszące korzyści członkom społeczności lokalnej. Finansowany przez UE projekt eNeuron ma na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi do najlepszego zaprojektowania oraz osiągniecia najlepszej wydajności LECs, integrując rozproszone źródła energii oraz różnorodne nośniki energii na różnych poziomach. Poprzez promowanie koncepcji Huba Energetycznego, jako modelu sterowania oraz zarządzania zintegrowanymi systemami energetycznymi wykorzystującymi różne nośniki energii, projekt będzie proponował narzędzia, które będą sprzyjać osiągnięciu faktycznych korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich interesariuszy w LEC. Lokalni prosumenci skorzystają na wynikach projektu poprzez redukcję kosztów energii i promowanie lokalnej niskoemisyjnej energii. Projekt dostarczy również deweloperom i dostawcom rozwiązań nowe możliwości w zakresie technologii i zapewni korzyści dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Cel Głównym celem projektu eNeuron jest rozwój innowacyjnych narzędzi do projektowania i optymalizacji działania lokalnych społeczności energetycznych (LEC) integrujących rozproszone źródła energii oraz różnorodne nośniki energii. Ten cel będzie osiągnięty poprzez rozważenie wszystkich osiągalnych potencjalne korzyści dla różnych zaangażowanych podmiotów oraz przez promowanie koncepcji Huba Energetycznego, jako modelu sterowania oraz zarządzania zintegrowanymi systemami energetycznymi wykorzystującymi różnorodne nośniki energii w celu optymalizacji jego architektury i działania. W celu zapewnienia zarówno krótkoterminowego jak i długoterminowego zrównoważonego rozwoju tego nowego modelu, a tym samym wsparcia jego efektywnej implementacji i wdrożenia, w narzędziach do optymalizacji zostaną uwzględnione aspekty ekonomiczne i środowiskowe poprzez analizę wielokryterialną. Narzędzia proponowane przez eNeuron zapewnią wymierne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego wszystkim zainteresowanym stronom w LEC. Lokalni prosumenci (gospodarstwa domowe, podmioty komercyjne i przemysłowe) odniosą korzyści poprzez redukcję kosztów energii przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnej, niskoemisyjnej energii. Deweloperzy i dostawcy rozwiązań znajdą nowe możliwości dla rozwiązań technicznych, jako części zintegrowanego, powtarzalnego operacyjnego modelu biznesowego. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) odniosą korzyści poprzez uniknięcie przeciążeń w sieci i odroczenie inwestycji sieciowych. Decydenci odniosą korzyści z coraz bardziej zrównoważonego rozwoju i bezpiecznych systemów zaopatrzenia w energię. eNeuron to projekt o wysokim poziomie gotowości technologicznej (TLR), polegający na opracowaniu innowacyjnych metod w celu optymalnego planowania i sterowania zintegrowanymi LEC poprzez optymalny dobór i wykorzystanie wielu nośników energii oraz rozważenie zarówno krótko-, jak i długoterminowych priorytetów. Dzięki optymalnej koordynacji wszystkich nośników i wektorów energii zapewnione zostaną opłacalne i niskoemisyjne rozwiązania wspierające wdrażanie tego nowego modelu energetycznego na szczeblu europejskim

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.