Technologia ogniw paliwowych jest jedną z najbardziej obiecujących przyszłościowych technologii generacji energii. Polega ona na bezpośredniej zamianie energii wiązań chemicznych paliwa w energię elektryczną na drodze reakcji chemicznych, głównie utleniania. Jest to technologia naturalnie czysta. Poziom szkodliwych emisji związanych z działaniem ogniwa paliwowego jest zaniedbywalny w porównaniu np. z technologią spalania, bowiem głównym składnikiem emisji jest para wodna.

CPC ogniwo paliwoweSprawność ogniw paliwowych w znacznym stopniu przewyższa inne rodzaje konwersji energii - w zależności od rodzaju paliwa sprawność elektryczna typowego ogniwa mieści się w granicach 40%  – 60%, a całkowita sprawność może osiągać 80% – 90 %.

Istnieje wiele rodzajów ogniw paliwowych przeznaczonych zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych. W Instytucie Energetyki rozwijana jest technologia Stało-Tlenkowych Ogniw Paliwowych (SOFC - Solid Oxide Fuel Cells). Są to wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe (pracujące w zakresie temperatur 600 – 1000oC) przeznaczone do zastosowań stacjonarnych. Zaletą ogniw SOFC jest możliwość stosowania jako paliwa nie tylko czystego wodoru, ale również innych paliw, takich jak gaz ziemny, metanol, gaz syntezowy (otrzymany w procesie gazyfikacji biomasy lub węgla), LPG, LNG, biogaz i inne.

Głównym celem badań związanych z technologią ogniw paliwowych jest redukcja kosztów, poprawa trwałości i przeniesienie technologii ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Prace badawcze w tym zakresie wymagają zaawansowanej wiedzy w wielu dziedzinach i interdyscyplinarnego podejścia.

W Instytucie Energetyki technologia ogniw paliwowych rozwijana jest w Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych i w Oddziale Ceramiki CEREL w Boguchwale k/Rzeszowa.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.