Czym jest Centrum Technologii Wodorowych (CTH2)?

Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego powstało w maju 2020 roku jako odpowiedź na nowe wyzwania w zakresie rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

CTH2 2Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja prac badawczo-wdrożeniowych Instytutu Energetyki w zakresie rozwoju technologii wodorowych z wykorzystaniem potencjału naukowego i technicznego oddziałów i jednostek Instytutu. Centrum odpowiada za prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w przedmiotowym zakresie zarówno dla jednostek sektora publicznego jak i innych podmiotów. Centrum pełni również rolę jednostki upowszechniającej wiedzę w zakresie technologii wodorowych i stanowi głos doradczy dla organów administracji centralnej oraz podmiotów gospodarczych. W skład zespołów zadaniowych Centrum wchodzą oddelegowani przedstawiciele Oddziału Ceramiki CEREL, Oddziału Gdańsk, Zespołu Ekspertów DZE-2, Zakładu Procesów Cieplnych (CPC) oraz Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (CPE), który zapewnia organizację administracyjną prac CTH2. Obecnie kadrę Centrum tworzy 60 pracowników Instytutu Energetyki. Pracami Centrum kieruje jego dyrektor - prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki - wspomagany przez Radę Centrum złożoną z kierowników współpracujących oddziałów i jednostek.

Projekty CTH2

W roku 2022 Centrum koordynowało realizację zadania prowadzonego w ramach Programu Priorytetowego 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”:

Członkowie kadry Centrum Technologii Wodorowych uczestniczyli w pracach zespołów eksperckich i konsultacyjnych oraz organów doradczych administracji publicznej, w tym w:

 1. Radzie Koordynacyjnej Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej,
 2. Radzie Mazowieckiej Doliny Wodorowej,
 3. International Energy Agency, Annex 32: Advanced Fuel Cells,
 4. European research initiative on Green Hydrogen,
 5. Hydrogen Europe Research,
 6. European Energy Research Alliance, Fuel Cells and Hydrogen,
 7. Państwowej Radzie Ochrony Środowiska,
 8. Zespole ekspertów ds. Wodoru Izby Gospodarczej Gazownictwa,
 9. Zarządzie Podkarpackiej Doliny Wodorowej.

Przedstawiciele Centrum byli liderami zespołów zadaniowych realizujących cele wskaźnikowe Polskiej Strategii Wodorowej w ramach Grupy 1 Porozumienia Wodorowego: Wytwarzanie Wodoru, koordynowanej przez prof. dr. hab. inż. Jakuba Kupeckiego:

 1. Zespół G1.1: Uruchomienie krajowej produkcji nowych komponentów, technologii wodorowych w oparciu o krajowy potencjał naukowo-badawczy,
 2. Zespół G1.2: Realizacja prac B+R i badań podstawowych w obszarze elektrolizerów (w tym określenie optymalnego typoszeregu mocy elektrolizerów przewidzianych do instalowania w Polsce),
 3. Zespół G1.8: Dekarbonizacja hutnictwa i przemysłu cementowego.

CTH2 1Centrum reprezentowało Instytut Energetyki w Dolinach Wodorowych podczas wydarzeń branżowych, targów, wydarzeń popularno-naukowych i debat medialnych, w tym podczas konferencji: VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, Wodór w Gospodarce, Nowy Model Energetyki, International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites (ICACC2022), World Fuel Cell Conference, VIII Kongres Energetyczny Bezpieczeństwo dostaw energii w dobie transformacji, International Conference on Electrolysis, 5th International Workshop on Degradation Issues of Fuel Cells and Electrolysers, Ceramics in Europe, 7th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering (CPOTE 2022), 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES), 241st Meeting of the Electrochemical Society (ECS) i inne.

W roku 2022 Kadra CTH2 odbyła wizyty studyjne w University of Aveiro w Portugalii, DTU w Danii, Colorado Fuel Cell Center, Colorado School of Mines, Golden, CO oraz w National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine, CA w Stanach Zjednoczonych, w ramach realizowanego polsko-amerykańskiego projektu SUPER-SOE: Investigation of high temperature co-electrolysis of carbon dioxide and steam in solid oxide electrochemical cells operated at elevated pressure, który jest realizowany w ramach programu SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki (SONATA-BIS 2021/42/E/ST8/00401).

W 2022 roku złożone zostały dwa wnioski dedykowane wsparciu rozwoju i promocji stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (ang. solid oxide cells, SOC) wg. technologii Instytutu Energetyki:

 1. Wniosek w XXV edycji programu Polski Produkt Przyszłości (POIR, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, poddziałanie 2.4.1, oraz
 2. Wniosek w programie GreenEvo – Akceleratorze Zielonych Technologii Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy został laureatem w obu programach.

Skontaktuj się z nami.

Kierownik CTH2

prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki

tel. +48 797 905 147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.