• Pomiary rzeczywistych obciążeń i regulacja nowo zabudowanych zawieszeń   oraz pomiary naprężeń w przynależnych strefach na rurociągach NA, ND na kotłach K-9, K-10, K-1 (El. Bełchatów)

Analiza dokumentacji technicznej, wykonanie pomiarów obciążeń zamocowań, kontrola prawidłowości doboru, przedstawienie zaleceń regulacyjnych (dla każdego zamocowania), kontrola pracy rurociągów po wymianie zamocowań (np. badania naprężeń w kryterialnych obszarach).

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Badania kontrolne rurociągu pary świeżej kotła parowego OP230 K3 w EC4 w 2011 (EC Łódź)

Na podstawie analizy pracy rurociągów przedstawienie cyklu badań  kontrolnych, wykonanie badań i ocena możliwości eksploatacyjnych rurociągów.

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Wykonanie nadzoru technicznego nad rurociągami pary świeżej HP i LP w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Całoroczna kontrola pracy rurociągów w zakres której wchodzą oględziny rurociągów, kontrola pracy zamocowań, badania wytrzymałościowe i badanie pełzania materiału rurociągów

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Wykonanie badań diagnostycznych głównych rurociągów pary bloku nr 4 i 5 (EL. Połaniec)

Wykonanie badań wytrzymałościowych ,materiałowych i geodezyjnych położenia rurociągów (przez geodetów), analiza wyników i podjęcie decyzji o dalszej eksploatacji rurociągów.

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Przeprowadzenie badań obciążeń i określenie rozkładu naprężeń w obrębie kolektora RA kotła nr 10

Przeprowadzenie badań obciążeń i rozkładu naprężeń na długości rurociągów kolektora. Określenie poprawności przenoszonych obciążeń.

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad głównymi rurociągami pary wraz z układem zamocowań 12 bloków energetycznych

Nadzór obejmował kontrolę pracy rurociągu wraz z układami zamocowań, analizę dylatacji termicznej rurociągów, określenie możliwości realizacji przemieszczeń cieplnych rurociągu przez układy zamocowań, kontrolę stanu technicznego zamocowań.

Praca zrealizowana w roku 2011.

 • Pomiary rzeczywistych obciążeń i  regulacja zawieszenia stałosiłowego RA05Z1 na kotłach  K-10, K-11 (El. Bełchatów)

Wykonano badania obciążeń rzeczywistych badanych zamocowań stałosiłowych, ustalono możliwości
regulacyjne i wykonano regulację.

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Badania i naprawa rurociągu pary świeżej kotła parowego OP230 K3 w EC4 w 2010 r. (EC Łódź)

Wykonano badania naprężeń, grubości ścianki  rurociągu, twardości materiału, endoskopowe, ultradźwiękowe złączy spawanych oraz przeprowadzono inwentaryzację zamocowań. Wprowadzono nowe naciągi montażowe. Obliczono stany naprężeń (program ADLPIPE).

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Wykonanie badań dozorowych rurociągów kotła OP-650 nr 2 zainstalowanego w El. Ostrołęka „B”

W celu oceny możliwości przedłużenia czasu eksploatacji wykonano badania: tensometryczne naprężeń, grubości ścianki, twardości materiału, endoskopowe, ultradźwiękowe złączy spawanych oraz przeprowadzono inwentaryzację zamocowań.  Wykonano obliczenia wytrzymałościowe.

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Wykonanie badań diagnostycznych głównych rurociągów pary bloku nr 3 (EL. Połaniec)

Wykonanie badań wytrzymałościowych (naprężeń, twardości, grubości), materiałowych i geodezyjnych położenia rurociągów (przez geodetów), analiza wyników i podjęcie decyzji o dalszej eksploatacji rurociągów.

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji wewnętrznej rurociągów pary świeżej (segm. o nr fabr. : GT4, R3, R5) w EC2, zgodnie z przepisami UDT Segment R3, R5, GT4

Wykonano badania tensometryczne naprężeń, grubości ścianki, twardości, owalności, ultradźwiękowe i endoskopowe. Przeprowadzono analizę pracy rurociągu na podstawie badań własnych i dodatkowych.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Pomiary rzeczywistych obciążeń i regulacja nowo zabudowanych zawieszeń oraz pomiary naprężeń w przynależnych strefach na rurociągach NA, ND na kotłach K-2, K-7, K-8, K-9, K-10

Analiza dokumentacji technicznej, wykonanie pomiarów obciążeń zamocowań, kontrola prawidłowości doboru, przedstawienie zaleceń regulacyjnych (dla każdego zamocowania), kontrola pracy rurociągów po wymianie zamocowań (np. badania naprężeń w kryterialnych obszarach)

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Wykonanie badań diagnostycznych głównych rurociągów pary bloku nr 6 i 8 El. Połaniec

Wykonanie badań wytrzymałościowych (naprężeń, twardości, grubości) ,materiałowych i geodezyjnych położenia rurociągów (przez geodetów), analiza wyników i podjęcie decyzji o dalszej eksploatacji rurociągów.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Pomiary rzeczywistych obciążeń i regulacja nowo zabudowanych zawieszeń   oraz  pomiary naprężeń w przynależnych strefach na rurociągach NA, NE na kotłach K-9, K-10, K-12 

Analiza dokumentacji technicznej, wykonanie pomiarów obciążeń zamocowań, kontrola prawidłowości doboru, przedstawienie zaleceń regulacyjnych (dla każdego zamocowania), kontrola pracy rurociągów po wymianie zamocowań (np. badania naprężeń w kryterialnych obszarach).

Praca zrealizowana w roku 2008.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji rurociągów pary świeżej kotłów parowych K2,K3 i K7 w EC4
  Łódź zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego

Wykonano badania tensometryczne naprężeń, grubości ścianki, twardości, owalności, ultradźwiękowe  i endoskopowe. Przeprowadzono analizę pracy rurociągu na podstawie badań własnych i dodatkowych.

Praca zrealizowana w roku 2008.

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.