1. Jednostka Certyfikująca działająca w Instytucie Energetyki, będącym instytutem badawczym, w zakresie tworzenia gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania wiedzy przydatnej dla rozwoju i doskonalenia krajowej elektroenergetyki i rozmaitych organizacji dla niej pracujących lub z nią współdziałających, krajowych i zagranicznych:
a) realizuje zadania Instytutu w zakresie certyfikacji wyrobów objętych zakresem akredytacji PCA, poprzez działanie zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17065, na terenie Polski oraz krajów, przede wszystkim tych, które są sygnatariuszami wielostronnych porozumień dotyczących akredytacji,
b) odpowiada za wysoki poziom kompetentnej i wiarygodnej oceny certyfikowanych wyrobów, dbając o zapewnienie wiarygodności Instytutu
c) przyczynia się do wprowadzania wyrobów elektrotechnicznych na rynki zarówno polski jak i międzynarodowe.


2. Jako podstawowe cele dotyczące jakości Jednostka Certyfikacyjna stawia sobie za zadanie:
a) zapewnienie najwyższej jakości usług dla elektroenergetyki, świadczonych odpowiedzialnie i profesjonalnie, zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym,
b) zdobycie i utrzymanie  uznania przez klientów, partnerska współpraca oraz stały rozwój

3. Realizacja przez jednostkę certyfikującą Instytutu Energetyki powyższych celów dotyczących jakości, jest zapewniona przez:
a) stosowanie i utrzymywanie systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy PN EN ISO/IEC 17065, procedur oraz polityk i zasad opisanych w Księdze Jakości,
b) zapewnienie niezależności, bezstronności i rzetelności na wszystkich etapach procesu certyfikacji,
c) dobór kompetentnego personelu o odpowiednim wykształceniu, doświadczeniu i praktycznych umiejętnościach oraz zapewnienie możliwości i środków do systematycznego utrwalania i podnoszenia kwalifikacji tego personelu,
d) zapewnienie adekwatnych zasobów do realizacji zadań,
e) zapewnienie poufności wszystkich informacji uzyskiwanych od klientów w czasie badań i procesie certyfikacji.
f) nie uleganie naciskom komercyjnym, finansowym i innym, które mogłyby zagrażać bezstronności.

4. Ocena realizacji celów polityki jakości jest zapewniana  przez:
a) okresowe audity wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania,
b) okresowe posiedzenia Rady Nadzorującej System Certyfikacji jako mechanizmu chroniącego bezstronność prowadzonymi procesami certyfikacji wyrobów,
c) zbieranie opinii klientów dotyczących współpracy z Jednostką Certyfikującą,
d) bieżącą aktualizację analizy ryzyka konfliktu interesów i zagrożeń bezstronności.

5. W poczuciu odpowiedzialności za politykę jakości deklarujemy, w imieniu własnym i podległych nam pracowników, że personel Jednostki Certyfikującej zna i stosuje politykę jakości oraz wymagania zawarte w dokumentacji systemu zarządzania.

Odstępstwa od deklarowanej polityki jakości nie przewiduje się.


mgr inż. Dariusz Zienkiewicz                                           dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji i Inspekcji               Dyrektor Instytutu Energetyki

Warszawa, dnia 03 stycznia 2024 r.

 
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.