Wzory aktualnie wydawanych certyfikatów:

Certyfikat Zgodności według programu certyfikacji typu 1a (wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01) jest wydawany w wyniku pozytywnie zakończonego procesu certyfikacji, podczas którego właściwości wyrobu potwierdzane są badaniami typu.

Certyfikat Zgodności według programu certyfikacji typu 3 (wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01) jest wydawany w wyniku pozytywnie zakończonego procesu certyfikacji, który obejmuje:

  • potwierdzenie właściwości wyrobu badaniami typu, oraz
  • okresowe badania wyrobu pobranego z fabryki wraz z oceną procesu jego produkcji

W procesie certyfikacji uwzględniane są tylko badania wykonane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji i inne jednostki akredytujące:

lub laboratoriach, w których badania wykonywane były w nadzorze pracowników merytorycznych jednostki certyfikującej IEN-PIB lub innej – EA, IAF (np. brak laboratoriów akredytowanych w odpowiednim zakresie, dopuszczenie przez normy przedmiotowe badań w laboratorium fabrycznym).

Od roku 2009 Oceny techniczne wyrobów przeznaczonych dla krajowej energetyki i jednostek z nią współpracujących wydawane są w postaci Certyfikatów IEN-PIB, zastępujących dotychczas wydawane Poświadczenia i Atesty, w ramach uprawnień nadanych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Departament Paliw i Energii w piśmie Nr DE-3/10/3494/94 z dnia 24.10.1994 r. i podtrzymanych pismem Ministerstwa Gospodarki i Pracy Departament Innowacyjności Nr DIN-IV-077-1-HM/04 z dnia 10.05.2004r.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.