Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury jest jedynym w Polsce akredytowanym i notyfikowanym Laboratorium przeprowadzającym proces oceny właściwości użytkowych (AVCP) grzejników c.o. wg zharmonizowanej normy PN-EN 442-1:2015-02 w Systemie 3, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji Europejskiej (UE) Nr 568/2014 z dn. 18.02.2014 r. do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Sprawozdania z badań Instytutu Energetyki - Państwowego Instytutu Badawczego uprawniają producentów do wystawienia obowiązkowej Deklaracji Właściwości Użytkowych w celu dopuszczenia grzejników c.o. do obrotu na rynku krajowym i europejskim w ramach oznakowania znakiem CE.

 

Komora do Badań Grzejników C. O.

 

Obraz1

 

Stacja Badań Grzejników C. O.

 

 

 

 

 

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.