Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji działa na polskim rynku energetycznym od 1969 roku dostarczając usługi certyfikacyjne w zakresie oceny zgodności z dokumentami normatywnymi wyrobów elektroenergetycznych, w strukturze Jednostki Certyfikującej.

 W Zespole funkcjonuje jednostka oceniająca zgodność, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):

  • Jednostka Certyfikująca, Nr AC 117,  od 04.02.2005 r.

Jednostki oceniająca zgodność występuje jako strona trzecia, jest bezstronna i niezależna od stron zainteresowanych. Ocena zgodności jest oferowana w dziedzinie wyrobów do zastosowania w elektroenergetyce, które obejmują takie wyroby jak: przekładniki, kable i przewody elektroenergetyczne, izolatory, osprzęt elektryczny (w tym: bezpieczniki i wkładki bezpiecznikowe), aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa i wysokonapięciowa, transformatory i dławiki, urządzenia do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych (w tym: przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich – ograniczniki przepięć).

Działalność certyfikacyjna jest prowadzona na terenie Polski oraz innych krajów. Oceny zgodności realizuje się wg dokumentów normatywnych PN, CENELEC, IEC, ANSI/IEEE oraz międzynarodowych koncernów energetycznych (ENEL, ENEDIS).

  • Certyfikaty zgodności wydawane przez Jednostkę Certyfikującą IEn są uznawane przez odbiorców w Europie i na świecie (porozumienie w ramach organizacji międzynarodowych IAF MLA, EA MLA).

Jednostka funkcjonuje w ramach wdrożonych systemów zarządzania zgodnych z właściwymi normami:

  • Jednostka Certyfikacyjna - PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Jednostka Certyfikująca Wyroby prowadzi  certyfikację wyrobów, zgodnie z zakresem akredytacji PCA, w ramach następujących programów certyfikacji:

Program Certyfikacji Wyrobów PC_1a  według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067, typ programu "1a"

Program Certyfikacji Wyrobów PC_3  według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067, typ programu "3"

Jednostka Certyfikująca Instytutu Energetyki-Państwowego Instytutu Badawczego na życzenie klienta udostępnia  Programy Certyfikacji,  w tym informację o: procedurach oceny, zasad i procedur udzielenia, utrzymywania rozszerzenia lub ograniczenia zakresu, zawieszenia, cofania lub odmowy certyfikacji.

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest zgodnie z wymaganiami norm zawartych w zakresie akredytacji numer  AC 117.

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego Jednostki Certyfikującej AC 117

Jednostka Certyfikująca Instytutu Energetyki-Państwowego Instytutu Badawczego, wydaje również "Certyfikaty IEn- Poświadczenie" na zgodność z dokumentami normatywnymi poza zakresem akredytacji.

 

Kierownikiem Zespołu ds. Certyfikacji jest mgr inż. Dariusz Zienkiewicz, a Zastępcą Kierownika jest mgr inż. Marcin Pacurkowski.

Zapraszamy do współpracy.

 
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.