Badania objęte zakresem akredytacji:

 1. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy:
 • hałas - pomiary parametrów charakteryzujących hałas słyszalny;
 • drgania - pomiary parametrów charakteryzujących drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka oraz przez kończyny górne;
 • oświetlenie – pomiary parametrów natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach wraz z określeniem równomierności;
 • mikroklimat umiarkowany, zimny i gorący - pomiary parametrów środowiska termicznego;
 • pyły przemysłowe wraz z określeniem stężenia frakcji wdychalnej i respirabilnej metodą grawimetryczną;
 • substancje organiczne i metale – pobieranie próbek powietrza wraz z opracowaniem wyników pomiarów;
 • stężenie tlenku węgla – pomiary przy użyciu metody elektrochemicznej

Nasze sprawozdania cechuje własna szata graficzna odznaczająca się czytelnością prezentowanych wyników.

Dzięki wykorzystywaniu samodzielnie przygotowanych formularzy, jesteśmy elastyczni w zakresie informacji umieszczanych w sprawozdaniu, które na życzenie naszych Klientów mogą obejmować:

 • odniesienie wyników do obowiązujących normatywów i przepisów
 • ocenę zgodności wyniku
 • opinie i interpretacje dotyczące mierzonego zakresu i wykonanych badań (opinie i interpretacje nie są objęte zakresem akredytacji).

Badania, ekspertyzy, konsultacje oraz audyty nieobjęte systemem i zakresem akredytacji:

 • szacowanie wydatku energetycznego pracowników podczas pracy – metoda tabelaryczna
 • analiza widmowa hałasu słyszalnego wraz z doborem ochronników słuchu
 • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – pomiar natężenia oświetlenia wraz z określeniem równomierności
 • pomiary oświetlenia zewnętrznego – pomiary natężenia oświetlenia wraz z określeniem równomierności
 • konsultacja w doborze optymalnych metod ograniczania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
 • konsultacja w rozwiązaniach prowadzących do poprawy oświetlenia stanowisk pracy
 • analiza wpływu środowiska pracy na układ mięśniowo- kostny pracowników
 • pomiary emisji hałasu do środowiska ogólnego pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.