Usługi

Laboratorium oferuje następujące usługi:

  • pomiary i badania akustyczne i wibracyjne,
  • pomiary i badania wibroakustyczne dużych generatorów energetycznych,
  • pomiary napięć wałowych dużych maszyn elektrycznych wirujących, określanie ich przyczyn i sposobów ograniczania,
  • badania cieplne (próby nagrzewania) z określeniem wykresu granicznych obciążeń,
  • badania, pomiary i próby odbiorcze dużych maszyn elektrycznych,
  • badania poawaryjne generatorów i elementów z nimi współpracujących,
  • oceny niezawodności pracy turbogeneratorów,
  • nadzór nad wykonywaniem nowych i modernizacją istniejących generatorów synchronicznych,
  • pomiary i analizy parametrów jakościowych energii elektrycznej, głównie w sieciach nn i SN,
  • pomiary i ocena poziomu wyładowań niezupełnych on-line.