Certyfikat Akredytacji AP 013 2020Laboratorium Aparatury Pomiarowej jest laboratorium wzorcującym świadczącym usługi w dziedzinie pomiarów temperatury, ciśnienia, wilgotności i wielkości elektrycznych DC i m. cz. Od września 1999 r. działalność w obszarze wzorcowania przyrządów jest potwierdzona Certyfikatem Akredytacji AP 013. Zakres akredytacji AP 013 można potwierdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium realizuje swoje usługi w siedzibie i poza nią.

Od maja 2014 r., w wyniku rozszerzenia zakresu akredytacji AP 013, Laboratorium wykonuje wzorcowania pirometrów radiacyjnych i fotoelektrycznych oraz kamer termowizyjnych w zakresie (-15 ÷ 500) ºC.

W lipcu 2016 r., jako pierwsze w Polsce, Laboratorium uzyskało akredytację na wzorcowanie termohigrometrów w zakresie temperatur ujemnych (-20 ÷ 0) °C i dla wilgotności względnej od 40 % rh do 90 % rh.

Został rozszerzony zakres wzorcowania komór klimatycznych poza siedzibą Laboratorium dla temperatury do 90 °C i wilgotności względnej (10 ÷ 98) % rh.

W wyniku zrealizowania nowych zakupów wzorców pomiarowych w Laboratorium została zmniejszona wartość zdolności pomiarowej CMC dla pomiarów temperatury w zakresie (-40 ÷ 250) °C do wartości 0,010 °C.

Laboratorium jest członkiem organizacji Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz współpracuje z organizacją POLSKIE FORUM ISO 9000.

W Laboratorium funkcjonuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Wyposażenie Laboratorium jest nowoczesne, wysokoprecyzyjne, skomputeryzowane i zapewnia odniesienie do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Laboratorium bezwzględnie przestrzega realizację harmonogramów kalibracji własnych wzorców pomiarowych.

Kierownictwo Instytutu Energetyki i Laboratorium dokłada wszelkich starań, aby baza wyposażenia Laboratorium była unowocześniana i zapewniała najwyższą jakość wykonywanych pomiarów. Personel posiada wysokie kwalifikacje i ogromne doświadczenie zdobyte w czasie wieloletniej praktyki zawodowej oraz na kursach metrologicznych i szkoleniach dotyczących systemu zarządzania.

Procedury i instrukcje pomiarowe w oparciu o zdobywane doświadczenie, rozwój technik pomiarowych oraz wytyczne międzynarodowej organizacji EURAMET podlegają aktualizacji oraz ocenie przez auditorów jednostki akredytującej PCA. Działania Laboratorium są tak ukierunkowywane, aby zapewnić stały rozwój nowych technik oraz możliwość dogłębnego poznawania problemów podczas realizacji pomiarów różnych wielkości fizycznych.

Klientami Laboratorium są laboratoria i zakłady przemysłowe z różnych dziedzin gospodarki: przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, ciepłownictwa oraz energetyki.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność wzorcowania przyrządów pomiarowych w miejscu ich pracy, Laboratorium dokonuje pomiarów wyjazdowych u klientów, wzorcując przyrządy pomiarowe bez konieczności niewygodnego i czasochłonnego ich demontażu oraz kosztownych wyłączeń linii technologicznych.

Laboratorium w ramach uzgodnień z klientem wykonuje monitorowanie warunków środowiskowych w zakładach produkcyjnych, hurtowniach, chłodniach i innych miejscach przechowywania towarów wraz z opracowaniem z tych pomiarów raportów.

Laboratorium w ramach swojego zakresu działania wykonywane kwalifikacje instalacyjne (IQ), kwalifikacje operacyjne (OQ) i kwalifikacje procesowe (PQ) urządzeń/obiektów z obszaru temperatury i wilgotności wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu.

Kierownikiem Laboratorium jest mgr inż. Roman Witkowski.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.