Wybierz rok publikacji

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
41

Gromada M., Świeca A., Cygan R.

The effect of additives on properties of silica-based ceramic cores utilised in fabrication of multivane clusters for turbofan jet engine

Ceramics International, 2022, 48, 17, 25621-25627, DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.05.241
42

Li K., Niemczyk A., Świerczek K., Stępień A., Naumovich Y., Dąbrowa J., Zajusz M., Zheng K., Dąbrowski B.

Co-free triple perovskite La1.5Ba1.5Cu3O7±δ as a promising air electrode material for solid oxide fuel cells

Journal of Power Sources, 2022, 532, 0, 231371-231382, doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231371
43

Madej D., Sieroń K., Kruk A.

Synthesis and performance of aluminous cements containing zirconium and strontium as alternatives to the calcium aluminate cements designed for the production of high performance refractories

Cement and Concrete Composites, 2022, 130, 104518, 10.1016/j.cemconcomp.2022.104518
44

Babś A., Kajda Ł., Tarasiuk M., Matusewicz M.

Nowoczesna stacja energetyczna SN/nn jako narzędzie do świadczenia usług elastyczności

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 1, 3, 28-31, DOI: 10.15199/48.2022.03.07
45

Bartoszewicz-Burczy H.

Barriers for Large Integration of PV and Onshore Wind Energy in the Distribution Network on the Selected European Union Electricity Markets

Studia Ecologiae et Bioethicae, 2022, 19, 5, 1-15, doi.org/10.21697/seb.2022.02
46

Xia Z., Deng Z., Jiang C., Zhao D., Kupecki J., Wu X., Xu Y., Liu G., Fu X., Li X.

Solid oxide electrolysis cell (SOEC), Oxygen electrode delamination, Advantage analysis, Spatial distribution, Degradation

Journal of Power Sources, 529, 0, 231248-231260, doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231248
47

Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Jagielski J., Naumovich Y., Motyliński K., Kupecki J., Żurawska A., Kosiorek M.

Influence of the Contamination of Fuel with Fly Ash Originating from Biomass Gasification on the Performance of the Anode-Supported SOFC

Energies, 2022, 15, 4, 1469-1486, doi.org/10.3390/en15041469
48

Liu G., Zhao W., Li Z., Xia Z., Jiang C., Kupecki J., Pang S., Deng Z., Li X.

Modeling and control-oriented thermal safety analysis for mode switching

Energy Conversion and Management, 2022, 255, 115318-115329, doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115318
49

Wilson A., Nuttall W. J., Glowacki B. A.

A methodology for techno-economic evaluation of asymmetric energy storage systems: A nuclear energy case study

Progress in Nuclear Energy, 2022, 147, 104127, 1-13, doi.org/10.1016/j.pnucene.2022.104127, ISSN: 1878-4224
50

Hercog J., Kupecki J, Kiedrzyńska A., Bocian P., Świątkowski B., Kowalik P.

Transformacja przemysłu w kierunku wykorzystania technologii wodorowych

Przegląd Gazowniczy, 2022, 1
51

Izdebski M., Małkowski R., Miller P.

New Performance Indices for Power System Stabilizers

Energies, 2022, 15 24 9582, 1-23, doi.org/10.3390/en15249582
52

Bartoszewicz-Burczy H., Starzyński P., Schraube F.

Technical, business and regulatory approaches to enhance renewable energy capabilities to take part actively in the electricity and ancillary services markets

European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2022, 1, 1, 1620 -1624
53

Gryz K., Śmietanka H., Karpowicz J., Zradziński P.

Podstawy oceny i ograniczania elektromagnetycznego oddziaływania infrastruktury elektroenergetycznej do ładowania pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 114, 4, 111-135, doi.org/10.54215/piMoSp/7.114.2022
54

Przybysz J.

Diagnostyka stanu technicznego wysokonapięciowej izolacji maszyn elektrycznych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 11, 11, 30-31, DOI: 10.15199/74.2022.11.6
55

Dopierała P.

Fault detection method for energy measurement systems equipped with a Rogowski coil using the coil's response to a unit voltage jump and a fully convolutional neural network

Measurement, 2022, 190, DOI: 10.1016/j.measurement.2022.110749
56

Kolendo P., Głuszek J., Drop M., Szewczuk-Krypa N., Aronowski J.

A new method of wind farm active power curve estimation based on statistical approach

Przegląd Elektrotechniczny, 2022, 1, 6, 21-22, ISSN 0033-2097
57

Przybysz J.

Wpływ odkształceń stojana i wirnika na drgania hydrogeneratora

Wiadomości Elektrotechniczne, 2022, 2, 2, 33-38, DOI: 10.15199/74.2022.2.6
58

Niemczyk A., Kupecki J.

Transformacja w kierunku gospodarki wodorowej i produkcji niskoemisyjnego wodoru a surowce krytyczne

Rozdz. w książce "Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje" pod redakcją Nowak A. Z., Kurtyka M., Tchorek G., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania UW, 2021, ISBN 978-83-235-5538-4
59

Pongratz G., Subotić V., Schroettner H., Hochenauer C., Skrzypkiewicz M., Kupecki J., Anca-Couce A., Scharler R.

Analysis of H2S-related short-term degradation and regeneration of anode-and electrolyte supported solid oxide fuel cells fueled with biomass steam gasifier product gas

Energy 2021, 218, 119556-119568, doi.org/10.1016/j.energy.2020.119556.
60

Nikitin A.S., Naumovich E. N., Merkulov O., Leonidov I. A., Patrakeev M.V.

Defect chemistry and charge transport in LaSr3Fe3−xMoxO10−δ

Journal of Solid State Chemistry, 2021, 296, 121982-12191,
Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.